logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wyniki II etapu VI Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2020

Finaliści i wyróżnieni - VI Olimpiada Wiedzy Biologicznej 2020


Odbiór zaświadczeń finalisty VI Olimpiady Wiedzy Biologicznej
w dniach 23-25 czerwiec 2020 r. godz. 10.00 - 14.00
na Wydział Biologii UwB, ul. K. Ciołkowskiego 1J, sala 2041
Nieodebrane zaświadczenia zostaną wysłane pocztą.


Zgodnie z podpisanym 25 marca br. rozporządzeniem (opublikowane w Dz. U. poz. 530) wprowadzającym zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), polegające m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów, wprowadzone zostały następujące rozstrzygnięcia:

  1. w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu,warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu;
  2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 26 marca br., olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

Kierując się wyłącznie dobrem młodego pokolenia przyrodników, Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Biologicznej w toku dyskusji rozważył innowacyjną formę przeprowadzenia II etapu tegorocznej edycji, tym samym dostosowując się do obowiązujących wytycznych MEN, wskazujących konieczność dwóch etapów. KG OWB ustalił, że:

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do II etapu przygotują samodzielne wystąpienie multimedialne na temat wskazany przez KG OWB.

Zmiany zasad OWB 2020

Załącznik 1 - Zasady przygotowania prezentacji 2020 

Załącznik 2 - Oświadczenie

 

WYNIKI I etapu Olimpiady Wiedzy Biologicznej 2020

Dokumentacja fotograficzna z POWB 2017/2018 jest dostępna na profilu Instytutu Biologii UwB na portalu Facebook [LINK]

Celem Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, którzy samodzielnie wykonają pracę badawczą, są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu oraz wzmocnieniu współpracy między uczniami, nauczycielami liceów ogólnokształcących, techników a naukowcami i uczelnią wyższą.

  • REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY BIOLOGICZNEJ [PDF]
  • Harmonogram Olimpiady Wiedzy Biologicznej w roku szkolnym 2019/2020 [PDF]
  • Załącznik 1. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej [DOC]
  • Załącznik 2. Tematy prac teoretycznych [PDF]
  • Załącznik 3. Schemat pracy i wymagania edytorskie [PDF
  • Załącznik 4. Oświadczenie o oryginalności pracy [PDF]
  • Załącznik 5. Kryteria oceny prac Olimpiady Wiedzy Biologicznej (etap szkolny) [PDF]
  • Załącznik 6. Protokół zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy Biologicznej [DOC]

 

Zgodnie z Uchwałą nr 1711 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r. laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Biologicznej zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów na kierunkach biologia i ochrona środowiska.

 

Olimpiada Wiedzy Biologicznej została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekana Wydziału Biologii UwB oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

                     

Sponsorzy:

Siedziba:

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 30, (085) 738 84 34

e-mail: owb@uwb.edu.pl

Komitet Główny:
Przewodniczący: dr hab. Andrzej Gębczyński
Wiceprzewodniczący: dr Bożena Kozłowska–Szerenos
Sekretarz: dr Alina Stankiewicz
Członkowie: prof. dr hab. Emilia Brzosko
dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB
dr hab. Agata Banaszek
dr hab. Tomasz Hauschild, prof. UwB
dr hab. Aneta Książek
dr hab. Piotr Zieliński
dr Agata Kostro-Ambroziak
dr Anna Pietryczuk
dr Julita Sadowska
dr Aneta Adamczuk
dr Aleksandra Staszak
dr Agnieszka Bona
mgr Monika Zambrzycka

 

 

Przedstawiciel nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych: mgr Bożena Karpowicz

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona