logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przy Wydziale Biologii

Celem działania Zespołu jest podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów Wydziału.


W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

  1. Dr Alina Stankiewicz - przewodnicząca, pokój 2044, tel. 85 738-84-34, e-mail salina@uwb.edu.pl
  2. Dr hab. Piotr Jadwiszczak - pokój 16 (skrzydło UCP), tel. 85 745-74-27, e-mail piotrj@uwb.edu.pl
  3. Dr Aleksandra Staszak - pokój 1022, tel. 85 738-85-25, e-mail a.staszak@uwb.edu.pl
  4. Dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk - pokój 2038, tel. 85 738-83-63, e-mail alicjap@uwb.edu.pl
  5. Mgr Adam Zalewski – doktorant II roku kierunku Biologia, pokój 3069 tel. 85 738-83-62, e-mail a.zalewski@uwb.edu.pl

 

Prosimy o kierowanie do Zespołu wszelkich  uwag i opinii dotyczących procesu kształcenia na naszym Wydziale.

m.in.

- propozycje usprawnienia rozkładu zajęć

- sygnalizowanie trudności w opanowaniu materiału

- sygnalizowanie trudności w procesie dydaktycznym i wychowawczym

- sygnalizowanie niedociągnięć w wyposażeniu i sprawnym działaniu bazy materialnej w tym barier dla studentów niepełnosprawnych

- ocena funkcjonowania reprezentatywności studentów w Radzie Wydziału, Samorządzie Studenckim itp.

- ocena funkcjonowania bibliotek oraz Dziekanatu

- realne możliwości rozwijania zainteresowań w kołach naukowych

- ocena współpracy z opiekunami poszczególnych roczników

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona