logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Skład osobowy Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

Imię i nazwisko
Funkcja
Kierunek
mail
mgr Magdalena Chmur
Przewodniczący
III rok biologia
m.chmur@uwb.edu.pl
mgr Sylwia Buczyńska
Wiceprzewodnicząca
III rok biologia
sylwiabuczynska1993@o2.pl
mgr Adam Zalewski
Sekretarz
II rok biologia
a.zalewski@uwb.edu.pl
mgr Magdalena Kulesza
Członek
II rok biologia
kulesza.magdalena000@gmail.com
mgr Adam Zalewski
Członek
II rok biologia
a.zalewski@uwb.edu.pl
mgr Magdalena Chmur
Członek
III rok biologia
m.chmur@uwb.edu.pl
mgr Sylwia Buczyńska
Członek
III rok biologia
sylwiabuczynska1993@o2.pl
mgr Angelika Fiodor
Członek
IV rok biologia
angelikafiodor@gmail.com

 

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Chmur Magdalena

Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Buczyńska Sylwia

Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – II rok:
mgr Kulesza Magdalena
mgr Zalewski Adam

Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – III rok:
mgr Buczyńska Sylwia
mgr Chmur Magdalena

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów – IV rok:
mgr Fiodor Angelika

Sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów
mgr Zalewski Adam

Delegat do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wydziału Biologii
mgr Magdalena Chmur

Delegat do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:
mgr Zalewski Adam

Delegat do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Biologii
mgr Pol Wojciech

Delegat do Rady Konsultacyjnej Wydziału Biologii
mgr Iwińska Karolina

Delegaci do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Wydziału Biologii
mgr Buczyńska Sylwia
mgr Iwaniuk Piotr
mgr Kulesza Magdalena
mgr Zalewski Adam

Delegat do Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego - Ekobiznes:
mgr Sobociński Wojciech

Delegat do Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego - Biologia:
mgr Chmur Magdalena

 

 
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona