logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:edytabot@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-84-28
 • room:3007
 • godziny konsultacji:wtorek, godz. 11.30-13.00

 

 

Zainteresowania naukowe:

 • Ekologia roślin i ochrona gatunkowa. Struktura genetyczna i demograficzna oraz dynamika populacji. Procesy kształtujące właściwości populacji rzadkich elementów polskiej flory, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków z rodziny Orchidaceae. Storczykowate strefy borealnej.
 • Synantropizacja szaty roślinnej, w tym rola siedlisk antropogenicznych, jako alternatywy dla rzadkich gatunków roślin. 
 • Inwazje biologiczne, przebieg i wpływ na rodzime gatunki i ekosystemy.
   

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona