logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Do ważniejszych wydarzeń w  historii stacji należą:

 • W dniu 14 września 2018 r. w Stacji odbyło się posiedzenie wyjazdowe Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego naszego Uniwersytetu. J.M. Rektor, prof. dr hab. Robert Ciborowski, Dziekani i towarzyszące osoby zapoznali się przy tej okazji z działalnością Stacji i wsłuchali informacji o walorach przyrodniczych doliny Biebrzy. [Zdjęcie 1; Zdjęcie 2; Zdjęcie 3; Zdjęcie 4]

 • W dniach 14-16 września 2016 r. w Stacji Terenowej Instytutu Biologii w Gugnach gościli uczestnicy międzynarodowej konferencji  „Advances in the Biology of Shrews” zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Biologii UwB.  Naukowcy z Czech, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Niemiec, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii podziwiali przyrodę Biebrzańskiego Parku Narodowego.  W okolicy leśniczówki Barwik obserwowali bukowisko  łosi i rykowisko jeleni oraz jesienne przeloty żurawi w okolicach wsi Brzostowo i Burzyn. [Zdjęcie 1; Zdjęcie 2]

 • Warsztaty przyrodnicze II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (25–26 kwietnia 2016) [Zdjęcie1] [Zdjęcie2] [Zdjęcie3] [Zdjęcie4

 • Sesja członków Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku (22 kwietnia 2016) [Zdjęcie]

 • W dniach 16-18 stycznia 2015 r. w Stacji Terenowej UwB w Gugnach odbyła się Konferencja Ornitologiczna połączona ze Zjazdem KSSOP (Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków).
  [Zdjęcie1][Zdjęcie2][Zdjęcie3][Zdjęcie4][Zdjęcie5] [Zdjęcie6] 
 • Spotkanie z doktorem Włodzimierzem Chętnickim, wieloletnim opiekunem Koła Naukowego Biologów (8 listopada 2014 r.) [Zdjęcie1][Zdjęcie2][Zdjęcie3][Zdjęcie4][Zdjęcie5]
 • Warsztaty "W sieci zależności - rośliny, zwierzęta, grzyby jako obiekty badań koewolucji" (22-25 maja 2014 r.)
 • Wigilia Koła Naukowego Biologów (13 grudnia 2013 r.)
 • Seminarium i warsztaty prowadzone przez dr inż. Marka Sołtysiaka (Uniwersytet Śląski) na temat "Ochrona przyrody w procedurach prawnych" (15-16 listopada 2013 r.) [zdjęcie]
 • Ogólnopolskie Warsztaty Ekologii Fizjologicznej (12-14 kwietnia 2013 r.)
 • W dniach 26-28 września 2012, w Stacji Terenowej Uniwersytetu w Białymstoku w Gugnach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Sekcji Arachnologicznej PTZool. W Konferencji udział wzięło 18 osób
 • Wizyta Prof. Johna Avise z University of California, Irvine, twórcy filogeografii, czołowej postaci biologii ewolucyjnej (26-27 maja 2012 r.). W stacji w Gugnach odbyły się dwa seminaria Prof. Johna Avise: 26 maja br. "Phylogeography and the question of species boundaries" oraz 27 maja br. "Cool creatures I have worked with".
 • Liczenie łosi z samolotu w dolinie Biebrzy (18 marca 2012 r.)
 • Warsztaty analiz środowiskowych (28 czerwca 2011 r.)
 • II Ogólnopolska Konferencja Storczykowa (13-15 czerwca 2011 r.)
 • Niemiecko-polskie warsztaty neuroekologii (30 kwietnia - 7 maja 2011 r.)
 • Zimowe liczenie łosi z samolotu w dolinie Biebrzy (25-27 lutego 2011 r.)
 • Posiedzenie Senackiej Komisji d/s Kształcenia UwB (17-18 czerwca 2010 r.)
 • Zimowe liczenie łosi z samolotu w dolinie Biebrzy (1-4 marca 2010 r.)
 • Zimowe liczenie zwierzyny, w tym łosi, w dolinie Biebrzy; akcja przeprowadzona w oparciu o Stację (14-20 lutego 2010).
 • Seminarium Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (25-27 września 2009 r.)
 • Posiedzenie kolegium rektorsko-dziekańskiego Uniwersytetu w Białymstoku (16 września 2009 r.)
 • Wizyta dziennikarzy z Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych (19-21 czerwca 2009 r.)
 • Wizyta i seminarium amerykańskiego ewolucjonisty prof. Francisco Ayali (22-23 maja 2009 r.)
 • 45-te Warsztaty Biologii Ewolucyjnej Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN (3-5 października 2008 r.)
 • Posiedzenie plenarne Komitetu Ekologii PAN (20 czerwca 2008 r.)

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona