logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Pełnomocnik dziekana ds. e-learningu:
dr hab. inż. Magdalena Grabowska, prof. UwB
 

Pełnomocnik dziekana ds. studentów z niepełnosprawnościami:
dr Ewa Oleńska
 

Pełnomocnik dziekana ds. programu MOST:
dr Aleksandra Staszak
 

Pełnomocnik dziekana ds. własności intelektualnej:
dr Magdalena Fiłoc
 

Pełnomocnik dziekana ds. realizacji programu POWR. 3.5:
dr hab. Danuta Drzymulska prof. UwB


Pełnomocnik dziekana ds. klas patronackich w IV Liceum Ogólnokształcącym:
dr Anna Pietryczuk


Koordynator wydziału ds. programu Erasmus+:
dr hab. inż. Maciej Karpowicz
dr Krzysztof Deoniziak
dr Agnieszka Bona


Koordynator wydziału ds. studentów non-degree:
dr Łukasz Ołdakowski


Koordynator wydziału ds. APD:
dr Paweł Mirski
 

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Alina Stankiewicz
 

Koordynator Akademii Młodego Badacza:
dr Anna Pietryczuk


Wydziałowy Koordynator Projektu "Zwiększenie kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego"
dr Agnieszka Bona


Przedstawiciel wydziału do rady bibliotecznej:
dr hab. Piotr Jadwiszczak, prof UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona