logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Monika Zambrzycka
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

Pełnione obowiązki:

- obsługa techniczna zajęć laboratoryjnych prowadzonych w Zakładzie Mikrobiologii 
- obsługa autoklawów i innej aparatury Zakładu Mikrobiologii,
- udział w badaniach naukowych realizowanych w Zakładzie Mikrobiologii,
- organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach imprez promocyjnych i partnerskich organizowanych na Wydziale Biologii

 

Publications
  • A. Wasilewska, U. Klekotka, M. Zambrzycka, G. Zambrowski, I. Święcicka, B. Kalska-Szostko, Physico-chemical properties and antimicrobial activity of silver nanoparticles fabricated by green synthesis, Food Chemistry 2023, 400, 133960, DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133960
  • K. Fiedoruk, J.M. Drewnowska, J. Mahillon, M. Zambrzycka, I. Swiecicka, Pan-Genome portrait of Bacillus mycoides provides insights into the species ecology and evolution, Microbiology Spectrum 2021, 9:e00311-21, 1-16, DOI: 10.1128/Spectrum.00311-21
  • W. Isidorov, S.Witkowski, P. Iwaniuk, M. Zambrzycka, I. Swiecicka, Royal jelly aliphatic acids contribute to antimicrobial activity of honey, Journal of Apicultural Science 2018, 62, 1, 111-120, DOI: 10.2478/jas-2018-0012
  • Isidorov V.A., Bakier S., Pirożnikow E., Zambrzycka M., Swiecicka I. - Selective behaviour of honeybees in acquiring european propolis plant precursors, Journal of Chemical Ecology 2016, DOI: 10.1007/s10886-016-0708-9
  • Drewnowska J.M, Zambrzycka M., Kalska-Szostko- B., Fiedoruk K., Święcicka I. 2015. Melanin-like pigment synthesis by soil Bacillus weihenstephanensis isolates from Northeastern Poland. PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0125428.
  • Kamińska P.S., Fiedoruk K., Jankowska D., Mahillon J., Nowosad K., Drewicka E., Zambrzycka M., Święcicka I. 2015. One-day pulsed-field gel electrophoresis protocol for rapid determination of emetic Bacillus cereus isolates. Electrophoresis 36: 1051-1054.
  • Stulgis M., Ciereszko I. 2012. Reakcje roślin na deficyt fosforanów. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 47-55. 
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona