logo_smalluwb_img_mobileszukaj
 1. dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. Iwona Ciereszko    
 3. prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
 4. prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz
 5. prof. dr hab. Izabela Święcicka
 6. dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB        
 7. dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB     
 8. dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
 9. dr hab. Marcin P. Sielezniew, prof. UwB
 10. dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB
 11. dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB
 12. dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB
 13. dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB
 14. dr hab. Katarzyna A. Jadwiszczak, prof. UwB
 15. dr hab. Paweł R. Brzęk, prof. UwB
 16. dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, prof. UwB
 17. dr hab. Anetta Borkowska, prof. UwB 
PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona