logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Justyna Drewnowska
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:

Publications
 • P. Majewski, A. Gutowska, D.G.E. Smith, T. Hauschild, P. Majewska, T. Hryszko, D. Gizycka, B. Kedra, J. Kochanowicz, J. Glowiński, J. Drewnowska, I. Swiecicka, P.T. Sacha, P. Wieczorek, D. Iwaniuk, A. Sulewska, R. Charkiewicz, K. Makarewicz, A. Zebrowska, S. Czaban, P. Radziwon, J. Niklinski, E.A. Tryniszewska, Plasmid mediated mcr-1.1 colistin-resistance in clinical extraintestinal Escherichia coli strains isolated in Poland, Frontiers in Microbiology 2021, 12, 547020, DOI: 10.3389/fmicb.2021.547020
 • K. Fiedoruk, J.M. Drewnowska, J. Mahillon, M. Zambrzycka, I. Swiecicka, Pan-Genome portrait of Bacillus mycoides provides insights into the species ecology and evolution, Microbiology Spectrum 2021, 9:e00311-21, 1-16, DOI: 10.1128/Spectrum.00311-21
 • J.M. Drewnowska, I. Święcicka, Microbiological insight into cold-pressed oils by cultural and metataxonomic analysis, Food Bioscience 2021, 42, 101150, DOI: 10.1016/j.fbio.2021.101150
 • J. Dunaj, J. Drewnowska, A. Moniuszko-Malinowska, I. Swiecicka, S. Pancewicz, First metagenomic report of Borrelia americana and Borrelia carolinensis in Poland – a preliminary study, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2021, 28(1): 49–55, DOI: 10.26444/aaem/118134
 • J.M. Drewnowska, A. Fiodor, J.E. Barboza-Corona, I. Swiecicka, Chitinolytic activity of phylogenetically diverse Bacillus cereus sensu lato from natural environments, Systematic and Applied Microbiology 2020, 43, 126075, DOI: 10.1016/j.syapm.2020.126075
 • J. Dunaj, J. Drewnowska, A. Moniuszko-Malinowska, I. Swiecicka, S. Pancewicz, First metagenomic report of Borrelia americana and Borrelia carolinensis in Poland – a preliminary study, Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2020, DOI: 10.26444/aaem/118134
 • J. M. Drewnowska, N. Stefanska, M. Czerniecka,G. Zambrowski, I. Swiecicka, Potential Enterotoxicity of Phylogenetically Diverse Bacillus cereus Sensu Lato Soil Isolates from Different Geographical Locations, Applied and Environmental Microbiology 2020, 86, 11, e03032-19, DOI: 10.1128/AEM.03032-19
 • A. Moniuszko-Malinowska, J. Dunaj, M.O. Andersson, I. Swiecicka, J. Drewnowska, P. Czupryna, S. Grygorczuk, M. Król, J. Zajkowska, S. Pancewicz, Absence of molecular evidence for Candidatus Neoehrlichia mikurensis presence in symptomatic patients in Poland, Travel Medicine and Infectious Disease 2019, 32: 101514, DOI: 10.1016/j.tmaid.2019.101514
 • D. Gmiter, G. Czerwonka, J.M. Drewnowska, I. Swiecicka, W. Kaca, Draft genome sequences of Proteus mirabilis K1609 and K670: a model strains for territoriality examination, Current Microbiology 2018, DOI: 10.1007/s00284-018-1598-6
 • Zdybel M., Pilawa B., Drewnowska J.M., Swiecicka I., Comparative EPR studies of free radicals in melanin synthesized by Bacillus weihenstephanensis soil strains, Chemical Physics Letters 2017, 679, 185-192, http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2017.05.013
 • Fiedoruk K., Drewnowska J.M., Daniluk T., Leszczyńska  K., Iwaniuk P., Swiecicka I., Ribosomal background of the Bacillus cereus group thermotypes, Scientific Reports 2017, 7, 46430, DOI: 10.1038/srep46431
 • Drewnowska J.M., Zambrzycka M., Kalska-Szostko B., Fiedoruk K., Święcicka I. 2015. Melanin-like pigment synthesis by soil Bacillus weihenstephanensis isolates from Northeastern Poland. PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0125428
 • Kaminska P.S., Yernazarova A., Drewnowska J.M., Zambrowski G., Swiecicka I. - The worldwide distribution of genetically and phylogenetically diverse Bacillus cereus isolates harbouring Bacillus anthracis-like plasmids, Environmental Microbiology Reports 2015, DOI: 10.1111/1758-2229.12305
 • Święcicka I., Bartoszewicz M., Kasulyte-Creasey D., Drewnowska J.M., Murawska E., Yernazarova A., Łukaszuk E., Mahillon J. 2013. Diversity of thermal ecotypes and potential pathotypes of Bacillus thuringiensis soil isolates. FEMS Microbiology Ecology 85: 262-272
 • Drewnowska J.M., Święcicka I. 2013. Eco-genetic structure of Bacillus cereus sensu lato populations from different environments in Northeastern Poland.  PLoS One 8: e80175. doi:10.1371/journal.pone.0080175
Show more publications pokaz wiecej

Profil naukowy w portalu ResearchGate

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona