logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:kszalaj@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-67
 • room:3034
 • godziny konsultacji:piątek, godz. 8.30-10.00

Zainteresowania naukowe

Moje początkowe zainteresowania naukowe związane były ze zmiennością chromosomową ryjówki aksamitnej Sorex araneus. Prowadziłam badania mające na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy u tego gatunku możliwe jest zachodzenie specjacji chromosomowej. Badania, prowadzone w kilku strefach hybrydyzacji międzyrasowej ryjówki, opierały się na analizie zmienności chromosomowej, allozymatycznej mitochondrialnego DNA, mikrosatelitarnego DNA, parametrów rozrodu osobników oraz cech morfometrycznych. Od kilku lat moje zainteresowania naukowe koncentrują się na genetyce konserwatorskiej i filogeografii gatunków zagrożonych wyginięciem: brzozy niskiej Betula humilis, brzozy karłowatej B. nana i chomika europejskiego Cricetus cricetus. Genetyka konserwatorska jest gałęzią nauki wykorzystującą markery molekularne do ochrony i restytucji zasobów genetycznych populacji. Są to niezwykle pilne zadania, gdyż fragmentacja siedlisk naturalnych wynikająca z coraz silniejszej antropopresji, doprowadziła w XX w. do pięciokrotnego zmniejszenia liczby populacji B. humilis w Polsce, a obecny areał występowania C. cricetus na obszarze naszego kraju zmniejszył się o 75%  w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Z kolei, filogeografia to dyscyplina zajmująca się poznaniem zasad i procesów odpowiedzialnych za geograficzne rozmieszczenie linii rodowych. Wnioskowanie o stanie populacji zagrożonych gatunków przeprowadzam w oparciu o markery PCR-RFLP, mikrosatelitarny DNA, mitochondrialny DNA, geny jądrowe, AFLP.

 

Oferty współpracy

 • identyfikacja gatunków roślin i zwierząt na podstawie sekwencji DNA
 • genetyczna identyfikacja płci osobnika
 • określenie pokrewieństwa genetycznego między osobnikami
 • analiza genetycznych systemów kojarzeń i struktury socjalnej populacji
 • wyznaczanie zróżnicowania genetycznego między populacjami, analiza przepływu genów i identyfikacja migrantów
 • wyznaczanie kierunków kolonizacji i tras ekspansji gatunków
 • identyfikacja linii ewolucyjnych DNA w obrębie taksonów
 • wykrywanie mieszańców międzygatunkowych i wyznaczanie poziomu introgresji genów

 

Dodatkowe informacje

 • Sekretarz Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona