logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Konkurs dotyczy promocji postaw i zachowań wspierających, wobec uczniów doświadczających choroby nowotworowej bezpośrednio, lub w rodzinie.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach i dotyczy najlepszego projektu edukacyjnego, który będzie mógł być wykorzystywany przez nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Projekt ten ma być propozycją cyklu 3, 45-minutowych spotkań edukacyjnych w formie scenariuszy dla nauczyciela biologii/pedagoga/wychowawcy, które będzie można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych.

Wszelkie informacje zawarte w proponowanych projektach muszą posiadać odniesienie do źródła pochodzenia danej informacji. Prace należy napisać samodzielnie, ale można korzystać ze wsparcia naukowego i merytorycznego opiekuna z uczelni. Cała przesłana praca nie może liczyć więcej niż 15 stron A4, pisanej czcionką 12.

Autorzy najlepiej ocenionych scenariuszy zostaną nagrodzeni zestawem książek dotyczących psychoonkologii, opublikowaniem zwycięskich prac, notatką na oficjalnej stronie Pracowni Psychologii Klinicznej, oraz gazetką w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

W przypadku zgłoszenia pracy  napisać w tytule maila  "Onkoprofilaktyka dla szkolnego dydaktyka" oraz imiona i nazwiska autorów.
W treści zaś podać nazwę:
- miasta
- uczelni
- wydziału
- kierunku studiów i rok
- dane dotyczące autorów (krótka biografia i dane kontaktowe [numer telefonu lub adres email])

Projekty konkursowe (w formacie PDF), oraz pytania proszę przesyłać na adres e-mail:
jan.gruszka@wco.pl
Prace można przesyłać na powyższy adres email do 31.12.2020r.

Załączniki:
plakat promujący konkurs
regulamin konkursu
klauzulę obowiązku informacyjnego dla uczestników konkursu
- klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona