logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zwierzętarnia Instytutu Biologii jest zwierzętarnią konwencjonalną z częściową barierą sanitarną. Zajmuje powierzchnię 800 m2. Składa się z części laboratoryjnej oraz części hodowlano-eksperymentalnej z częścią gospodarczą i magazynową oraz kwarantanną. Wymienione części są rozdzielone systemem śluz osobowych i towarowych.  Część hodowlano-eksperymentalna to 17 pomieszczeń o regulowanej temperaturze, cyklu świetlnym i wentylacji. Każde pomieszczenie jest niezależnie sterowane. Część pomieszczeń jest wyposażona w instalację chłodniczą i może służyć do eksperymentów związanych z utrzymaniem zwierząt w niskich temperaturach. Zwierzętarnia posiada własne zasilanie awaryjne i niezależny system wentylacji mechanicznej połączony z systemem alarmowym.

Część laboratoryjna to 5 pomieszczeń. Trzy z nich to laboratoria będące w użytkowaniu Zakładu Ekologii Zwierząt, zaprojektowane i wyposażone tak, aby spełniały warunki potrzebne do realizacji badań prowadzonych w tym zakładzie min. pomiarów respirometrycznych. Dwa pozostałe  to laboratoria użytku ogólnego, z czego jedno jest wyposażone w dygestorium. 


Na część gospodarczą składają się magazyny, dwie zmywalnie, pomieszczenie do zrzucania ściółki oraz magazyn odpadów biologicznych. Zmywalnie wyposażone są w profesjonalne myjnie do klatek i sprzętu hodowlanego. Podczas usuwania ściółki przy wymianie klatek wykorzystywana jest stacja usuwania ściółki z systemem filtrów chroniących obsługę przed narażeniem na czynniki szkodliwe.


Obiekt spełnia wymagania Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. Działalność polegającą na utrzymaniu lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów, edukacji, ochrony i zachowania gatunków, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt używanych do prowadzenia takich badań jest prowadzona pod weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym 20616201. 


W wykazie Ministra do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego figurujemy:

  • hodowca - pod numerem 003, 
  • użytkownik - pod numerem 081. 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona