logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Opiekunowie studenckich praktyk zawodowych:
 
STUDIA I STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 
 
Kierunek Ekobiznes
 
dr Ewa Oleńska; tel. 85-738-83-66; e-mail: chwelat@uwb.edu.pl


STUDIA II STOPNIA
 
Kierunek Biologia
 

dr Magdalena Czajkowska; tel. 85-738-83-82; e-mail: magdacz@uwb.edu.pl

dr Adam Hermaniuk; tel. 85-738-83-76; e-mail: adamher@uwb.edu.pl

 
 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE BIOLOGII
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  1. Praktyka zawodowa stanowi nieodłączną część programu II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia i podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  2. Student poszukuje instytucji do odbycia praktyki zawodowej np. w miejscu zamieszkania. Po uzyskaniu zgody od wybranej instytucji, student zgłasza koordynatorowi miejsce i termin planowanej praktyki oraz dostarcza dane zakładu. W przypadku trudności ze znalezieniem przez studenta miejsca odbycia praktyki koordynator praktyk zaproponuje ofertę instytucji zlokalizowanych w Białymstoku, w której student może odbyć praktykę (termin: do 20 marca 2020).
  3. Koordynator wydaje studentowi skierowanie do odbycia praktyki w wybranym zakładzie. Skierowanie wraz z regulaminem praktyk (dostępnym na stronie Wydziału) student dostarcza do wybranej Instytucji.
  4. Skierowanie, podpisane przez Dyrektora Instytucji, w której odbędzie się praktyka, student dostarcza koordynatorowi (termin: do 10 kwietnia 2020).
  5. Koordynator wydaje studentowi 2 egzemplarze umowy, podpisanej przez Dziekana Wydziału Biologii (termin: do 24 kwietnia 2020).
  6. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dyrektora Instytucji, w której odbędą się praktyki, student dostarcza koordynatorowi,  drugi egzemplarz pozostaje w Instytucji (termin: do 15 maja 2020).
  7. Na podstawie podpisanej umowy koordynator praktyk wydaje studentowi dziennik praktyk oraz arkusz oceny studenta, wypełniany przez opiekuna praktyki.
  8. Po zakończeniu praktyki student dostarcza koordynatorowi wypełniony dziennik praktyk, ankietę oceny odbytej praktyki zawodowej (dostępnej na stronie Wydziału) oraz arkusz oceny, wypełniony przez opiekuna praktyki (termin zaliczenia praktyk: do 25 września 2020 - dokładny termin ustalają koordynatorzy).
  9. Na podstawie arkusza oceny oraz dziennika praktyk koordynator praktyk dokonuje wpisu do systemu USOS.
  10. Dokumentacja praktyk zawodowych znajduje się w dziekanacie Wydziału Biologii.

 

Regulamin praktyk zawodowych studentów I stopnia [PDF]

Regulamin praktyk zawodowych studentów II stopnia [PDF]

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów na Wydziale Biologii


Praktyki zawodowe na II stopniu studiów na Wydziale Biologii

Wykaz proponowanych instytucji, w których studenci mogą potencjalnie odbyć praktykę zawodową w roku akademickim 2017/2018:

Wykaz instytucji, w których studenci Wydziału Biologii UwB odbyli praktykę zawodową w roku akademickim 2016/2017:

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona