logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Selected publications
2021
  • T. Borowik, M. Ratkiewicz, W. Maślanko, R. Kowalczyk, N. Duda, M. Żmihorski, Temporal pattern of moose-vehicle collisions, Transportation Research Part D 2021, 92, 102715, DOI: 10.1016/j.trd.2021.102715 (IF=4,577)
2020
  • Ł. Sługocki, M. Karpowicz, A. Kaczmarczyk-Ziemba, J. Kozłowska, I. Spikkeland, J.P. Nilssen, Passenger for millenniums: association between stenothermic microcrustacean and suctorian epibiont - the case of Eurytemora lacustris and Tokophyra sp., Scientific Reports 2020, 10: 9577, 1-10 DOI: 10.1038/s41598-020-66730-2 
  • T. Borowik, M. Ratkiewicz, W. Maślanko, N. Duda, R. Kowalczyk, Too hot to handle: summer space use shift in a cold-adapted ungulate at the edge of its range, Landscape Ecology (2020) 35: 1341–1351, DOI: 10.1007/s10980-020-01018-4 
  • M. Karpowicz, Ł. Sługocki, J. Kozłowska, A. Ochocka, C. López, Body size of Daphnia cucullata as an indicator of the ecological status of temperate lakes, Ecological Indicators 2020, 117, 106585, DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106585 
2019
2018
2017

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona