logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydziałowa Komisja Oceniająca:

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - przewodniczący
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry:

prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz - przewodniczący
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
prof. dr hab. Jan R. E. Taylor
prof. dr hab. Iwona Ciereszko
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna:

dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk- przewodnicząca
dr hab. Danuta Drzymulska
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB
dr Adam Cudowski
dr Maciej Matosiuk
mgr Wojciech Pol - przedstawiciel doktorantów
Magdalena Bazarewska - przedstawiciel studentów
 

Wydziałowy zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia:

dr Alina Stankiewicz - przewodnicząca
dr hab. Piotr Jadwiszczak
dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk
dr Aleksandra Staszak
mgr Adam Zalewski - przedstawiciel doktorantów
Dawid Mioduszewski - przedstawiciel studentów

 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Biologia:

dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk - przewodnicząca
prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
dr hab. Anetta Borkowska
dr hab. Paweł R. Brzęk
prof. dr hab. Iwona Ciereszko
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak
dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
dr Marek Bartoszewicz
dr Adam Cudowski
dr Anna Pietryczuk
dr Szymon Sękowski
mgr Magdalena Chmur – przedstawiciel doktorantów
Sandra Chmielewska- przedstawiciel studentów
                                                 

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny - Ekobiznes:

dr hab. Danuta Drzymulska – przewodnicząca
prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB
dr hab. Magdalena Grabowska, prof. UwB
dr Tomasz Poskrobko
mgr Wojciech Sobociński – przedstawiciel doktorantów
Magda Andrearczyk - przedstawiciel studentów
     

WYDZIAŁOWA RADA KONSULTACYJNA DS. KONCEPCJI KSZTAŁCENIA:

 1. dr n. med. Agnieszka Joanna Bajguz
 2. Krzysztof Baranowski
 3. mgr inż. Beata Bezubik
 4. mgr inż. Jolanta Bielawska
 5. dr Grzegorz Chocian
 6. mgr Edyta Kapowicz
 7. mgr Danuta M. Katryńska
 8. mgr Andrzej Karolski
 9. mgr Bożena Karpowicz
 10. mgr Dorota Lewończuk
 11. Alina Pisiecka
 12. mgr Katarzyna Ramotowska
 13. mgr Adam Walicki
 14. dr hab. Danuta Drzymulska
 15. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
 16. mgr Grzegorz Zambrowski
MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona