logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Grzegorz Zambrowski
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:

Pełnione obowiązki

- odpowiedzialność za aparaturę (zakupy, konserwacje i drobne naprawy, kontakty z serwisami)

- obsługa sekwenatora kapilarnego i innej aparatury Zakładu Mikrobiologii

- analiza wyników badań na potrzeby Zakładu, Instytutu i jednostek współpracujących

- reprezentowanie Instytutu Biologii w imprezach sportowych

- opieka wybranymi pracami magisterskimi Zakładu Mikrobiologii


 

Publications
 • A. Wasilewska, U. Klekotka, M. Zambrzycka, G. Zambrowski, I. Święcicka, B. Kalska-Szostko, Physico-chemical properties and antimicrobial activity of silver nanoparticles fabricated by green synthesis, Food Chemistry 2023, 400, 133960, DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133960 
 • J. M. Drewnowska, N. Stefanska, M. Czerniecka, G. Zambrowski, I. Swiecicka, Potential Enterotoxicity of Phylogenetically Diverse Bacillus cereus Sensu Lato Soil Isolates from Different Geographical Locations, Applied and Environmental Microbiology 2020, 86, 11, e03032-19, DOI: 10.1128/AEM.03032-19
 • V.A. Isidorov, K. Buczek, A. Segiet, G. Zambrowski, I. Swiecicka, Activity of selected plant extractsagainst honey bee pathogen Paenibacillus larvae, Apidologie 2018, 49: 687-704, DOI: 10.1007/s13592-018-0586-y
 • Dunaj J., Moniuszko-Malinowskaa A., Swiecicka I., Andersson M., Czupryna P., Rutkowski K., Zambrowski G., Zajkowska J., Grygorczuk S., Tick-borne infections and co-infections in patients with non-specific symptoms in Poland: Tick-borne infections and co-infections, Advances in Medical Sciences 2018, 63, 167–172, doi.org/10.1016/j.advms.2017.09.004
 • Isidorov V. A., Buczek K., Zambrowski G., Miastkowski K., Swiecicka I., In vitro study of the antimicrobial activity of European propolis against Paenibacillus larvae, Apidologie 2017, DOI: 10.1007/s13592-016-0485-z
 • Moniuszko-Malinowska A., Swiecicka I., Dunaj J., Zajkowska J., Czupryna P., Zambrowski G., Chmielewska-Badora J., Żukiewicz-Sobczak W., Swierzbinska R., Rutkowski K., Garkowski A., Pancewicz S. - Infection with Babesia microti in humans with non-specific symptoms in North East Poland, Infectious Diseases 2016, http://dx.doi.org/10.3109/23744235.2016.1164339
 • Paulina Sylwia Kaminska, Aliya Yernazarova, Justyna Malgorzata Drewnowska, Grzegorz Zambrowski and Izabela Swiecicka, 2015, The worldwide distribution of genetically and phylogenetically diverse Bacillus cereus isolates harbouring Bacillus anthracis-like plasmids, Environmental Microbiology Reports, doi:10.1111/1758-2229.12305
 • Moniuszko A., Dunaj J., Święcicka I., Zambrowski G., Chmielewska-Badora J., Żukiewicz-Sobczak W., Zajkowska J., Czupryna P., Kondrusik M., Grygorczuk S., Swierzbińska R., Pancewicz S. 2014. Co-infections with Borrelia species, Anaplasma phagocytophilum and Babesia spp. in patients with tick-borne encephalitis. European Journal of Clinical Microbiology & Infections Diseases 33: 1835–1841.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona