logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Adam Cudowski
 • E-mail:
 • Phone:
 • room:
 • godziny konsultacji:
 • cudad@uwb.edu.pl
 • (85) 738-83-94
 • 1131
 • poniedziałek 9.15-10.00 i czwartek 11.15-12.00
 • E-mail:cudad@uwb.edu.pl
 • Phone:(85) 738-83-94
 • room:1131
 • godziny konsultacji:poniedziałek 9.15-10.00 i czwartek 11.15-12.00

Research interests:

- quantitative and taxonomic diversity of nanomycoplankton in lymnic waters with different trophy;
- relationships between nanomycoplankton, phytoplankton and bacterioplankton in lymnic waters with different trophy;
- interaction of aquatic fungi with the fractional composition of heavy metals in various types of surface water with different pollution;
- the application of modern methods of molecular biology: PCR ITS- RFLP and Sanger sequencing of DNA in taxonomy of nanomycoplankton.

 

Additional activities:

- The memeber of Directional Didactic Team (Biology)
- The member of Scientific Council of the Institute of Biology and Scientific Council of the Faculty of Biology and Chemistry at University of Bialystok
- Dean's Representative for Intellectual Property (2015-2016)
- Coordinator of Podlasie Festival of Science and Art at the Institute of Biology (2014-2016)
- Member of the Hydrobiological Polish Society
- Secretary of the Bialystok Branch of the Hydrobiological Polish Society 

 

Dydactics:

Water Microbiology, Water Mycology, Microbial ecology, Soil diagnostics, Analytical methods in microbiology and biotechnology, Analysis of trace substances, Methods of environmental samples analysis, Physico-chemical methods of environmental samples analysis, Fundamentals of mathematics and statistics, Water - environment of life, Biochemistry, Climate of Poland and its changes, Meteorology and climatology, Hydrometeorology, water ecology, Soil Science

Publications
 • Cudowski A., Górniak A.S., Więcko A. 2015. Hydrochemical diversity of semi-natural water system on the background of environmental conditions. Environmental Monitoring and Assessment 187: 327.
 • Puczko K., Cudowski A., Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2015. Differentiation of iron and manganese concentrations in waters of Suwałki Landscape Park. Polish Journal of Environmental Studies 24(2): 657-664.
 • Cudowski A. 2015. Dissolved reactive manganese as a new index determining the trophic status of limnic waters. Ecological Indicators 48: 721-727.
 • Cudowski A., Pietryczuk A., Hauschild T. 2015. Aquatic fungi in relation to the physical and chemical parameters of water quality in the Augustów Canal. Fungal Ecology 13: 193-204.
 • Pietryczuk A., Cudowski A., Hauschild T. 2014. Effect of trophic status in lakes on fungal species diversity and abundance. Ecotoxicology and Environmental Safety 109: 32-37.
 • Pietryczuk A., Górniak A. S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Biomass abundance and sensitivity to antibiotics and antimycotics of fungi in the Vistula River with its main tributaries. Acta Mycologica 48(2): 235-243.
 • Cudowski A. 2013. Historia budowy i przebieg Kanału Augustowskiego. W: Publikacje Naukowe Stypendystów. T.1, Red. Nauk. Proniewski M., Białystok, UwB Wschodni Ośrodek Transferu Technologii:12-20.
 • Górniak A., Więcko A., Cudowski A. 2013. Fungi biomass in lowland rivers of North Eastern Poland: effects of habitat conditions and nutrient concentrations. Polish Journal of Ecology 61(4): 737-745.
 • Cudowski A., Górniak A.S., Hryniewicka M. 2013. Boron and manganese fractions in dystrophic lake waters (Wigry National Park, NE Poland). Limnological Review 13(2): 79-86.
 • Pietryczuk A., Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Aquatic fungi in the Oder river, its tributaries and the rivers directly inflowing to the Baltic sea under summer hydrochemical conditions. W: Hydrobiology in environmest protection, red. T.M. Traczewska & B. Hanus-Lorenz, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 70-80
 • Cudowski A., Zieliński P. 2013. Comparison of iron fractions on the regulated and restored parts of the Rudnia River (NE Poland). Limnological Review 13(1): 3-11.
 • Pietryczuk A., Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A. 2013. Biomass and abundance of aguatic fungi in a polyhumic dam reservoir. Polish Journal of Environmental Studies 22(3): 819-824.
 • Górniak A.S., Więcko A., Cudowski A., Pietryczuk A. 2012. Biomasa grzybów wodnych w wodach rzek Polski. W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T.1, pod red. Dymaczewskiego Z., Jeż-Walkowiak, Poznań, 475-485, ISBN: 978-83-89696-16-9.
 • Cudowski A., Górniak A. 2008. Manganese fraction in waters of polyhumic Siemianówka dam Reservoir. Polish Journal of Environmental Studies 17(5): 713-719.
 • Górniak A., Cudowski A. 2006. Effects of Narew River damming in the Siemianówka Reservoir on manganese forms in river water. Polish Journal of Environmental Studies 15: 457-461.
Show more publications pokaz wiecej

University of Bialystok
Faculty of Biology
Ciołkowskiego 1J Street
15-245 Białystok


Dean's Office (room 1010)
phone (085) 738 8383
mail: biologia.dziekanat@uwb.edu.pl


Dean's Office
phone (085) 738 8414 (pok. 1014)
phone (085) 738 8415 (pok. 1012)
phone (085) 738 8416 (pok. 1015)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona