logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku prowadzi następujące studia podyplomowe:

Studia Podyplomowe Biologia

Studia Podyplomowe Biologia są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli innych specjalności, którzy przygotowują się do nauczania biologii. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do Studia Podyplomowe Biologia są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli innych specjalności, którzy przygotowują się do nauczania biologii. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym.
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 90 godz. praktyki w szkołach).
Szczegółowe informacje dostępne są  w pliku [PDF].

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.

 

 

 

Koordynator:

dr Alina Stankiewicz, e-mail: salina@uwb.edu.pl, tel. (085) 738-84-34

Dziekanat:

Barbara Jamiołkowska e-mail: b.jamiolkowska@uwb.edu.pl tel. (085) 738-84-15

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona