logo_smalluwb_img_mobileszukaj

About the department:

Physiological, biochemical and morphological modifications of plants under stressful conditions. Mechanisms of regulation, acclimatization and protection of photosynthetic apparatus in higher plants and algae. Reactions preventing the effects of oxidative stress, water stress, wounding and mineral deficiency in plant tissues. Ascorbate and glutathione functions in reduction of oxidative stress. The role of acid phosphatases in the acclimation process of crop plants to the conditions of phosphorus deficiency in the soil. Regulation of enzyme activity in the sucrose synthesis pathway in conditions of phosphorus deficit and mechanical damage of plants. Regulation of seeds germination by various environmental factors. Differentiation and regeneration of plant organs in vitro. Cyanogenesis and the role of cyanoglucosides in the functioning of plants during stress conditions.

Head of the Department
Academic Staff

Publications

 • V.K. Macioszek, M. Wielanek, I. Morkunas, I. Ciereszko, A.K. Kononowicz, Leaf position-dependent effect of Alternaria brassicola development on host cell death, photosynthesis and secondary metabolites in Brassica juncea, Physiologia Plantarum 2019, DOI: 10.1111/ppl.12998
 • E. Ratajczak, A. Małecka, I. Ciereszko, A.M. Staszak, Mitochondria are important determinants of the aging of seeds, International Journal of Molecular Sciences 2019, 20, 1568, DOI: 10.3390/ijms20071568
 • K. Winnicki, I. Ciereszko, J. Leśniewska, A.T. Dubis, A. Basa, A. Żabka, M. Hołota, Ł. Sobiech, A. Faligowska, G. Skrzypczak, J. Maszewski, J.T. Polit, Irrigation affects characteristics of narrow‑leaved lupin (Lupinus angustifolius L.) seeds, Planta 2019, DOI: 10.1007/s00425-019-03091-9
 • A. Staszak, M. Rewers, E. Sliwinska, E.A. Klupczyńska, T.A. Pawłowski, DNA synthesis pattern, proteome, and ABA and GA signallinig in developing seeds of Norway maple (Acer platanoides), Functional Plant Biology 2018, 10.1071/FP18074
 • Ciereszko I., Regulatory roles of sugars in plant growth and development, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2018, 87(2): 3583, DOI: 10.5586/asbp.3583
 • Rurek M., Czołpińska M., Pawłowski T.A., Staszak A.M., Nowak W., Krzesiński W., Spiżewski T., Mitochondrial biogenesis in diverse cauliflower cultivars under mild and severe drought. Impaired coordination of selected transcript and proteomic responses, and regulation of various multifunctional proteins, International Journal of Molecular Sciences 2018, 19, 1130, DOI: 10.3390/ijms19041130
 • Żebrowska E., Zujko K., Kulaszewicz A., Ciereszko I., The effects of diversified phosphorus nutrition on the growth of oat (Avena sativa L.) and acid phosphatase activity, Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2018, 87(1): 3571 DOI: 10.5586/asbp.3571
 • Ciereszko I., Balwicka H., Żebrowska E., Acid phosphatases activity and growth of barley, oat, rye and wheat plants as affected by Pi deficiency, The Open Plant Science Journal 2017, 10, 110-122, DOI: 10.2174/1874294701710010110
 • Żebrowsksa E., Milewska M., Ciereszko I., Mechanisms of oat (Avena sativa L.) acclimation to phosphate deficiency, PeerJ 2017, 5:e3989, DOI: 10.7717/peerj.3989
 • Ciereszko I., Cukry jako regulatory wzrostu i rozwoju roślin, [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress, ISBN: 978-83-62069-72-9, str. 21-32
 • Łukaszuk E., Rys M., Możdżeń K., Stawowska I., Skoczowski A., Ciereszko I., Phytosynthesis and sucrose metabolism in leaves of Arabidopsis thaliana aos, ein4 and rcd1 mutants as affected by wounding, Acta Physiologiae Plantarum 2017, 39, 17 DOI: 10.1007/s11738-016-2309-1
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I., Fluorescencja chlorofilu α - historia odkrycia i zastosowanie w badaniach roślin, Kosmos 2016, 1(310), 103-115
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. - Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2015, 3, 15-21
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. - Odpowiedź lokalna lub systemiczna roślin na uszkodzenia przez fitofagi, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str. 279-291
 • Denkiewicz Z., Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. - Wpływ askorbinianu na zdolności antyoksydacyjne komórek Chlorella vulgaris w warunkach niedostatecznego żywienia fosforanowego, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str. 265-278
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. - Metabolizm cukrów w warunkach stresu zranienia, [W:] Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja, A. Bajguz, I. Ciereszko (red. nauk.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2015, str. 37-49
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2015. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 15-21.
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2015. Odpowiedź lokalna lub systemiczna na uszkodzenia przez fitofagi. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 279-292
 • Denkiewicz Z., Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2015.Wpływ askorbinianu na zdolności antyoksydacyjne komórek Chlorella vulgaris rosnących w warunkach niedostatecznego żywienia fosforanowego. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 265-278
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2015. Metabolizm cukrów w warunkach stresu zranienia. W: [W]: Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok: 37-50
 • Bajguz A., Ciereszko I.(red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - edukacja - eksperyment. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białystok
 • Sulkiewicz M., Ciereszko I. 2014. Odpowiedź Triticum aestivum L. na zranienie mechaniczne. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 263-273.
 • Łukaszuk E., Ignaczewska M., Ciereszko I. 2014. Stres oksydacyjny jako stres wtórny towarzyszący uszkodzeniom mechanicznym na przykładzie rzodkiewnika Arabidopsis thaliana L. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 155-165 
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2014. Wpływ cytokinin i rodzaju eksplantatu na efektywność organogenezy pędowej lnu w różnych warunkach świetlnych kultury in vitro. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 11-22.
 • Ciereszko I., Bajguz A. (red.) 2013. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, Białystok [PDF]
 • Kozłowska-Szerenos B., Ciereszko I. 2013. Udział askorbinianu w odpowiedzi roślin na niekorzystne czynniki środowiska. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 69-82.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2013. Udział NO w regilacji wzrostu i morfogenezy roślin w różnych warunkach środowiskowych. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 39-52.
 • Żebrowska E.. Ciereszko I. 2013.Odpowiedź roślin na niedobór fosforanów w podłożu. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 83-96.
 • Święcicka I., Bartoszewicz M., Kasulyte-Creasey D., Drewnowska J., Murawska E., Yernazarova A., Łukaszuk E., Mahillon J. 2013. Diversity of thermal ecotypes and potential pathotypes of Bacillus thuringiensis soil isolates. FEMS Microbiology Ecology 85: 262-272.
 • Siegień I., Adamczuk A., Wróblewska K. 2013.  Light affects in vitro organogenesis of Linum usitatissimum L. and its cyanogenic potential. Acta Physiologiae Plantarum, DOI: 10.1007/s11738-012-1118-4.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Roślinne kultury in vitro - charakterystyka i zastosowania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 38-46.
 • Stulgis M., Ciereszko I. 2012. Reakcje roślin na deficyt fosforanów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 47-55.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012.  Plant responses to wouding stress. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 73-85.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2012. Odpowiedź fizjologiczna roślin na uszkodzenia mechaniczne. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 56-6.
 • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Morphogenesis of plants in vitro under stress conditions. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 25-39.  
 • Polit J. T., Ciereszko I. 2012. Sucrose synthase activity and carbohydrates content in relation to phosphorylation status of Vicia faba root meristems during reactivation from sugar depletion. Journal of Plant Physiology 169: 1597-1606.
 • Żebrowska E., Bujnowska E., Ciereszko I. 2011. Differential responses of oat cultivars to phosphate deprivation: plant growth and acid phosphatase activities. Acta Phsiologiae Plantarum 2011, doi: 10.1007/s11738-011-0918-2.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2011. Mechanizmy dostosowawcze roślin do warunków niedoboru fosforu. Postępy Nauk Rolniczych 3: 33-46.
 • Ciereszko I., Żebrowska E., Ruminowicz M. 2011. Acid phosphatases and growth of barley (Hordeum vulgare L.) cultivars under diverse phosphorus nutrition. Acta Phsiologiae Plantarum 33(6): 2355-2368.
 • Ciereszko I., Szczygła A., Żebrowska E. 2011. Phosphate deficiency affects acid phosphatase activity and growth of two wheat varirties. Journal of Plant Nutrition 34: 815-829.
 • Żebrowska E., Gryczewska K., Ciereszko I. 2010. Wpływ zróżnicowanego żywienia fosforowego i mikoryzacji na wzrost dwóch odmian pszenicy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 545: 245-250.
 • Łukaszuk E., Ciereszko I. 2010. Roślinna pirofosforylaza UDP-glukozy - enzym niedoceniany. Postępy Biologii Komórki 37(2): 279-295.
 • Siegień I. 2009. Cyanogenic compounds. W: Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampietro D.A, Vattuone M.A. (red.), Plant Biochemistry. Studium Press, LLC, India, pp. 337-366.
 • Kozłowska-Szerenos B., Jarosz A., Maleszewski S. 2009. Photosynthetic net O2 evolution enhancement as a sign of acclimation to phosphorus deficiency in bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves. Photosynthetica 47: 271-276.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2009. Udział kwaśnych fosfataz w gospodarce fosforanowej komórek roślinnych. Postępy Biologii Komórki 36(4): 1-17.
 • Ciereszko I. 2009. Sucrose metabolism in plant tissues under stress conditions: key enzymes, localization and function. W: Compartmentation of Responses to Stresses in Higher Plants, True or False (red. Maksymiec W.), Transworld Research Network, Kerala, India, pp. 193-218.
 • Polit J.T., Ciereszko I. 2009. In situ activities of hexokinase and fructokinase in relation to phosphorylation status of root meristem cells of Vicia faba during reactivation from sugar starvation. Physiologia Plantarum 135: 342-350.
 • Siegień I., Trocka A., Bosa K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2008. Potencjał allelopatyczny słonecznika. Postępy Nauk Rolniczych 6:55-71.
 • Ciereszko I., Kozłowska-Szerenos B., Leśniewska J., Siegień I. 2008. Dostosowania roślin do niekorzystnych warunków środowiska. W: K. Kolanko (red.) Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa botanicznego 1958-2008. Białystok: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Polskie Towarzystwo Botaniczne: 147-167.
 • Żebrowska E., Antoniuk A., Ciereszko I. 2008. Aktywność kwaśnych fosfataz i wzrost dwóch odmian pszenżyta w warunkach niedoboru fosforu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 524: 273-279.
 • Żebrowska E., Ciereszko I. 2007. Pobieranie i transport fosforanów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 283-298.
 • Ciereszko I. 2007. Odbiór i przekazywanie sygnału wywołanego zmianami poziomu cukrów w komórkach roślin. Postępy Biologii Komórki 34: 695-713.
 • Siegień I. 2007. Cyjanogeneza u roślin i jej efektywność w ochronie roślin przed atakiem roślinożerców i patogenów. Kosmos 56: 155-166.
 • Wyszołmirska E., Sutuła E., Ciereszko I. 2006. Wpływ niedoboru fosforu na wzrost dwóch odmian owsa i aktywność kwaśnych fosfataz. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 161-166.
 • Siegień I., Bogatek R. 2006. Cyanide action in plants - from toxic to regulatory. Acta Physiologiae Plantarum 28: 483-497.
 • Ciereszko I. 2006. Kontrola metabolizmu sacharozy u roślin w odpowiedzi na zmienne warunki środowiska. Kosmos 55: 229-241.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. A. 2006. Phosphate deficiency-dependent upregulation of UDP-glucose pyrophosphorylase genes is insensitive to ABA and ethylene status in Arabiodopsis leaves. Acta Physiologiae Plantarum 28: 387-393.
 • Bukłaha S., Niedźwiedź-Siegień I. 2006. The effect of cytokinins on flax seed germination at low temperature. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75: 281-284.
 • Ciereszko I. 2005. Czy można usprawnić pobieranie fosforanów przez rośliny? Kosmos 54(4): 391-400.
 • Ciereszko I., Balwicka H. 2005. Phosphate-starvation response of cereal plants: acid phosphatase activity and growth changes. W: C. J. Li et al. (eds). Plant nutrition for food seciurity, human health and environmental protection. Proceedings XV International Plant Nutrition Colloquium. Tsinghua University Press, Beijing, China: 486-487.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L. 2005. Expression of several genes involved in sucrose/starch metabolism as affected by different strategies to induce phosphate dificiency in Arabidopsis. Acta Physiologiae Plantarum 27: 147-155.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L. A. 2005. Interactive effects of phosphate dificiency, sucrose and light/dark conditions on gene expression of UDP-glucose pyrophosphorylase in Arabidopsis. Journal of Plant Physiology 162: 343-353.
 • Kozłowska-Szerenos B., Bialuk I., Maleszewski S. 2004. Enhancement of photosynthetic 02 evolution in Chlorella vulgaris under high light and increased CO2 concentration as a sign of acclimation to phosphate dificiency. Plant Physiology and Biochemistry 42: 403-409.
 • Maleszewski S., Ciereszko I., Skowrońska A., Mieczejko E., Kozłowska-Szerenos B. 2004. Changes induced by low oxygen concentration in photosynthetic and respiratory CO2 exchange in phosphate-deficient bean leaves. Biologia Plantarum 48: 401-405.
 • Niedźwiedź-Siegień I., Bogatek-Leszczyńska R., C?me D., Corbineau F. 2004. Effects of drying rate on dehydration sensitivity of excised wheat seedling shoots as related to sucrose metabolism and antioxidant enzyme activities. Plant Science 167: 879-888.
 • Kleczkowski L. A., Geisler M., Ciereszko I., Johanson H. 2004. UDP-Glucose pyrophosphorylase. An old protein with new tricks. Plant Physiology 134: 912-918.
 • Maleszewski S., Kozłowska-Szerenos B. 2003. Znaczenie aparatów szparkowych dla współdziałania wody i światła w metabolizmie rośliny. Wiadomości Botaniczne 47: 27-39.
 • Siedlecka A., Ciereszko I., Mellerowicz E., Martz F., Chen J., Kleczkowski L.A 2003. The small subunit ADP-glucose pyrophosphorylase (ApS) promoter mediates okadaic acid-sensitive uidA expression in starch synthesizing tissues and cells in Arabidopsis. Planta 217: 184-192.
 • Ciereszko I. 2003. Molekularne podstawy odpowiedzi roślin na niedobór fosforu. Postępy Biologii Komórki 30: 1-19.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Effects of phosphate deficiency and sugars on  expression of rab18 in Arabidopsis: hexokinase-dependent and okadaic acid-sensitive transduction of the sugar signal. Bioch. Bioph. Acta 1579: 43-49.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Glucose and mannose regulate the expression of a major sucrose synthase gene in Arabidopsis via different hexokinase-dependent transduction mechanisms. Plant Physiol. Biochem. 40: 907-911.
 • Ciereszko I. 2002. Regulacyjna rola cukrów. Percepcja cukrów i przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych. Postępy Biologii Komórki 29: 269-289.
 • Ciereszko I., Janonis A., Kociakowska M. 2002. Growth and metabolism of cucumber (Cucumis sativus L.) in phosphate-deficient conditions. J. Plant Nutr. 25: 1115-1127.
 • Ciereszko I., Kleczkowski L.A. 2002. Ekspresja genów syntazy sacharozowej i pirofosforylazy UDP-glukozy w liściach Arabidopsis thaliana w warunkach zmiennego poziomu fosforu i sacharozy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 481: 281-287.
 • Niedźwiedź-Siegień I., Gierasimiuk A. 2001. Environmental factors affecting tyhe cyanogenic potential of flax seedlings. Acta Physiol. Plant. 23:383-390.
 • Maleszewski S., Niemyjska E., Kozłowska-Szerenos B. 2001. Carbon dioxide assimilation, transpiration, and leaf conductance of bean (Phaseolus vulgaris L.) under blue and red radiation. Photosynthetica 39: 233-237.
 • Ciereszko I., Johansson H., Hurry V., Kleczkowski L.A. 2001. Phosphate status affects the gene expression, protein content and enzymatic activity of UDP-glucose pyrophosporylase in wild-type and pho mutants of Arabidopsis. Planta 212: 598-605.
 • Ciereszko I., Johansson H., Kleczkowski L.A. 2001. Sucrose and light regulation of a cold-inducible UDP-glucose pyrophosphorylase gene via a hexokinase-independent, abscisic acid-insensitive pathway in Arabidopsis.   Biochem. J. 354: 67-72.
 • Kleczkowski L.A., Ciereszko I., Johansson H., Déjardin A. 2001. Transcriptional regulation of genes UDP-glucose synthesis in Arabidopsis. Plant Science – Physiology & Patology. PS2001 Proceedings 12th International Congress on Photosynthesis CSIRO Publishing, Melbourne, Australia S24-004: 1-4.
 • Kozłowska-Szerenos B., Zieliński P., Maleszewski S. 2000. Involvment of glycolate metabolism in acclimation of Chlorella vulgaris cultures to low phosphate supply. Plant Physiol. Biochem. 38: 1-8.
 • Ciereszko I. 2000. Wzrost i metabolizm roślin w warunkach deficytu fosforu. Kosmos 49: 179-189.
 • Ciereszko I., Barbachowska A. 2000. Sucrose metabolism in leaves and roots of bean (Phaseolus vulgaris L.)  during phosphate deficiency. J. Plant Physiol. 156: 640-644.
 • Maleszewski S., Burchacka E., Rakus M., Kozłowska-Szerenos B. 1999. Stomatal responses of bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves to changing irradiance, air humidity, and water potential of root medium. Photosynthetica 37: 39-46.
 • Ciereszko I., Farrar J.J., Rychter A.M. 1999. Compartmentation and fluxes of sugars in roots of bean (Phaseolus vulgaris L.) under phosphate deficiency. Biol. Plant. 42: 223-31.
 • Ciereszko I., Miłosek I., Rychter A.M. 1999. Assimilate distribution in bean plants (Phaseolus vulgaris L.) during phosphate limitation. Acta Soc. Bot. Pol. 68: 1-5.

Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona