logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Domy studenta

Student Wydziału Biologii UwB może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, w ramach limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich, podejmuje dziekan. Limit Wydziału Biologii wynosi 9. W puli przyznanych miejsc 70% przysługuje studentom kontynuującym naukę, natomiast 30% przeznaczonych jest dla studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków.

Zasady i harmonogram przyznawania miejsc w domu studenta oraz instrukcje wnioskowanie o miejsce w domu studenta wraz z wszystkimi aktualnymi informacjami znajdują się na stronie:

https://uwb.edu.pl/domy-studenta-3143

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona