logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dr hab. Piotr Zieliński ukończył studia na kierunku biologia w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2003 roku uzyskał z wyróżnieniem stopnień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie hydrobiologii w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. W 2016 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Instytutem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie od 2014 roku pracuje w Zakładzie Ochrony Środowiska.

Staże naukowe odbył w Naturhøjskolen, Stege (Dania), Institut des sciences de l'environnement, UQAM, Montreal (Kanada), School of Biological Sciences, Bangor University (Wielka Brytania). Był też koordynatorem polsko-niemieckiej wymiany studentów z Uniwersytetem w Poczdamie w oparciu o stacje terenowe w Gugnach i Güelpe (2006-2009).

Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, głównie z zakresu analizy stabilności hydrochemicznej wód powierzchniowych o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego. Zajmuje się także biogeochemicznymi przemianami materii organicznej w zlewniach oraz wpływem zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów torfowiskowych i wodnych.

Był kierownikiem dwóch i wykonawcą dziewięciu projektów badawczych i dydaktycznych finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN, DPJW. Pod jego opieką napisano 24 prace magisterskie i 17 prac licencjackich. Jest także egzaminatorem i weryfikatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jest przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej.  

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał Stypendium krajowe dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2003). Był też laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców (2009-2011).

Na Wydziale Biologiczno-Chemicznym pełnił funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów z ochrony środowiska (2008-2009) oraz zastępcy dyrektora Instytutu Biologii UwB (2013-2014). Od wielu lat działa w Zarządzie Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, pełniąc też funkcję przewodniczącego oddziału (2008-2011). Uczestniczy w pracach Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Jest ekspertem The Regional Environmental Center ds. implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Prywatnie miłośnik podlaskiej wsi, produktów regionalnych oraz kolekcjoner antyków, zafascynowany Rzeczpospolitą Jagiellonów, ma szczególną słabość do królowej Bony.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona