logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab. Emilia A .Brzosko
prof. dr hab. Iwona Ciereszko  
prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
prof. dr hab. Marek Konarzewski  
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz
prof. dr hab. Izabela Święcicka
prof. dr hab. Jan R. Taylor
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB        
dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB     
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB 
dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
dr hab. Marcin P. Sielezniew, prof. UwB
dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB
dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB
dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB
dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB    
dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak, prof.UwB       
dr hab. Anetta Borkowska, prof. UwB            
dr hab. Paweł Brzęk, prof. UwB                       
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, prof. UwB
dr hab. Andrzej K. Gębczyński 
dr hab. inż. Maciej Karpowicz
dr hab. Aneta Książek
dr hab. Szymon Sękowski

 


Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich:

dr Urszula Czyżewska
dr Magdalena Świsłocka
dr Marek Bartoszewicz

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami:

mgr Monika Zambrzycka

 

Przedstawiciel studentów:

Urszula Jabłońska

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii:

21 września 2021 r.

19 października 2021 r.

9 listopada 2021 r.

7 grudnia 2021 r.

11 stycznia 2022 r.

8 lutego 2022 r.

8 marca 2022 r.

12 kwietnia 2022 r.

10 maja 2022 r.

14 czerwca 2022 r.

13 września 2022 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona