logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:chwelat@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-66
 • room:3032
 • godziny konsultacji:środa, godz. 10.00-11.30

Research area

White clover (Trifolium repens) microsymbionts and its bioaugmentation improvement role

 

Additional informations

Coordinator of Students in Ecobusiness practice

Polish Botanical Society (PBS) and Polish Society of Microbiologists

Publications
 • E. Oleńska, W. Małek, U. Kotowska, J. Wydrych, W. Polińska, I. Swiecicka, S. Thijs, J. Vangronsveld, Exopolysaccharide carbohydrate structure and biofilm formation by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii strains inhabiting nodules of Trifolium repens growing on an old Zn–Pb–Cd‐polluted waste heap area, International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 2808, 1-23, DOI: 10.3390/ijms22062808
 • A. Pachla, A.A. Ptaszyńska, M. Wicha, M. Kunat, J. Wydrych, E. Oleńska, W. Małek, Insight into probiotic properties of lactic acid bacterial endosymbionts of Apis mellifera L. derived from the Polish apiary, Saudi Journal of Biological Sciences 2021, 28, 1890–1899, DOI: 10.1016/j.sjbs.2020.12.040
 • E. Oleńska, V. Imperato, W. Małek, T. Włostowski, M. Wójcik, I. Swiecicka, J. Vangronsveld, S. Thijs, Trifolium repens-associated bacteria as a potential tool to facilitate phytostabilization of zinc and lead polluted waste heaps, Plants 2020, 9, 1002, 1-18, DOI: 10.3390/plants9081002
 • E. Oleńska, W. Małek, M. Wójcik, I. Swiecicka, S. Thijs, J. Vangronsveld, Beneficial features of plant growth-promoting rhizobacteria for improving plant growth and health in challenging conditions: A methodical review, Science of the Total Environment 2020, 743, 140682, 1-21, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140682
 • E. Oleńska, W. Małek, Genomic polymorphism of Trifolium repens root nodule symbionts from heavy metal‑abundant 100‑year‑old waste heap in southern Poland, Archives of Microbiology 2019, 201, 1405–1414, DOI: 10.1007/s00203-019-01708-x
 • A. Pachla, A.A. Ptaszyńska, M. Wicha, E. Oleńska, W. Małek, Fascinating fructophilic lactic acid bacteria associated with various fructose-rich niches, Annales UMCS Sec. C 2017, 72, 2, 41-50. DOI: 10.17951/c017.72.2.41-50
 • E. Oleńska, W. Małek, 2017 Brodawki korzeniowe jako organy symbiozy roślin bobowatych z ich diazotroficznymi mikrosymbiontami – rozwój, budowa i funkcjonowanie w warunkach fizjologicznych oraz stresu oksydacyjnego. W: G. Łaska (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 87-100
 • E. Oleńska, W. Małek, 2016 Zakres specyficzności gospodarza bakterii izolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej pochodzącej ze starej hałdy Zn-Pb Bolesław oraz stanowiska kontrolnego. W: A. Bajguz i I. Ciereszko Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu, 143-154
 • T. Włostowski, P. Kozłowski, B. Łaszkiewicz-Tiszczenko, E.Oleńska Cadmium accumulation and pathological alterations in the midgut gland of terrestrial snail Helix pomatia L. from a zinc smelter area: role of soil pH. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 2016, 96, 484-489, DOI: 10.1007/s00128-016-1748-0
 • S. Gnat S., W. Małek W., E. Oleńska, S. Wdowiak-Wróbel, M. Kalita, J. Rogalski, M. Wójcik, Multilocus sequence analysis supports taxonomic position of Astragalus glycyphyllos symbionts based on DNA-DNA hybridization. Inter. J. Sys. Evol. Microbiol. 2016, 66, 1906-1912, DOI: 10.1099/ijsem.0.000862
 • E. Oleńska 2015 Asocjacja symbiotyczna roślin bobowatych z ryzobiami. W: A. Bajguz i I. Ciereszko. Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko – eksperyment – edukacja; Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział Białostocki, 187-200
 • S. Gnat, W. Małek, E.Oleńska, S. Wdowiak-Wróbel, M. Kalita, B. Łotocka, M. Wójcik, Phylogeny of symbiotic genes and the symbiotic properties of rhizobia specific to Astragalus glycyphyllos L. PLoS ONE 2015, 10(10): e0141504, DOI:10.1371/journal.pone.0141504
 • S. Gnat, W. Małek, E.Oleńska, A. Trościańczyk, S. Wdowiak-Wróbel, M. Kalita, M. Wójcik Insight into the genomic diversity and relationship of Astragalus glycyphyllos symbionts by RAPD, ERIC-PCR, and AFLP fingerprinting. J. Appl. Genetics 2015, 56: 551–554, DOI 10.1007/s13353-015-0285-6.
 • Oleńska E., Małek W. 2014. Genetic differentiation of Trifolium repens microsymbionts deriving from Zn-Pb waste-heap and control area In Poland. J. Basic Microbiol, DOI: 10.1002/jobm.201400604
 • Oleńska E. 2014. Bobowate różnowiekowych hałd cynkowo-ołowiowych w Polsce. W: Łaska G. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 227-238.
 • Włostowski T., Kozłowski P., Łaszkiewicz-Tiszczenko B., Oleńska E., Aleksandrowicz O. 2014. Accumulation of cadmium in and its effect on the midgut gland of terrestrial snail Helix pomatia L. from urban areas in Poland. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 93: 526-531.
 • Oleńska E. 2013. Interakcje roślina-bakteria jako czynnik tolerancji roślin naczyniowych na metale ciężkie. W: Ciereszko I. i Bajguz A. (red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku, 111-124.
 • Oleńska E. 2013. Krajowe środki na naukę w: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty projektów badawczych. Poskrobko K. M. i Powichrowska B. M. (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 201-217.
 • Oleńska E., Małek W. 2013. Mechanizmy oporności bakterii na metale ciężkie. Postępy Mikrobiologii 4: 363-371.
 • Oleńska E., Stankiewicz A. 2013. Metody obliczeniowe w genetyce. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2: 44-50.
 • Salińska A., Włostowski T., Oleńska E. 2013.Differential susceptibility to cadmium-induced liver and kidney injury in wild and laboratory-bred bank volesMyodes glareolus. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 65: 324-331.
 • Oleńska E., Małek W. 2013. Sequence analysis of hypothetical lysine exporter genes of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii from calamine old waste-heaps and their evolutionary history. Current Microbiology, 66(5): 493-498; DOI 10.1007/s00284-013-0303-z.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T. 2011. Orally administered melatonin and the accumulation and toxicity of cadmium in the bank vole (Myodes glareolus). Zoologica Poloniae 56 (1-4): 19-33.
 • Chwełatiuk E. 2008. Melatonina u ssaków - związek o wielu funkcjach. Kosmos 57 (1-2): 93-102.
 • Chwełatiuk E. 2008. Different way of melatonin’s administration and the cadmium toxicity in tissues of the bank vole. Acta Toxocol. 16 (Suppl.): 69 (abstract).
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2006. The effect of orally administered melatonin on tissue accumulation and toxicity of cadmium in mice. J. Trace Elem. Med. Biol. 19:259-265.
 • Chwełatiuk E., Włostowski T., Krasowska A., Bonda E. 2005. Melatonin increases tissue accumulation and toxicity of cadmium in the bank vole (Clethrionomys glareolus). BioMetals 18:283-291.
 • Włostowski T, Chwełatiuk E., Bonda E., Krasowska A., Żukowski J. 2005. Hepatic and renal accumulation is associated with mass-specific daily metabolic rate in the bank vole. Comp. Biochem. Physiol C 141:15-19.
 • Chwełatiuk E., Stankiewicz A. 2003. Czy wiesz, że to co nas różni to zapis informacji w DNA? – konspekt lekcji. Biologia w Szkole 1: 33-35.
 • Chwełatiuk E., Stankiewicz A., Garbowski J.M. 2002. Dlaczego różnimy się od swoich rodziców? Zjawisko crossing-over – konspekt lekcji. Biologia w Szkole online /www.wsip.pl/serwisy/czasbiol/2_2002_crossing_over.html/.
 • Chwełatiuk E., Mical A.H. 2002. Wierzenia i prawdy o roślinach leczniczych. Wiadomości Zielarskie 12: 17-18.
 • Mical A.H., Chwełatiuk E. 2001. Mity i prawdy o niektórych roślinach. Kosmos 50 (1-2):69-72.
 • Mical A.H., Chwełatiuk E. 2000. Wczoraj i dziś zielarstwa. Wiadomości Zielarskie 3: 18-19.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona