logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Aneta Adamczuk
  • E-mail:
  • Phone:
  • room:

Publications
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2015. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) - znana, a niezwyczajna roślina. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 15-21.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2014. Wpływ cytokinin i rodzaju eksplantatu na efektywność organogenezy pędowej lnu w różnych warunkach świetlnych kultury in vitro. W: G. Łaska (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów. Białystok, Polskie Towarzystwo Botaniczne: 11-22.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2013. Udział NO w regilacji wzrostu i morfogenezy roślin w różnych warunkach środowiskowych. W: I. Ciereszko i A. Bajguz (red.), Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska, Białystok, Pol. Tow. Botaniczne: 39-52.
  • Siegień I., Adamczuk A., Wróblewska K. 2013.  Light affects in vitro organogenesis of Linum usitatissimum L. and its cyanogenic potential. Acta Physiologiae Plantarum, DOI: 10.1007/s11738-012-1118-4.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012. Roślinne kultury in vitro - charakterystyka i zastosowania. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4: 38-46.
  • Adamczuk A., Siegień I., Ciereszko I. 2012.  Morphogenesis of plants in vitro under stress conditions. In: G.Łaska (ed.) Biological diversity - from cell to ecosystem. Polish Botanical Society - Branch in Białystok: 25-39.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona