logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Magdalena Grabowska
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:magra@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-92
 • room:1119
 • godziny konsultacji:czwartek, godz. 11.00 – 12.30

Research interests:

- ecology and taxonomy of phytoplankton in freshwater ecosystems
- causes and effects of toxic cyanobacteria water blooms in lowland Siemianówka Dam Reservoir and Narew River
- phytobenthos of springs of the Knyszyńska Forest and Roztocze Region

- assessment of the impact of water quality, meteorological, hydrological and hydrobionts parameters on the development of phytoplankton and phytobenthos
- multi-directional monitoring of freshwater ecosystems
- risk assessment of toxic cyanobacteria species in various trophic and morphological lakes types (among others under European Multi Lake Survey program)

Additional activities: 

Member of the Faculty Discipline Council and the Faculty Scientific Council

Memeber of the Directional Didactic Team (Eco-business)
Dean's Representative for e-learning

Member of the Polish Phycological Society (since May 2014 - member of Management Board)

Member of the Polish Hydrobiological Society (Branch in Białystok)

Member of the Regional Committee of the Biology Olimpiad

Didactics: 

Environmental Impact Assessment, Rules of Making Reports of EIA, Water Treatment and Purification, Water Protection, Plant Residues in Criminalistic Investigations, Harmful Algae, Freshwater ecology, Doctoral Seminar, Graduate Seminar

Publications
 • Karpowicz M., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Kozłowska J., Feniova I. 2020. Effect of eutrophication and humification on nutrient cycles and transfer efficiency of matter in the freshwater food web. Hydrobiologia 2020, 847: 2521-2540 doi:10.1007/s10750-020-04271-5
 • Wilk-Woźniak E., …, Grabowska M., Karpowicz M., …, Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150), Ecological Indicators 2019, 98, 736-742, DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.11.025
 • Budzyńska A., Rosińska J., Pełechata A., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Kozak A., Messyasz B., Pęczuła W., Kokociński M., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Mądrecka B., Niedźwiecki M., Alcaraz Parraga P., Pełechaty M., , Pawlik-Skowrońska B., Environmental factors driving the occurrence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes, Science of the Total Environment 2019, 650, Part 1, 1338-1347, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.144
 • Pęczuła W., Grabowska M., Zieliński P., Karpowicz M., Danilczyk M., Vertical distribution of expansive, bloom-forming algae Gonyostomum semen vs. plankton community and water chemistry in four small humic lakes, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2018, DOI: 10.1051/kmae/2018017
 • Mantzouki E.,…, Grabowska M., Karpowicz M., …, Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins, Toxins 2018, 10, 156, DOI: 10.3390/toxins10040156
 • Mantzouki E., Campbell J., …, Grabowska M. …, Ibelings B. W., A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins, Scientific Data 2018, 5, 180226, DOI: 10.1038/sdata.2018.226
 • Grabowska M., Ocena potencjału ekologicznego zbiornika Siemianówka i Narwi powyżej i poniżej piętrzenia, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 502, 143-150
 • Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Rola dopływów w kształtowaniu jakości wody górnej Narwi,  [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 333-343
 • Danilczyk M., Grabowska M., Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Kobus S., Fitoplankton Biebrzy i jej starorzeczy ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek, [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 151-162
 • Dziga D., Maksylewicz A., Maroszek M., Budzyńska A., Napiorkowska-Krzbietke A., Toporowska M., Grabowska M., Kozak A., Rosińska J., Meriluoto J., The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history, Ecotoxicology and Environmental Safety 2017, 145, 420-430, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2017.07.046
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P. 2016. Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river. 3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings 8-10.09.2016, Tulcea, Romania, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2016. The influence of hydrological conditions on phytoplankton community structure and cyanopeptide concentration in dammed lowland river, Environmental Monitoring and Assessment 188, 488, DOI: 10.1007/s10661-016-5506-x; pkt.
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P. 2016. Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river. 3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings 8-10.09.2016, Tulcea, Romania, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2016. The influence of hydrological conditions on phytoplankton community structure and cyanopeptide concentration in dammed lowland river. Environmental Monitoring and Assessment  188, 488, DOI: 10.1007/s10661-016-5506-x
 • Kalinowska K., Grabowska M. 2016. Autotrophic and heterotrophic plankton under ice in a eutrophic temperate lake. Hydrobiologia 777, 111-118, DOI: 10.1007/s10750-016-2769-8
 • Glińska-Lewczuk K., Burandt P., Kujawa R., Kobus S., Obolewski K., Dunalska J., Grabowska M., Lew S., Chormański J. 2016. Environmental factors structuring fish communities in floodplain lakes of the undisturbed system of the Biebrza River. Water 8, 146, DOI: 10.3390/w8040146
 • Goździejewska A., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Grzybowski M., Kujawa R., Lew S., Grabowska M. 2016. Effects of lateral connectivity on zooplankton community structure in floodplain lakes. Hydrobiologia 774, 1, 7–21, DOI: 10.1007/s10750-016-2724-8
 • Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2016. Influence of changeable hydro-meteorological conditions on Dissolved Organic Carbon and bacterioplankton abundance in a hypertrophic reservoir and downstream river. Ecohydrology 9, 382–395; DOI: 10.1002/eco.1641
 • Grabowska M., Hindák F., Hindáková A. 2014. Phototrophic microflora of dystrophic Lake Sęczek, Masuria, Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies 43(4): 337-345.
 • Obolewski K., Glińska-Lewczuk K., Jarząb N., Burandt.P., Kobus S., Kujawa R., Okruszko T., Grabowska M., Lew S., Goździejewska A., Skrzypczak A. 2014. Benthic invertebrates in floodplain lakes of a polish river: structure and biodiversity analyses in relation to hydrological conditions. Polish Journal of Environmental Studies 23(5): 1679-1689.
 • Grabowska M., Kobos J., Toruńska-Sitarz A., Mazur-Marzec H. 2014. Non-ribosomal peptides produced by Planktothrix agardhii from Siemianówka Dam Reservoir SDR (northeast Poland). Archives of Microbiology 196: 697-707, DOI: 10.1007/s00203-014-1008-9.
 • Grabowska M., Glińska-Lewczuk K., Obolewski K., Burandt P., Kobus S., Dunalska J., Kujawa R., Goździejewska A., Skrzypczak A. 2014. Effects of hydrological and physicochemical factors on phytoplankton communities in floodplain lakes. Polish Journal of Environmental Studies 23(3): 713-725.
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2014. Vertical distribution of cyanobacteria biomass and cyanotoxin production in the polymictic Siemianówka Dam Reservoir (eastern Poland). Archives of Polish Fisheries 22: 41-51.
 • Grabowska M., Wołowski K. 2014. Development of Trachelomonas species (Euglenophyta) during blooming of Planktothrix agardhii (Cyanoprokaryota). Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 50: 49-57.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Więcko A. 2014. The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes based on selected parameters (NE Poland). Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-3763-0. 
 • Kobos J., Błaszczyk A., Hohfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., Budzyńska A., Zagajewski P., Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanological and Hydrobiological Studies 42(4): 358-378. 
 • Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2013. Reservoir river relationships in lowland, shallow, euthrophic systems: an impact of zooplankton from hypertrophic reservoir on river zooplankton. Polish Journal of Ecology 61(4): 757-766.
 • Grabowska M.  2012. The role of eutrophic lowland reservoir in shaping the composition of river phytoplankton. Ecohydrology & Hydrobiology 12(3): 231-242. 
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2,  Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2, Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2012. Assessment of trophic state of four lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland) based on the summer phyto- and zooplankton in comparison with some physicochemical parameters [In:] Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective [eds Wołowski K., Kaczmarska I., Ehrman J., Wojtal A.Z.], W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków, 205-225.
 • Zieliński P., Ejsmont-Karabin J., Grabowska M., Karpowicz M. 2011. Ecological status of shallow Lake Gorbacz (NE Poland) in its final stage before drying up. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40 (2): 1-12.
 • Grabowska M., Mazur-Marzec H. 2011. The effect of cyanobacterial blooms in the Siemianówka Dam Reservoir on the phytoplankton structure in the Narew River. Oceanological and Hydrobiological Studies 40 (1): 19-26.
 • Grabowska M. 2008. Charakterystyka fitoplanktonu [W:] Różnorodność badań botanicznych - 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008 [red. Kolanko K.], EkoPress, 13-23.
 • Grabowska M., Pawlik-Skowrońska B. 2008. Replacement of Chroococcales and Nostocales by Oscillatoriales caused a significant increase in microcystin concentrations in a dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 37 (4): 23-33.
 • Wołowski K., Grabowska M. 2007. Trachelomonas species as the main component of the euglenophyte  community in the Siemianówka Reservoir (Narew River, Poland). Ann. Limnol.- Int. J. Lim. 43 (3): 207-218.
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Suchowolec T., Cudowski A. 2008. Specyfika jakości wody zbiornika zaporowego Siemianówka na górnej Narwi [W:] Rozwój obszarów przyrodniczo cennych [red. Jekatierynczuk-Rudczyk E., Stepaniuk M.], Eko Press, Białystok, 39-48.
 • Grabowska M., Kabziński A., Karkoszka I. 2008. Dobowa zmienność zawartości mikrocystyny w wodzie zbiorników zaporowych [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. Kołwzan B., Grabas K.], Wyd. PZITS nr 884, 99-104.
 • Kabziński A., Grabowska M., Juszczak R., Karkoszka I. 2008. Badanie wpływu czynników środowiskowych na wielkość zakwitów oraz biosyntezę hepatotoksyn sinicowych w zbiorniku Siemianówka w sezonie wegetacyjnym 2007 [W:] Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. Kołwzan B., Grabas K.], Wyd. PZITS nr 884, 153-158.
 • Górniak A., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Suchowolec T.,  Smakulska J. 2006. Results of biomanipulation of a humic reservoir after four years of study. Verh. Internat. Verein Limnol. 29: 2059-2062.
 • Hutorowicz A., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Owsianny P. M., Pęczuła W., Luścińska M. 2006. Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 13 (2): 399-407. 
 • Grabowska M., Konecka U., Górniak A. 2006. Summer phytoplankton of lakes in Suwałki Landscape Park. Pol. J. Environ. Stud. 15 (5d): 553-556.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Charakterystyka limnologiczna Narwi powyżej zbiornika. Chlorofil a. [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja. [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 51.
 • Grabowska M. 2006. Roślinność wodna rzek zasilających zbiornik Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 55-56.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Chlorofil a w wodach zbiornika Siemianówka  [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 79-82.
 • Grabowska M. 2006. Plankton roślinny zbiornika Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 83-92.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Produkcja pierwotna fitoplanktonu zbiornika Siemianówka [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 92-96.
 • Grabowska M., Górniak A., Cudowski A. 2006. Chlorofil a w wodach zbiornika Siemianówka w latach 2000-2004 [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w
 • Białymstoku, 145-149.
 • Grabowska M. 2006. Plankton roślinny [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 154-162.
 • Grabowska M., Górniak A. 2006. Produkcja pierwotna fitoplanktonu w zbiorniku Siemianówka w latach 2000-2004 [W:] Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja [red. Górniak A.] Zakład Hydrobiologii Uniwersytet w Białymstoku, 163-164.
 • Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Suchowolec T. 2006. Monitoring hydrochemiczny zbiornika Siemianówka [W:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji [red. Krzysztofiak L.], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 351-359.
 • Grabowska M. 2005. Cyanoprokaryota blooms in polyhumic Siemianówka dam reservoir in 1992-2003. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 34 (1): 73-85. 
 • Grabowska M., Górniak A. 2004. Letni fitoplankton wybranych sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. [W:] Rocznik Augustowsko-Suwalski [red. Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M.] Tom IV. Materiały z sesji: 15 lat Wigierskiego Parku Narodowego. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki, 99-104.
 • Górniak A., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Suchowolec T. 2003. Long-term variations of phytoplankton primary production in a shallow, polyhumic reservoir. Hydrobiologia 506-509: 305-310.
 • Górniak A., Zieliński P., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Suchowolec T. 2002. The role of dissolved organic carbon in the shallow lowland reservoir ecosystem. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 30: 179-189.
 • Górniak A., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Suchowolec T. 2003. Long-term variations of phytoplankton primary production in a shallow, polyhumic reservoir. Hydrobiologia 506-509: 305-310.
 • Grabowska M. 1999. Phytoplankton assemblages in the eutrophic lowland Siemianówka reservoir (NE Poland). Acta Hydrobiol. 41: 145-152.
 • Górniak A., Grabowska M. 1999. Zakwity wody w zbiorniku Siemianówka. [W:] Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko, Wyd. AR Poznań, 369-377.
 • Górniak A., Grabowska M., Dobrzyń P. 1999. Fitoplankton trzech jezior dystroficznych WPN. [W:] Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych [red. Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A.] Wyd. IRŚ, Olsztyn, 361-370.
 • Grabowska M. 1998. Blooms of Cyanophyta in Siemianówka dam reservoir in the first years after filling. Oceanological Studies 27: 27-31.
 • Górniak  A., Grabowska M. 1998. Primary production of phytoplankton in newly constructed  lowland reservoir in eastern Poland. Internat. Rev. Hydrobiol. 83: 307-310.
 • Górniak A., Zieliński P., Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 1998. Jakość wód zbiornika Siemianówka na górnej Narwi w siódmym roku funkcjonowania. Gospodarka Wodna 7: 258-261.
 • Górniak A., Grabowska M. 1996. Limnology of the Siemianówka dam reservoir (eastern Poland). 3. Formation of phytoplankton communities in the first years after filling. Acta Hydrobiol. 38: 99-108
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona