logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Anna Pietryczuk
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:annapiet@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-91
 • room:1117
 • godziny konsultacji:poniedziałek, godz. 13.00-14.00

Research interests:

- quantitative and taxonomic diversity of mycoplankton in various types of flowing water;
- the role of fungi in the biotransformation of organic matter in lotic ecosystems;
- relationships between organic matter, bacterioplankton and mycoplankton;
- the application of molecular biology methods: PCR ITS- RFLP and Sanger sequencing of DNA in taxonomy of aquatic fungi.

 

Additional activities:

- Member of the Central Committee of the Podlasie Contest of Biological Knowledge
- Memeber of Directional Didactic Team (Biology)
- Member of Scientific Council of the Institute of Biology and Scientific Council of the Faculty of Biology and Chemistry at University of Bialystok

 

Dydactics:

Water Microbiology, Water Mycology, Aquatic fungi, Microbial ecology, Soil diagnostics, Analytical methods in microbiology and biotechnology, Analysis of trace substances, Methods of environmental samples analysis, Physico-chemical methods of environmental samples analysis, Biochemistry

Publications
 • M. Kalinowska, E. Gołębiewska, G. Świderski, S. Męczyńska-Wielgosz, H. Lewandowska, A. Pietryczuk, A. Cudowski, A. Astel, R. Świsłocka, M. Samsonowicz, A.B. Złowodzka, W. Priebe, W. Lewandowski, Plant-derived and dietary hydroxybenzoic acids—A comprehensive study of structural, anti-/pro-oxidant, lipophilic, antimicrobial, and cytotoxic activity in MDA-MB-231 and MCF-7 cell lines, Nutrients 2021, 13, 3107, 1-34, DOI: 10.3390/nu13093107
 • Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T. 2015. Aquatic fungi in relation to the physical and chemical parameters of water quality in the Augustów Canal. Fungal Ecology 13: 193-204.
 • Górniak A., Pietryczuk A. 2015. Źródła okolic Lęborka (północna Polska). Gospodarka Wodna 5: 135-139.
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T. 2014. Effect of trophic status in lakes on fungal species diversity and abundance. Ecotox. Environ. Safe. 109: 32-37.
 • Pietryczuk A., Górniak A. S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Biomass, abundance and sensitivity to antibiotics and antimycotics of fungi in the Vistula River with its main tributaries. Acta Mycologica 48(2): 235-243.
 • Pietryczuk A., Biziewska I., Imierska M, Czerpak R. 2014. Influence of traumatic acid on growth and metabolism of Chlorella vulgaris under conditions of salt stress. Plant Growth Regul. 73(2): 103-110.
 • Pietryczuk A., Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Aquatic fungi in the Oder river, its tributaries and the rivers directly inflowing to the Baltic sea under summer hydrochemical conditions. W: Hydrobiology in environment protection, red. T.M. Traczewska & B. Hanus-Lorenz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: 70-80.
 • Pietryczuk A., Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Biomass and abundance of aquatic fungi in the polyhumic dam reservoir (NE Poland) Pol. J. Environ. Stud. 22: 819-824.
 • Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A., Pietryczuk A. 2012. Biomasa grzybów wodnych w wodach rzek Polski. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T.1, pod red. Dymaczewskiego Z., Jeż-Walkowiak, Poznań, 475-485, ISBN: 978-83-89696-16-9.
 • Pietryczuk A., Czerpak R. 2011. The effect of traumatic acid on the growth, some metabolite content and antioxidant activity in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 41: 24-34.
 • Pietryczuk A., Czerpak R. 2011. Effect of traumatic acid on antioxidant activity in Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). Plant Growth Regul. 65: 279-286.
 • Falkowska M., Pietryczuk A., Piotrowska A., Bajguz A., Grygoruk A., Czerpak R. 2011. The Effect of Gibberellic Acid (GA3) on Growth, Metal Biosorption and Metabolism of the Green Algae Chlorella vulgaris (Chlorophyceae) Beijerinck Exposed to Cadmium and Lead Stress. Pol. J. Environ. Stud. 20(1): 53-59. 13
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona