logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

   About the department:

    

     Research interests:

     • Genetyka populacji, genetyka konserwatorska, filogeografia i filogeneza przedstawicieli rodzaju Betula.
     • Badania procesów ewolucyjnych kształtujących zmienność wewnątrzpopulacyjną oraz zróżnicowanie genetyczne u pospolitych oraz zagrożonych gatunków brzóz przy zastosowaniu markerów mikrosatelitarnych, AFLP, RFLP oraz sekwencji genowych
     • Filogenetyka dzikich parzystokopytnych w oparciu o analizy mitogenomów
     • Zmienność genetyczna populacji polskich motyli: dostojki eunomii Boloriaeunomia modraszka oriona Scolitantides orion, modraszka alkona Phengaris alcon
     • Molekularna identyfikacja pasożytów wewnętrznych u dzikich parzystokopytnych
     • Genetyczne uwarunkowania zmienności fenotypowej żaby moczarowej Rana arvalis w Polsce
     • Molekularna identyfikacja przynależności taksonomicznej osobników w populacjach żab zielonych kompleksu Pelophylaxesculentus
     • Różnorodność gatunkowa mykoplanktonu w różnych typach troficznych stratyfikowanych termicznie wód limnicznych (współpraca z Katedrą Ekologii Wód).
      Head of the Department
      Academic Staff

      University of Bialystok
      Faculty of Biology
      Ciołkowskiego 1J Street
      15-245 Białystok


      Dean's Office (room 1010)
      phone (085) 738 8383
      mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


      Dean's Office
      phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
      phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
      phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

      MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

      Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

      PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
      Cooperationikona