logo_smalluwb_img_mobileszukaj

SPOTKANIA Z FLORĄ

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Białegostoku i okolic

Botanicy z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku postanowili urozmaicić, i mamy nadzieję również uprzyjemnić, szary i często przygnębiający w naszym klimacie  okres zimowy. W oczekiwaniu na kolejną wiosnę proponujemy Państwu cykl wykładów i warsztatów  z zakresu szeroko pojętej botaniki pod hasłem  SPOTKANIA Z FLORĄ. Na spotkaniach pragniemy w sposób przystępny dla odbiorcy w każdym wieku zaprezentować niezwykłą różnorodność świata roślin.

Miejsce spotkań:

Wykłady – Instytut Biologii, sala 2058 (I p.)

Warsztaty – Instytut Biologii, sala 3013 i 3021 (II p.)

Liczba osób na wykładach – 100

Liczba osób na warsztatach -20

Osoba do kontaktów w sprawie zgłoszeń: mgr Beata Ostrowiecka, b.ostrowiecka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 30

Osoba do kontaktów w sprawach merytorycznych: prof. dr hab. Emilia Brzosko, emilka@uwb.edu.pl, tel. 85 738 84 24

Harmonogram spotkań:

10.02.2017, godz. 16.30. Fascynujący świat storczyków – prof. dr hab. Emilia Brzosko, wykład, celem wykładu jest zaprezentowanie bogactwa najliczniejszej i najbardziej różnorodnej grupy roślin okrytonasiennych oraz interesujących aspektów z ich życia, m.in. niezwykłych relacji z zapylaczami, polegających na nagradzaniu lub oszukiwaniu zapylaczy. [zdjęcia]

10.02.2017, godz. 17.30. Fascynujący świat storczyków – mgr Edyta Jermakowicz, mgr Beata Ostrowiecka, warsztaty, których celem jest zapoznanie uczestników z florą storczyków krajowych i ich zagrożeniami oraz pokazanie jakimi metodami naukowcy badają biologię i ekologię storczyków. [zdjęcia]

17.02.2017, godz. 17.00. Znany i nieznany świat grzybów - dr Anna Matwiejuk, wykład, celem wykładu jest przedstawienie bogactwa grzybów oraz zapoznanie z morfologią i ekologią grzybów oraz ich rolą w przyrodzie i w życiu człowieka. Zostaną przedstawione grzyby o niespotykanych formach i nieznanych właściwościach. Uczestnicy dowiedzą się, które grzyby człowiek może wykorzystać w życiu codziennym, a na które trzeba uważać.

24.02.2017, godz. 17.00. Obcy są wśród nas – inwazje roślin zagrożeniem dla bioróżnorodności – mgr Paweł Mirski, mgr Edyta Jermakowicz, warsztaty, celem zajęć jest omówienie inwazyjnych gatunków roślin oraz zagrożeń ekologicznych, społecznych i ekonomicznych będących konsekwencją ich nadmiernego rozprzestrzeniania. Na warsztatach można się dowiedzieć jakie gatunki są najgroźniejsze i dlaczego, skąd i jak przywędrowały gatunki obce, dlaczego odnoszą duży sukces, a także na ile skuteczne są metody walki z nimi.

3.03.2017, godz. 17.00. Świat roślin widziany pod mikroskopem - mgr Marta Szal, mgr Magdalena Fiłoc, warsztaty, zajęcia poświęcone są omówieniu metody analizy pyłkowej - uniwersalnego narzędzia badawczego wykorzystywanego m.in. w badaniach paleobotanicznych, geologicznych, paleoklimatycznych, ale również w archeologii, kryminalistyce i w badaniach jakości produktów pszczelich (m.in. identyfikacja odmiany miodu poprzez określenie udziału pyłku przewodniego). Uczestnicy będą mogli się zapoznać z omawianymi możliwościami wykorzystania analizy pyłkowej poprzez samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i przeprowadzenie ich analizy pod mikroskopem.

10.03.2017, godz. 17.00. Badania botaniczne w poznawaniu przeszłości człowieka – dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, wykład, celem wykładu jest przedstawienie metod z dziedziny paleobotaniki, wykorzystywanych w rekonstrukcji zależności człowiek-środowisko w prehistorii.

18.03.2017. godz. 11.00. Ogród dla motyli – dr hab. Marcin Sielezniew, wykład, którego celem jest zachęcenie słuchaczy do działań sprzyjających motylom możliwych do realizacji w naszym najbliższym otoczeniu. Motyle wykazują ścisłe związki z roślinami, zarówno w postaci dorosłej żywiąc się nektarem kwiatów, jak i w stadium gąsienicy, gdy zjadają rozmaite ich części. Na wykładzie można będzie się dowiedzieć jakie gatunki motyli najchętniej odwiedzają ogrody, działki, kwietniki i balkony i co zrobić, aby zwiększyć ich różnorodność i liczebność.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona