logo_smalluwb_img_mobileszukaj

dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB - przewodniczący
prof. dr hab. Emilia A .Brzosko
prof. dr hab. Iwona Ciereszko    
prof. dr hab. Andrzej S. Górniak
prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz
prof. dr hab. Mirosław A. Ratkiewicz
prof. dr hab. Izabela Święcicka
prof. dr hab. Jan R. Taylor
prof. dr hab. Tadeusz Włostowski
dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB        
dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB     
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof. UwB 
dr hab. Marcin P. Sielezniew, prof. UwB
dr hab. Adam M. Tylicki, prof. UwB
dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona