logo_smalluwb_img_mobileszukaj

About the department:

The scope and methodology of the research is concerned with yeast from the genera Malassezia, Candida and Saccharomycesas as well as different cancer cell lines. We conduct analysis of lipid composition, protein comparison and cell viability in different object of our research.


Research topics:

1. Mechanisms of functioning and regulation of key enzymes isolated from animal tissues and yeast.

2. Studies of enzymes derived from the tissues of various animal species in the aspect of adapting their metabolism to environmental conditions.

3. Research on protein and lipid profile of genetic related yeasts.

4. Comparisons of effects of vit. B1 derivatives and mechanisms of their action in different opportunistic yeast cells (Malassezia, Candida) as well as cancer cells.

5. Analysis of lipid and protein composition, of various strains of opportunistic yeast.

 

Research projects:

Determination of mechanisms of synergistic action of oxitiamine and ketaconazol against opportunistic yeast Malassezia pachydermatis, 1st competition of the National Science Center for financing research projects. NCN, Miniature, project leader: dr Magdalena Siemieniuk, duration: 2017 – 2018.

Characteristic of protein profiles of Malasssezia pachydermatis in the diagnostic aspect using twodimensional electrophoresis, NCN, Preludium, project leader: dr Urszula Czyżewska duration: 2014-2017.

Cooperation with international and Polish scientific institutions:

Department of Pharmaceutical Technology, The Faculty of Pharmacy, Medical University of Bialystok, Poland

Laboratory of cell signalling and metabolic disorders, Nencki Institute of experimental biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Laboratory of molecular medical biochemistry, Nencki Institute of experimental biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Department of Cellular Signal Transduction, Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Department of Preclinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland

Department of Veterinary Mikrobiology, Institute of Biological Bases of Animal Diseases, University of Life Sciences, Lublin, Poland

Department of Comparative Biochemistry and Bioanalytics, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University, Cracow, Poland

GIGA Neurosciences, University of Liege, Liege, Belgium

Belozersky Institute of Physicochemical Biology of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

 

Selected equipment:

7890B Gas Chromatograph (GC) System, Muse Cell Analyzer, UV-VIS Jasco V-730 speatrophotometer, equipment for cell cultures and basic biochemical analysis

 

Study:

Lectures, laboratories: cell biology, biochemistry, biochemistry of microorganisms, clinical microbiology, food safety and hygiene, food microbiology, plant and animal in vitro cultures, vitaminology, enzymology.

Selected BSc theses:

Perspektywy wykorzystania związku selenu w medycynie/ Perspectives of the use of a selenium compound in medicine.

Homocysteina- jej powstawanie, toksyczność i unieszkodliwianie/ Homocysteine - its formation, toxicity and neutralization.

Azole w terapii przeciwgrzybiczej/ Azole in antifungal therapy.

Selected MSc theses:

Ocena wrażliwości na oksytiamine różnych gatuków z rodzaju Malassezia/ Evaluation of sensitivity to oxitiamine of various species of the genus Malassezia.

Porównanie oddziaływania oksytiaminy i 3-deazotiaminy na komórki raka szyjki macicy/ Comparison of the effects of oxytiamine and 3-deazatiamine on cervical cancer cells.

Analiza śladów lipidowych w ceramice z cmentarzyska z I-V w.n.e w Paprotkach Kolonii, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich/ Analysis of lipid traces in ceramics from a cemetery from I-V century BC in Paprotki Kolonia, in the Land of the Great Masurian Lakes.

Porównanie składu lipidowego mleka różnego pochodzenia./ Comparison of the lipid composition of milk of various origins.

Head of the Department
Academic Staff
Technicians

Publications
 • M. Siemieniuk, U. CzyżewskaA. Tylicki, Perspektywy wykorzystania inhibitorów enzymów zależnych od difosforanu tiaminy w leczeniu nowotworów, [W]: Najnowsze doniesienia z zakresu enzymologii i nauk pokrewnych, red.: M. Maciąg, K. Maciąg, Lublin 2018, Wydawnictwo naukowe TYGIEL, ISBN: 978-83-65932-27-3 str. 14-24
 • U. Czyżewska, M. Siemieniuk, M. Bartoszewicz, A. Tylicki, Grzyby z rodzaju Malassezia jako oportuniści ludzi i zwierząt, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2018, 72: 359-375, DOI: 10.5604/01.3001.0011.8256
 • U. Czyżewska, M. Bartoszewicz, M. Siemieniuk, A. Tylicki, Genetic relationships and population structure of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and healthy dogs, Mycologia 2018, DOI: 10.1080/00275514.2018.1495981
 • Czyżewska U., Siemieniuk M., Bartoszewicz M., Tylicki A., Grzyby z rodzaju Malassezia jako oportuniści ludzi i zwierząt, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2018, 72: 359-375
 • M. Siemieniuk, K. Sosnowska, J. Czerniecki, U. Czyżewska, K. Winnicka, A. Tylicki, Oxythiamine improves antifungal activity of ketoconazole evaluated in canine Malassezia pachydermatis strains, Veterinary Dermatology 2018, DOI: 10.1111/vde.12688
 • Czyżewska U., Bartoszewicz M., Siemieniuk M., Tylicki A., Genetic relationships and population structure of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and healthy dogs. Mycologia 2018, 110: 666-676
 • Kachnowska E., Tylicki A., Ryboprzełączniki w regulacji metabolizmu komórek, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2017, 3, 3-10
 • Tylicki A., Lotowski Z., Siemieniuk M., Ratkiewicz A., Thiamine and selected thiamine antivitamins -biological activity and methods of synthesis, Bioscience Reports 2018, 38, BSR20171148 DOI: 10.1042/BSR20171148
 • Paramonova O.A., Tylicki A., Moulds - friends or enemies?, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2018, 1, 8-16, DOI: 10.24131/3247.180102
 • Bartoszewicz M., Czyżewska U., Spores and vegetative cells of phenotypically and genetically diverse Bacillus cereus sensu lato are common bacteria in fresh water of northeastern Poland, Canadian Journal of Microbiology 2017, 63, 939-950 DOI: 10.1139/cjm-2017-0337
 • Czyżewska U., Bartoszewicz M., Siemieniuk M., Tylicki A., Zróżnicowanie biologiczne grzybów z rodzaju Malassezia a patogeneza zakażeń i wrażliwość szczepów na leki, [W]: Różnorodność biologiczna i środowiskowa - od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, pod red. G. Łaskiej, Białystok 2017, Polskie Towarzystwo Botaniczne, e-ISBN: 978-83-945205-6-4, p-ISBN: 978-83-945205-7-1, str. 148-159
 • Bartoszewicz M., Czyżewska U., Taksonomia, wirulencja i cykle życiowe Bacillus cereus sensu lato, Postępy Mikrobiologii, 2017, 56, 4, 440-450 
 • Tylicki A., Czyżewska U., Siemieniuk M., Genetyczne i biochemiczne zróżnicowanie grzybów z rodzaju Malassezia ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Malassezia pachydermatis od zdrowych i chorych zwierząt,  [W]: Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby - Badania środowiskowe i laboratoryjne, red. nauk. A. Bajguz i I. Ciereszko, Polskie Towarzystwo Botaniczne - Oddział w Białymstoku, Białystok 2016, Agencja Wydawnicza EkoPress,  ISBN: 978-83-620069-72-9 str. 155-166
 • Strumiło S.A., Czyżewska U., Siemieniuk M., Strumiło J., Tylicki A. - Enzyme changes in the offspring of female rats due to long-term administration of cyclic AMP and insulin before pregnancy, Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2016, 161, 3, 352-354, DOI: 10.1007/s10517-016-3417-z
 • Siemieniuk M., Czyżewska U., Strumiło S., Tylicki A. - Thiamine antivitamins - an opportunity of therapy of fungal infections cased by Malassezia pachydermatis and Candida albicans, Mycoses 2016, 59, 2, 108-116, DOI: 10.1111/myc.12430
 • Czyżewska U., Siemieniuk M., Pyrkowska A., Nowakiewicz A., Bieganska M., Dabrowska I., Bartoszewicz M., Dobrzyń P., Tylicki A. - Comparison of lipid profiles of Malassezia pachydermatis strains isolated from dogs with otitis externa and without clinical symptoms of disease, Mycoses 2016, 59, 20-27, DOI: 10.1111/myc.12429
 • Strumiło S., Bielska M., Kazanecki L., Tylicki A. - Kinetic properties of pyruvate dehydrogenase and 2-oxoglutarate dehydrogenase complex from a new source - the heart of wild boar Sus scrofa, Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology, 2015, 51, 5, 438-440, DOI: 10.1134/S0022093015050117
 • Golovač N.G., Čeŝevik W.T., Strumiło, S.A., Anis'ko P.E., Lapšina E.A., Zavodnik I.B. - Kal'cievaâ signalizaciâ v kletke, Vesnik Hrodzenskaha Dziarzhaunaha Universiteta Imia Ianki Kupaly. Seryia 5. Ekanomika. Satsyialohiia. Biialohiia 2015, 3(202), 143-148
 • Strumiło S., Tylicki A. 2015. Dissimilar properties of pyruvate kinase from rabbit and hare muscle. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 51(2): 117-121. 
 • Tylicki A., Strumiło J., Kondracikowska J. 2015. Comparative properties of pyruvate kinase and lactate dehydrogenase from muscles of pigeons with motor activity and hypodynamia. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 51(1): 69-71. 
 • Bunik I. V., Tylicki A., Lukashev N. 2013. Thiamin diphosphate-dependent enzymes: from enzymology to metabolic regulation, drug design and disease models. FEBS Journal, DOI: 10.1111/febs.12512.
 • Bunik V.I., Raddatz G., Strumiło S. 2013. Translating enzymology into metabolic regulation: the case of the 2-oxoglutarate dehydrogenase multienzyme complex. Current Chemical Biology 7: 74-93.
 • Graf A., Trofimova L., Loshinskaja A., Mkrtchyan G., Strokina A., Lovat M., Tylicki A., Strumiło S., Bettendorff L., Bunik V. I  2013. Up-regulation of 2-oxoglutarate dehydrogenase as a stree response. International Journal of Biochemistry & Cell Biology 45: 175-189.
 • Czyżewska U., Tylicki A., Siemieniuk M., Strumiło S.  2012. Changes of activity and kinetics of certain liver and heart enzymes of hypothyroid and T3-treated rats. Journal of Physiology and Biochemistry 68, 345-351, doi: 10.1007/s13105-012-0146-2.
 • Strumiło S. 2012. Kwestia regulacji cyklu Krebsa w aspekcie dydaktycznym. Postępy Biochemii 58(1): 9-11.
 • Milewski R., Milewska A.J., Czerniecki J. 2011. Oligonucleotide micrarrays in biomedical sciences - the use and data analysis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 25(38): 29-40.
 • Czerniecki J., Wołczyński S. 2011. Deep sequencing - a new method and new requirements of gene expression analysis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 25(38): 41-47.
 • Milewski R., Malinowski P., Milewska A.J., Czerniecki J., Ziniewicz P., Wołczyński S. 2011. Nearest neighbor concept in the study of IVF ICSI/ET treatment effectiveness. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 25(38): 49-58.
 • Tylicki A., Siemieniuk M., Dobrzyń P., Ziółkowska G., Nowik M., Czyżewska U., Pyrkowska A. 2011. Fatty acid profile and influence of oxythiamine on fatty acid content in Malassezia pachydermatis, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae. Mycoses, doi:10.1111/j. 1439-0507.2011.02152.x.
 • Tylicki A., Bunik V. I., Strumiło S. 2011. Kompleks dehydrogenazy 2-oksoglutaranowej i wielopłaszczyznowa regulacja aktywności kompleksu. Postępy Biochemii 57(3): 304-313.
 • Tylicki A., Siemieniuk M. 2011. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek. Postępy Hig. Med. Dośw. (online) 65: 447-469.
 • Tylicki A., Kowalska-Wochna E., Ościłowicz A., Ilasz R. 2010. Mitodepressive and Cytotoxic Effects of Short-Term Exposure to Relatively Small Doses of Pendimethalin Evaluated by Allium Test. Polish Journal of Environmental Studies 19(1): 193-199.
 • Strumiło S. A., Kanunnikova N. P. 2010. Mehanizmy bystroj regulâcii aktiwnosti piruvatdegidrogenaznogo kompleksa u mlekopitausih. Vestnik Grodzenskamu Dzâržaunamu Universitetu 2(96): 146-151.
 • Bunik V. I., Strumiłło S. 2009. Regulation of Catalysis Within Cellular Network: Metabolic and Signalling Implications of the 2-Oksoglutarate Oxidative Decarboxylation. Current Chemical Biology 3: 279-290.
 • Książek A., Czerniecki J., Konarzewski M. 2009. Phenotypic flexibility of traits related to energy acquisition in mice divergently selected for basal metabolic rate (BMR). Journal of Experimental Biology 212: 808-814. [PDF]
 • Tylicki A., Czerniecki J. , Godlewska A., Kieliszek M., Zebrowski T., Bielawski T., Wójcik B. 2008. Changes in ECG and enzyme activity in rat heart after myocardial infarction: effect of TPP and MnCl2. J. Physiol. Biochem. 64 (2): 93-102.
 • Tylicki A., Ziółkowska G., Bołkun A., Siemieniuk M., Czarniecki J., Nowakiewicz A. 2008. Comparative study of the activity and kinetic properties of malate dehydrogenase and pyruvate decoarboxylase from Candida albicans, Malassezia pachydermatis, and Saccharomyces cerevisiae. Can. J. Microbial. 54: 734-741.
 • Tylicki A., Burza W., Kuraś. M., Malepszy S. 2008. Shoot meristem differentiation in shoot primordia culture (SPC) obtained from root primordia culture (RPC) of Solanum lycopersicoides Dun . Acta Physiologiae Plantarum 30: 19-25.
 • Tylicki A., Kawałko A., Sokólska J., Strumiło S. 2007. Effect of anabolic steroid nandrolone decanoate on the properties of certain enzymes in the heart, liver, and muscle of rats, and their effect on rats' cardiac electrophysiology. Hormone and Metabolic Research 39: 268-272.
 • Ziółkowska G., Tokarzewski S., Strumiło S., Tylicki A. 2006. Antifungal efficacy of oxythiamine - antivitamin derivative of vitamin B1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio DD 61: 69-73.
 • Strumiło S., Owsieniuk A., Radecka A., Tylicki A. 2006. Comparison of properties of malate dehydrogenase isoenzymes from hare and rabbit hearts. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 42: 566-569.
 • Tylicki A., Masztaleruk D., Strumiło S. 2006. Differences in some properties of lactate dehydrogenase from muscles of the carp Cyprinus carpio and trout Salmo gairdneri. Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 42: 143-147.
 • Strumiło S. 2005. Short-term regulation of the mammalian pyruvate dehydrogenase complex. Acta Biochimica Polonica 52: 759-764. [PDF]
 • Szyniarowski P., Lakaye B., Czerniecki J., Makarchikov A. F., Wins P., Margineanu I., Coumans B., Grisar T., Bettendorff L. 2005. Pig tissues express a catalytically inefficient 25-KDa thiamine triphosphatase: insight in the catalytic mechanisms of this enzyme. Biochimica et Biophysica Acta 1275: 93-102.
 • Tylicki A., Czerniecki J., Dobrzyń P., Matanowska A., Olechno A., Strumiło S. 2005. Modification of thiamine pyrophosphate dependent enzyme activity by oxythiamine in Saccharomyces cerevisiae cells. Canadian Journal of Microbiology 51: 833-839. [PDF]
 • Strumiło S. 2005. Short-term regulation of the alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex by energy-linked and some other effectors. Biochemistry (Moscow) 70: 726-729.
 • Strumiło S. 2005. Often ignored facts about the control of the 2-oxoglutarate dehydrogenase complex. Biochemistry and Molecular Biology Education 33: 284-287. [PDF]
 • Lakaye B., Verlaet M., Dubail J., Czerniecki J., Bontems S., Makarchikov A. F., Wins P., Piette J., Grisar T., Bettendorff L. 2004. Expression of 25 kDa thiamine triphosphatase in rodent tissues using quantitative PCR and characterization of its mRNA. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 36: 2032-2041.
 • Strumiło S., Dobrzyń P., Czerniecki J., Tylicki A. 2004. Suicidal dephosphorylation of thiamine pyrophosphate coupled with pyruvate dehydrogenase complex. Italian Journal of Biochemistry 53: 131-134.
 • Tylicki A., Olechno A., Matanowska A., Czerniecki J., Strumiło S. 2004. Activity of thiamine dependent enzymes in Saccharomyces cerevisiae cells cultivated in the presence of oxythiamine. European Journal of Biochemistry 271 (suppl. 1): 176-177
 • Czerniecki J., Chanas G., Verlaet M., Bettendorff L., Makarchikov A. F., Leprince P., Wins P., Grisar T., Lakaye B. 2004. Neuronal localization of the 25-kDa specific thiamine triphosphatase in rodent brain. Neuroscience 125: 833-840. [PDF]
 • Burza W., Dziadczyk E., Tylicki A., Kuraś M., Malepszy S. 2003. Characterisation of Solanum lycopersicoides Dun. root primordia culture with plant recovery. Acta Physiologiae Plantarum 25: 385-394.
 • Dobrzyń P., Tatur A. 2003. Algal pigments in fast ice and under-ice water in an Arctic fjord. Sarsia 88: 291-296.
 • Tylicki A., Burza W., Malepszy S., Kuraś M. 2003. Changes in the organization of the tubulin cytoskeleton during the early stages of Solanum lycopersicoides Dun. protoplast culture. Plant Cell Reports 22: 312-319.
 • Tylicki A., Łempicka A., Romaniuk-Demonchaux K., Czerniecki J., Dobrzyń P., Strumiło S. 2003. Effect of oxythiamin on growth rate, survival ability and puryvate decarboxylase activity in Saccharomyces cerevisiae. Journal of Basic Microbiology 43: 522-529. [PDF]
 • Makarchikov A. F., Lakaye B., Gulyai I. E., Czerniecki J., Coumans B., Wins P., Grisar T., Bettendorff L. 2003. Thiamine triphosphate and thiamine triphosphatase activities: from bacteria to mammals. Cellular and Molecular Life Sciences 60: 1477-1488.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Dobrzyń P., Tatur A., Marczuk M. 2003. The effect of biochanin A on the chlorophylls and carotenoids content in the alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Acta Physiologiae Plantarum 25: 271-278.
 • Strumiło S., Czygier M., Kondracikowska J., Dobrzyń P., Czerniecki J. 2002. Kinetic and spectral investigation of allosteric interaction of coenzymes with 2-oxo acid dehydrogenase complexes. Journal of Molecular Structure 614: 221-226. [PDF]
 • Tylicki A., Burza W., Malepszy S., Kulawiec M., Kuraś M. 2002. Structural and ultrastructural analysis of Solanum lycopersicoides protoplasts during diploid plant regeneration. Annals of Botany 90: 269-278.
 • Tylicki A., Kuraś M. 2002. Mieszańce somatyczne pomidora. Eureka 1(6): 22-23.
 • Kuczek M., Strumiło S. 2002. Dependence of thiamine pyrophosphokinase kinetics on the equilibrium concentration of magnesium complexes. Cellular and Molecular Biology Letters 7 (supl.): 299.
 • Kowalska-Wochna E., Tylicki A., Ościłowicz A. 2002. The mitotic activity of Allium cepa L. root cells and the disturbance of mitotic spindle formation induced by low doses of the herbicide STOMP 330 EC. Cellular and Molecular Biology Letters 7 (supl.): 292.
 • Czerpak R., Dobrzyń P., Krotke A., Kicińska E. 2002. The effect of auxin and salicylic acid on chlorophyl and carotenoid contens in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae) growing on media of various trophycities. Polish Journal of Environmental Studies 11(3): 231-235.
 • Czerniecki J., Czygier M. 2001. Cooperation of divalent ions and thiamin diphosphate in regulation of the function of pig heart pyruvate dehydrogenase complex. Journal of Nutritional Science and Vitaminology 47: 385-386.
 • Dobrzyń P. 2001. Barwniki roślinne jako wskaźniki biologiczne w ekosystemach wodnych i ich analiza za pomocą wysokosprawnej, cieczowej chromatografii kolumnowej. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 6 (1): 33-41.
 • Tylicki A., Burza W., Malepszy S., Kuraś M. 2001. Regeneration of the cell wall by isolated protoplasts of Solanum lycopersicoides Dun. is a selective process. Biological. Bulletin of Poznań 38: 97-101.
 • Tylicki A., Dobrzyń P., Czerniecki J., Łempicka A., Romaniuk-Demonchaux K. 2001. The effect of Thiamine and oksythiamine on the rate of growth of Saccharomyces cerevisiae in vitro culture. Cellular and Molecular Biology Letters 6 (3A): 769.
 • Zabielski P., Strumiło S., Święcicka I. 2001. Warunki termostabilności i charakterystyka katalityczna dehydrogenazy izocytrynianowej z Bacillus licheniformis. Biotechnologia 3 (54): 219-230.
 • Strumiło S., Czerniecki J., Dobrzyń P. 1999. Regulatory effect of thiamin pyrophosphate on pig heart pyruvate dehydrogenase complex. Biochem. Biophys. Res. Commun. 256: 341-345. [PDF]
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona