logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Maciej Karpowicz
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:m.karpowicz@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-93
 • room:1121
 • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 12.00-13.30

Research interests:

- ecology of crustacean zooplankton

- biotic and abiotic factors influencing crustacean communities

- taxonomy and morphology of Cladocera and Copepoda

 

Additional activities: 

- Erasmus+ Coordinator in the Institute of Biology

 

Dydactics:

Water biology, Ecology, Makroecology, Water ecology, Aquatic ecosystems, Invertebrate zoology, Zoology, Field methods in animal research, Natural methods for assessing the state of the environment, Geology and geomorphology, Hydrology, Soil and contaminated areas reclamation, Environmental protection in industry, Assessment of effects on environment, Freshwater ecology, Soil and landscape

 

Publications

 

 • Ejsmont-Karabin, J., Karpowicz, M. 2018. Epizoic rotifers on Dreissena polymorpha in relation to biotic factors. Hydrobiologia (2018). https://doi.org/10.1007/s10750-018-3808-4
 • Karpowicz, M., Kalinowska, K., Vertical distribution of the relic species Eurytemora lacustris (Copepoda, Calanoida) in stratified mesotrophic lakes. Biologia (2018), https://doi.org/10.2478/s11756-018-0138-y
 • Mantzouki E.,…, Grabowska M., Karpowicz M., …, A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data 2018, 5,180226. doi: 10.1038/sdata.2018.226 (2018)
 • A. Budzyńska, J. Rosińska, A. Pełechata, M. Toporowska, A. Napiórkowska-Krzebietke, A. Kozak, B. Messyasz, W. Pęczuła, M. Kokociński, E. Szeląg-Wasielewska, M. Grabowska, B. Mądrecka, M. Niedźwiecki, P. Alcaraz Parraga, M. Pełechaty, M. Karpowicz, B. Pawlik-Skowrońska, Environmental factors driving the occurrence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes, Science of the Total Environment 2019, 650, Part 1, 1338-1347, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.09.144
 • Feniova I., Dawidowicz P., Ejsmont-Karabin J., …, Karpowicz M., …, Effects of zebra mussels on cladoceran communities under eutrophic conditions, Hydrobiologia 2018, DOI: 10.1007/s10750-018-3699-4
 • Mantzouki E.,…, Grabowska M., Karpowicz M., …, Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins, Toxins 2018, 10, 156, DOI: 10.3390/toxins10040156
 • Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Influence of environmental factors on vertical distribution of zooplankton communities in humic lakes, Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 2018, 54, 17 DOI: 10.11051/limn//2018004
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T., Świsłocka M., Więcko A., Karpowicz M., Abudance and species diversity of fungi in rivers with various contaminations, Current Microbiology 2017, DOI: 10.1007/s00284-017-1427-3
 • Pęczuła W., Grabowska M., Zieliński P., Karpowicz M., Danilczyk M., Vertical distribution of expansive, bloom-forming algae Gonyostomum semen vs. plankton community and water chemistry in four small humic lakes, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 2018, DOI: 10.1051/kmae/2018017
 • Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Epizoic microcrustaceans (Cladocera, Copepoda) on Dreissena polymorpha (Pallas) in relation to biotic factors, Fundamental and Applied Limnology2018, 191, 2, 169-174, DOI: 10.1127/fal/2017/1067
 • Karpowicz M., Dolina rzeczna jako ośrodek bioróżnorodności zooplanktonu skorupiakowego - regionalne i lokalne zróżnicowanie gatunkowe,  [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 131-142
 • Grabowska M., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Rola dopływów w kształtowaniu jakości wody górnej Narwi,  [W]: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, pod red. R. Czerniawskiego, P. Bilskiego, Szczecin 2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ISBN: 978-83-7867-725-3, 333-343
 • Górniak A., Więcko A., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Wieloletnie zmiany żyzności jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego, [W]: 40 lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Turtul 2017, Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy", ISBN: 978-83-936255-3-6, str. 56-63
 • Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Effect of metalimnetic gradient on phytoplankton and zooplankton (Rotifera, Crustacea) communities in different trophic conditions, Environmental Monitoring and Assessment 2017, 189: 367, DOI: 10.1007/s10661-017-6055-7
 • Karpowicz M., New data to the knowledge on the Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) fauna in Poland, Fragmenta Faunistica 2016, 59, 2, 0000, DOI: 10.3161/00159301FF2016.59.2.000
 • Ejsmont-Karabin J., Górniak A., Karpowicz M., Diversity of rotifer communities in lakes of the Suwalki Landscape Park, Limnological Review 2016, 16, 4, 207-211, DOI: 10.1515/limre-2016-0022
 • Górniak A., Więcko A., Karpowicz M., Changes in the trophic status of lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland), Limnological Review 2016, 16, 4, 221-227, DOI: 10.1515/limre-2016-0024
 • Karpowicz M., Górniak A., Więcko A., Cudowski A., The variability of summer phytoplankton in different types of lakes in North East Poland (Suwałki Landscape Park), Limnological Review 2016, 16, 4, 229-236, DOI: 10.1515/limre-2016-0025
 • Ejsmont-Karabin J., Górniak A., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Karpowicz M., Więcko A., Long-term changes in the trophic state of Suwalki lakes - an analysis by means of indices based on abundance and composition of their rotifer fauna, Limnological Review 2016, 16, 4, 199-205, DOI: 10.1515/limre-2016-0021
 • Karpowicz M., Biodiversity of microcrustaceans (Cladocera, Copepoda) in a lowland river ecosystem, Journal of Limnology 2016, DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1449
 • Karpowicz M., Microcrustacean (Cladocera, Copepoda) source-sink dynamics in a lowland river ecosystem with a dam reservoir, Oceanological and Hydrobiological Studies 2016, 45, 3, DOI: 10.1515/ohs-2016-0000
 • Grabowska M., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Jekatierynczuk-Rudczyk E., Sieradzki P. - Comparison of phytoplankton and zooplankton communities versus abiotic conditions in meandering and anastomozing sections of a lowland river,  3rd International Conference Water Resources and Wetlands, Conference Proceedings 8-10.09.2016, Tulcea, Romania, ISSN: 2285-7923, str. 62-68
 • Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Strzałek M. - Biodiversity of zooplankton (Rotifera and Crustacea) in water soldier (Stratiotes aloides) habitats, Biologia 2016, 71, 5, 563-573, Section Zoology, DOI: 10.1515/biolog-2016-0068
 • Karpowicz M. 2014. Influence of eutrophic lowland reseivoir on custracean zooplankton assemblages in river valley oxbow lakes. Polish Journal of Environmental Studies 23(6): 2055-2061.
 • Górniak A., Karpowicz M. 2014. Development of crustacean plankton in a shallow, polyhumic reservoir in the first 20 years after impoundment (northeast Poland). Inland Waters 4: 311-318. 
 • Jekatierynczuk-Rudczyk E., Zieliński P., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M., Więcko A. 2014. The trophic status of Suwałki Landscape Park lakes based on selected parameters (NE Poland). Environmental Monitoring and Assessment, DOI: 10.1007/s10661-014-3763-0. 
 • Karpowicz M., Górniak A. 2013. Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego a trofia wód. Monitoring Środowiska Przyrodniczego 14: 97-101.
 • Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2013. Reservoir river relationships in lowland, shallow, euthrophic systems: an impact of zooplankton from hypertrophic reservoir on river zooplankton. Polish Journal of Ecology 61(4): 757-766.
 • Pasztaleniec A., Karpowicz M., Strzałek M. 2013. The influence of habitat conditions on the plankton in the Białe oxbow lake (Nadbużański Landscape Park). Limnological Review 13(1): 43-50.
 • Karpowicz M., Suchowolec T. 2012. Waloryzacja fauny bezkręgowej w korytach Narwi strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. W: A. Suchowolec (red.), Ocena efektów renaturalizacji strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego. PTOP Białystok: 34-38.
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2,  Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Wilk-Woźniak E., … Grabowska M., Karpowicz M. … 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. In: Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Cz.2, Mróz W. (ed.), Biblioteka Monitoringu Środowiska: 130-149.
 • Jekatieryńczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Ejsmont-Karabin J., Karpowicz M. 2012. Assessment of trophic state of four lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland) based on the summer phyto- and zooplankton in comparison with some physicochemical parameters. W: Current Advances in Algal Taxonomy and its Applications pod red. Wołowski K. et al., Instytut Botaniki im. W Szafera, Kraków 2012, p. 205-225, ISBN 978-83-62975-03-7.
 • Zieliński P., Ejsmont-Karabin J., Grabowska M., Karpowicz M. 2011. Ecological status of shallow Lake Gorbacz (NE Poland) in its final stage before drying up. Oceanological and Hydrobiological Studies 40(2): 1-12.
 • Karpowicz M., Górniak A., Cudowski A. 2010. Struktura zespołów zooplanktonu skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry. W: Matusiewicz A. (red.). RocznikAugustowsko-Suwalski. Tom X. Materiały z Konferencji Edukacyjno-Naukowej "Jezioro Wigry". Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Suwałki: 11-20.

 

Show more publications pokaz wiecej

Profil naukowy w portalu ResearchGate

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona