logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - przewodniczący
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry:

prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz - przewodniczący
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
prof. dr hab. Izabela Święcicka
prof. dr hab. Jan R. E. Taylor

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna:

dr hab. Anetta Borkowska - przewodnicząca
dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
dr hab. Andrzej Gębczyński
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
dr Marek Bartoszewicz
dr Edyta Jermakowicz
Aleksandra Wiśniewska - przedstawiciel studentów
 

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia:

dr Alina Stankiewicz – przewodnicząca
dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
dr Adam Hermaniuk
dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk
mgr Sylwia Buczyńska - przedstawiciel doktorantów
Agnieszka Konecko - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Biologia:

dr hab. Anetta Borkowska – przewodnicząca
prof. dr hab. Iwona Ciereszko
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
dr hab. Szymon Sękowski
dr Elżbieta Bonda-Ostaszewska
dr Adam Cudowski
dr Urszula Czyżewska
Katarzyna Gadomska - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Biologia z przygotowaniem pedagogicznym:

dr hab. Andrzej Gębczyński – przewodniczący
dr hab. Agata Banaszek
dr Agnieszka Bona
dr Alina Stankiewicz
dr Aleksandra Staszak
dr Magdalena Świsłocka
Katarzyna Gadomska - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Ekobiznes

dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB – przewodnicząca
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB
dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB
dr Maciej Matosiuk
dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Natalia Sokół - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny – Mikrobiologia

dr Marek Bartoszewicz – przewodniczący
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek
dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
dr Anna Pietryczuk
Patrycja Puszko - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza:

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB - przewodnicząca
dr Aneta Adamczuk
dr Magdalena Czajkowska

     

WYDZIAŁOWA RADA KONSULTACYJNA DS. KONCEPCJI KSZTAŁCENIA:

 1. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
 2. dr hab. Anetta Borkowska
 3. dr n. med. Agnieszka J. Bajguz
 4. mgr inż. Beata Bezubik
 5. mgr inż. Jolanta Bielawska
 6. dr Grzegorz Chocian
 7. mgr Anna Daszuta-Zalewska
 8. dr Eligiusz Dubis
 9. mgr Edyta Kapowicz
 10. mgr Danuta M. Katryńska
 11. mgr Andrzej Karolski
 12. mgr Bożena Karpowicz
 13. mgr Dorota Lewończuk
 14. mgr Alina Pisiecka
 15. mgr Andrzej Pleszuk
 16. mgr Adam Walicki
 17. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 18. dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
 19. dr Marek Bartoszewicz
 20. dr hab. Andrzej K. Gębczyński
 21. dr Aneta Adamczuk
 22. mgr Marta W. Szurlej
 23. Magdalena Andrearczyk

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona