logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Alicja Piotrowska - Niczyporuk
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • E-mail:alicjap@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-63
 • room:2038
 • godziny konsultacji:środa, godz. 9.00-10.30

Zainteresowania naukowe:

 • Hormony roślinne, odpowiedź roślin na działanie stresu abiotycznego
 • Wykorzystanie metod chromatograficznych (HLPC), spektrometrycznych (LC-MS, GC-MS), spektrofotometrycznych, immunoenzymatycznych mikroskopowych
   

Oferty współpracy:

 • Analiza poziomu barwników fotosyntetycznych
 • Identyfikacja endogennych fitohormonów

 

Dodatkowe funkcje:

 • Członek Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Publications
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A. – Interactive effect of brassinosteroids and cytokinins on growth, chlorophyll, monosaccharide and protein content in the green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Physiol. Biochem., 80: 176-183, 2014.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A. – Brassinosteroids implicated in growth and stress responses. [W:] Tran, Lam-Son, Pal, Sikander (pod red.) Phytohormones: A Window to Metabolism, Signaling and Biotechnological Applications, Springer Science+Business Media New York, ISBN 978-1-4939-0490-7, str. 163-190, 2014.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A. – The effect of natural and synthetic auxins on the growth, metabolite content and antioxidant response of green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Growth Regul., 73: 57–66, 2014.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A. – Fitoremediacja – alternatywa na czyste środowisko. [W:] Ciereszko I., Bajguz A. (pod red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-37-8, str. 97-110, 2013.
 • Bajguz A., Pietrasz M., Piotrowska-Niczyporuk A. – Rola brassinosteroidów w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny. [W:] Ciereszko I., Bajguz A. (pod red.) Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, Białystok, ISBN 978-83-62069-37-8, str. 53-67, 2013.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A. – Synergistic effect of auxins and brassinosteroids on the growth and regulation of metabolite content in the green alga Chlorella vulgaris (Trebouxiophyceae). Plant Physiol. Biochem., 71: 290-297, 2013.
 • Kotowska U., Piotrowska A., Isidorova A.G., Bajguz A., Isidorov V.A. – Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of the chemical composition of the aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae). Oceanol. Hydrobiol. St., 42 (2): 181-187, 2013.
 • Bajguz A., Piotrowska-Niczyporuk A. – Mechanisms of heavy metals detoxification in plants. [W:] Łaska G (pod red.) Biological diversity – from cell to ecosystem. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, ISBN 978-83-62069-28-6, str. 57-71, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A. – The role of antioxidants in plant response to oxidative stress. [W:] Łaska G (pod red.) Biological diversity – from cell to ecosystem. Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, ISBN 978-83-62069-28-6, str. 41-55, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A. – Biology of aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) and its practical apllication. [W:] Sridhar K.R. (pod red.) Aquatic plants and plant diseases. Types, characteristics and management. Nova Science Publishers, Inc. New York, ISBN 978-1-61324-380-0, str. 87-116, 2012.
 • Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Zambrzycka E., Godlewska-Żyłkiewicz B. – Phytohormones as regulators of heavy metal biosorption and toxicity in green alga Chlorella vulgaris (Chlorophyceae). Plant Physiol. Biochem., 52: 52-65, 2012.
 • Piotrowska A., Bajguz A. – Conjugates of abscisic acid, brassinosteroids, ethylene, gibberellins, and jasmonates. Phytochemistry, 72: 2097-2112, 2011.
 • Falkowska M., Pietryczuk A., Piotrowska A., Bajguz A., Grygoruk A., Czerpak R. – The effect of gibberellic acid (GA3) on growth, metal biosorption and metabolism of the green algae Chlorella vulgaris (Chlorophyceae) Beijerinck exposed to cadmium and lead stress. Pol. J. Environm. Stud. 20: 53-59, 2011.
 • Bajguz A., Piotrowska A. – Plant hormone conjugates. [W:] Gupta V. K., Taneja S.C., Gupta B.D. (pod red.) Comprehensive Bioactive Natural Products, Vol. 7: Structural Modifications & Drug Development, ISBN 1933699574, str. 186-239, 2010.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B, Zambrzycka E. – Changes in the growth, biochemical components and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae) exposed to cadmium and lead. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 58: 594-604, 2010.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Czerpak R., Kot K. – Changes in the growth, chemical composition and antioxidant activity in aquatic plant Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae) exposed to jasmonic acid. J. Plant Growth Regul., 29: 53-64, 2010.
 • Bajguz A., Piotrowska A. – Conjugates of auxin and cytokinin. Phytochemistry, 70: 957-969, 2009.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Godlewska-Żyłkiewicz B., Czerpak R., Kamińska M. – Jasmonic acid as modulator of lead toxicity in aquatic plant Wolffia arrhiza (Lemnaceae). Environ. Exp. Bot., 66: 507-511, 2009.
 • Piotrowska A., Czerpak R. – Cellular response of light/dark-grown green alga Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae) to exogenous adenine- and phenylurea-type cytokinins. Acta Physiol. Plant., 31: 573–585, 2009.
 • Pietryczuk A., Piotrowska A., Czerpak R. – Biochemical activity of traumatic acid in green alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Oceanol. Hydrobiol. Studies, 37: 1–13, 2008.
 • Piotrowska A., Czerpak R., Pietryczuk A., Olesiewicz A., Wędołowska M. – The effect of indomethacin on the growth and metabolism of green alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Plant Growth Regul., 55: 125–136, 2008.
 • Piotrowska A., Bajguz A., Czerpak R. – Biologia wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza (L.) Wimm. i jej rola w ochronie środowiska. [W:] Kolanko K. (pod red.) Różnorodność badań botanicznych. 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok, ISBN 978-83-61643-08-1, str. 34-44, 2008.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Szulecka K. – Jasmonic acid affects changes in the growth and some components content in alga Chlorella vulgaris. Acta Physiol. Plant., 28: 195–203, 2006. 
 • Piotrowska A., Czerpak R., Adamowicz J., Biedrzycka A., Potocka M. – Comparison stimulatory effect of cytokinins adenine and urea derivatives on the level of some components in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. (Lemnaceae). Acta Soc. Bot. Pol., 74: 111–118, 2005.
 • Czerpak R., Piotrowska A. – Wolffia arrhiza - najmniejsza roślina naczyniowa o największych możliwościach adaptacji i zastosowania. Kosmos, 54: 267–268, 2005.
 • Bajguz A., Piotrowska A. – Ćwiczenia z toksykologii środowiska. Wyd. UwB, Białystok, ISBN 83-7431-033-2, ss. 222, 2005.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Krotke A. – Biochemical activity of auxins in dependence of their structure in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. Acta Soc. Bot. Pol., 73: 269-275, 2004.
 • Piotrowska A., Czerpak R. – Molekularne mechanizmy działania cytokinin. Post. Biol. Kom., 31: 93–115, 2004.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Wierzbowska M. – Biochemical activity of biochanin A in the green alga Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Polish J. Environm. Studies, 12: 163–169, 2003.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Dobrzyń P., Tatur A., Marczuk M. – The effect of biochanin A on the chlorophylls and carotenoids content in alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Acta Physiol. Plant., 25: 271–278, 2003.
 • Czerpak R., Piotrowska A., Krotke A. – Metabolic activity of salicylic acid in Wolffia arrhiza (L.) Wimm. growing in various trophical conditions. Ecohydrol. Hydrobiol., 3: 445–452, 2003.
 • Czerpak R., Piotrowska A. – Cytokininy, ich struktura, metabolizm i aktywność biologiczna. Kosmos, 52: 97–109, 2003.
 • Czerpak R., Bajguz A., Piotrowska A., Dobrogowska R., Matejczyk M., Wiesławski W. – Biochemical activity of di- and polyamines in the green alga Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Acta Soc. Bot. Pol., 72 (1): 19-24, 2003.
 • Czerpak R., Bajguz A., Piotrowska A., Polecka M. – Effect of izomers of hydroxybenzoic acid on the growth and metabolism of Chlorella vulgaris Beijerinck (Chlorophyceae). Acta Soc. Bot. Pol., 70 (4): 253-259, 2001.
   
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona