logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 1. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Emilia A. Brzosko
 3. prof. dr hab. Iwona Ciereszko    
 4. prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
 5. prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
 6. prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz
 7. prof. dr hab. Izabela Święcicka
 8. prof. dr hab. Jan R. Taylor
 9. dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB        
 10. dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB     
 11. dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
 12. dr hab. Marcin P. Sielezniew, prof. UwB
 13. dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB
 14. dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB
 15. dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
 16. dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
 17. dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak, prof. UwB
 18. dr hab. Paweł R. Brzęk, prof. UwB
 19. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, prof. UwB
   
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona