logo_smalluwb_img_mobileszukaj

AKTUALNOŚCI

Listopad 2022

Znane są już wyniki etapu szkolnego 52. Olimpiady Biologicznej. Z naszego okręgu do kolejnego etapu olimpiady zakwalifikowało się 18 uczniów: siedmioro z I LO w Białymstoku, pięcioro z II LO w Białymstoku, troje z I LO w Łomży oraz po jednym z I LO w Augustowie, III LO w Białymstoku i II LO w Suwałkach.

W tym roku, ze względu na większą liczbę uczestników etapu szkolnego, trzeba było zdobyć z testu co najmniej 25 punktów z 45-ciu możliwych, czyli 55,56%. W ubiegłym roku próg punktowy, na podstawie którego uczestnik został zakwalifikowany do etapu okręgowego wynosił 22 punkty (48,89%).

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego!!!

Komitet Okręgowy w Białymstoku


Październik 2022

Etap szkolny 52. Olimpiady Biologicznej

W tym roku zawody szkolne w ramach 52. OB odbyły się 22 października. Do tego etapu w naszym okręgu zostało zakwalifikowanych 43 uczniów z ośmiu liceów ogólnokształcących, którzy wcześniej zgłosili tematy prac badawczych:

Szkoła

Miejscowość

Liczba uczestników

I LO im. Grzegorza Piramowicza

Augustów

2 osoby

I LO im. A. Mickiewicza

Białystok

15 osób

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Białystok

11 osób

III LO im. K. K. Baczyńskiego

Białystok

3 osoby

VIII LO im. C. K. Norwida

Białystok

1 osoba

LO im. Rot. W. Pileckiego

Ciechanowiec

5 osób

I LO im. T. Kościuszki

Łomża

3 osoby

II LO im. Gen Zygmunta Podhorskiego

Białystok

3 osoby

 

Nad przebiegiem etapu szkolnego w VIII LO w Białymstoku oraz w LO w Ciechanowcu czuwali członkowie Komitetu Okręgowego w Białymstoku.

 

Bardzo mocno trzymamy kciuki za doskonałe wyniki testu wszystkich uczestników!!!

Komitet Okręgowy w Białymstoku


Czerwiec 2022

W dniu 21 czerwca na Wydziale Biologii UwB Komitet Okręgowy OB w Białymstoku zorganizował spotkanie z laureatami  i finalistami 51. Olimpiady Biologicznej z okręgu białostockiego oraz ich nauczycielami. W części oficjalnej spotkania były gratulacje i podziękowania za doskonałe wyniki osiągnięte w etapie centralnym (trzech laureatów i sześciu finalistów!). Wydział Biologii ufundował uczniom nagrodę w postaci albumu „Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia”, którego autorami są dwaj pracownicy naszego wydziału, dr. Janusz Kypryjanowicz i prof. Marek Konarzewski. Nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne.

W części nieoficjalnej spotkania, przy torcie i kawie słuchaliśmy wrażeń uczestników, wymienialiśmy uwagi i spostrzeżenia, wspominaliśmy zarówno chwile radosne, jak i te bardziej nerwowe, których uczniowie i nauczyciele doświadczyli w trakcie całego cyklu olimpiady. Zdjęcia z tego spotkania można obejrzeć na Facebook’u naszego wydziału https://www.facebook.com/wbuwb

 

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku


Kwiecień 2022

W dniach 22 – 24 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się zawody centralne w ramach 51. Olimpiady Biologicznej. Do zawodów przystąpiło 94. uczniów z całej Polski. Z okręgu białostockiego pojechała rekordowa grupa dziewięciu uczestników. W piątek, 22 kwietnia, miało miejsce uroczyste otwarcie zawodów oraz zapoznanie się uczniów z pracowniami praktycznymi. W sobotę, uczestnicy podzieleni na grupy: czerwoną, czarną niebieską i różową, zmagali się z zadaniami w ramach pracowni: biostatystycznej, zoologicznej, botanicznej i biochemicznej. Niedzielny poranek rozpoczął się od pisania testu teoretycznego, a następnie miały miejsce obrony projektów badawczych. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie 51. OB wypadło w poniedziałek, 24 kwietnia.

Po podsumowaniu punktacji okazało się, że wszyscy uczniowie z naszego okręgu odnieśli sukces! Mamy trzech laureatów i sześciu finalistów. Najwyższy wynik (73,25%) i piąte miejsce (laureat I stopnia) uzyskał uczeń z I LO w Białymstoku. Kolejny był uczeń z I LO w Łomży, który zajął miejsce 12-te (laureat II stopnia; 70,50%). Laureatem III stopnia (miejsce 17) został uczestnik z II LO w Białymstoku, który zdobył 68,50%. Natomiast nasi finaliści uplasowali się na miejscach: 30 – uczeń z I LO w Białymstoku (65,00%), 33 – także uczeń z I LO w Białymstoku (64,00%), 62 – uczennica z II LO w Białymstoku (56,50%), 66 – uczestnik z II LO w Białymstoku (55,25%), 70 - uczeń z II LO w Białymstoku (54,50%) oraz 73 - uczennica z I LO w Białymstoku (54,00%). Laureat automatycznie uzyskuje wynik 100% na egzaminie maturalnym z biologii oraz ma wstęp na wiele kierunków w pierwszej kolejności, co w praktyce oznacza, że laureaci mają już indeks w kieszeni. Natomiast finalistą zostaje osoba, która uzyskała w zawodach centralnych co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, dzięki czemu jest zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii z wynikiem 100%

Wszystkim uczniom z naszego okręgu, którzy brali udział w zawodach III stopnia, serdecznie gratulujemy doskonałych wyników! Gratulujemy także rodzicom i nauczycielom.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 

       


Luty 2022

W dniu 10 lutego Komitet Główny ogłosił wyniki zawodów okręgowych. Maksymalna liczba punktów, które można było uzyskać za bezbłędne rozwiązanie zadań to 55. Liczba punktów zdobytych przez uczestników zawiera się w przedziale od 13 do 49, ze średnią 32. Najwięcej punktów, czyli 49, zdobyły dwie osoby. Do etapu III Olimpiady Biologicznej zakwalifikowało się 76 osób, które zdobyły co najmniej 42 punkty (co najmniej 76%).

Z naszego regionu aż siedmioro uczestników zaklasyfikowało się do zawodów centralnych. Jest to czworo uczniów z I LO w Białymstoku, dwoje uczniów z II LO w Białymstoku i jeden uczeń z I LO w Łomży.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom etapu okręgowego!!!

Komitet Okręgowy w Białymstoku

 


Styczeń 2022

W sobotę, 22 stycznia, w siedzibie Komitetu Okręgowego w Białymstoku, czyli na Wydziale Biologii UwB, odbyły się zawody okręgowe 51. Olimpiady Biologicznej. W zawodach wzięło udział 25 uczniów z Białegostoku i Łomży, którzy zamieścili projekty badawcze w repozytorium udostępnionym przez system elektroniczny. Pisanie testu rozpoczęło się o godzinie 13.00, a na wypełnienie kart odpowiedzi uczestnicy mieli trzy godziny zegarowe. W tym roku arkusz z pytaniami zawierał 55 zadań zamkniętych, za które można otrzymać maksymalnie 55 punktów. Zarówno arkusz z zadaniami, jak i prawidłowe odpowiedzi są dostępne na stronie Komitetu Głównego OB:

http://www.olimpbiol.pl/index.php/zadania/

Wyniki etapu okręgowego będą ogłoszone najpóźniej 20 lutego 2022 r. Zgodnie z „Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej”: „Do etapu centralnego zawodów zakwalifikowanych zostaje około 70 uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik na etapie okręgowym. Listę uczestników zakwalifikowanych KG ustala tak, aby obejmowała wszystkie osoby, które uzyskały wynik wyższy lub równy, co osoba znajdująca się na 70. pozycji na liście rankingowej”.

Wszystkim uczestnikom okręgu białostockiego życzymy doskonałych wyników!

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku


Drodzy Uczestnicy etapu okręgowego 51. Olimpiady Biologicznej,

Oto kilka najważniejszych informacji przed czekającymi Was zawodami:
1) W okręgu białostockim do etapu II OB zakwalifikowało się 27 osób.
2) Aby przystąpić do zawodów okręgowych uczestnicy muszą zamieścić do 10.01.2022 r. projekt badawczy w repozytorium udostępnionym przez system elektroniczny. Projekty badawcze są werfikowane pod względem formalnym przez KO, a ostateczny termin przesyłania poprawionych prac badawczych to 19.01.2022 r.
3) Zawody okręgowe są zaplanowane na 22 stycznia, początek o godz. 13.00. Pisemny egzamin odbędzie się w siedzibie KO, czyli na Wydziale Biologii UwB, ul. Ciołkowskiego 1J w Białymstoku. KO w Białymstoku uzyskał zgodę władz uczelni i wydziału na stacjonarne przeprowadzenie zawodów, oczywiście zachowując niezbędny reżim sanitarny.

Do zobaczenia na Wydziale Biologii!

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Grudzień 2021

14 grudnia o godz. 17.00 na platformie Blackboard Collaborate rozpoczęło się spotkanie informacyjne na temat zasad przygotowania projektu badawczego w ramach Olimpiady Biologicznej i jego późniejszej oceny przez recenzentów. Spotkanie rozpoczęła dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB, która wyjaśniła znaczenie terminów „osobnik” i „zbiorowisko” w świecie roślin. Następnie dr Bożena Kozłowska-Szerenos przypomniała reguły konstruowania projektu badawczego oraz podpowiedziała, jakich błędów należy unikać przygotowując taką pracę. Z kolei, dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB, przybliżyła zasady oceniania projektów badawczych.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Październik 2021

Etap szkolny 51. Olimpiady Biologicznej

W sobotę, 9 października 2021 r., odbył się etap szkolny 51. Olimpiady Biologicznej. Do zawodów mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy do 30 września br. zgłosili tytuł projektu badawczego. W okręgu białostockim w zawodach wzięło udział 44 uczestników reprezentujących siedem liceów ogólnokształcących:

Szkoła

Miejscowość

Liczba uczestników

I LO im. A. Mickiewicza

Białystok

11 osób

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Białystok

18 osób

III LO im. K. K. Baczyńskiego

Białystok

1 osoba

IV LO im. C. K. Norwida

Białystok

4 osoby

LO im. Rot. W. Pileckiego

Ciechanowiec

3 osoby

I LO im. T. Kościuszki

Łomża

3 osoby

I Społeczne LO Białymstoku

Białystok

4 osoby

 

Przebieg etapu szkolnego w I LO w Białymstoku, III LO w Białymstoku, IV LO w Białymstoku oraz w I LO w Łomży obserwowali członkowie Komitetu Okręgowego.

 

Drodzy uczestnicy, trzymamy za Was mocno kciuki i życzymy Wam doskonałych wyników z testu.

Komitet Okręgowy w Białymstoku

 


Wrzesień 2021

Drodzy Uczestnicy 51. Olimpiady Biologicznej,

Na razie wszystkie etapy tegorocznej edycji OB są planowane stacjonarnie, tak jak miało to miejsce przed wybuchem pandemii, czyli w roku szkolnym 2019/2020. Niestety, Komitet Główny wraz z Komitetami Okręgowymi biorą także pod uwagę „czarny scenariusz”, wg którego wraz ze wzrostem liczby zakażeń wirusem SAR-CoV-2 stacjonarna działalność szkół i uczelni zostanie zawieszona, co uniemożliwi organizację olimpiady w jednostkach akademickich. Jeżeli dojdzie do zamknięcia uczelni, to zmagania w ramach OB zostaną przeprowadzone tak jak miało to miejsce w roku 2020/2021, czyli zgodnie z Załącznikiem 3. do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej, zaakceptowanym przez MEiN. 

Planowany harmonogram OB:

09.10.2021 r – zawody I stopnia (etap szkolny),

22.01.2022 r. – zawody II stopnia (etap okręgowy),

22 – 24.04.2022 r. – zawody III stopnia (etap centralny)

Bez względu na to jak potoczą się tegoroczne zmagania, czy będą stacjonarne czy on-line, trzeba zrobić PIERWSZY KROK, czyli zaproponować tytuł projektu badawczego. Projekt badawczy musi być zgodny z Regulaminem OB. Tytuł projektu dyrektor szkoły rejestruje w systemie elektronicznym do 30 września 2021 r. Przypominamy, że nazwy łacińskie rodzajów i gatunków piszemy zawsze czcionką pochyloną, a na końcu tytułu nie ma kropki. Tytuły są zawsze weryfikowane przez Komitety Okręgowe, więc takie tytuły, które sugerują badania nieregulaminowe lub są niejasne, będą musiały zostać zmienione lub poprawione.

Wszystkie informacje na temat przygotowania pracy badawczej znajdują się w poradniku opracowanym przez KGOB. Poradnik można pobrać ze strony:

http://www.olimpbiol.pl/wp-content/uploads/2017/09/ebis-2017-2-9.pdf

 

Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani naukami biologicznymi, orientują się w najnowszych osiągnięciach w zakresie tych nauk, a także pragną w przyszłości studiować na kierunkach związanych z przyrodą lub medycyną (ale nie tylko), do wzięcia udziału w 51. Olimpiadzie Biologicznej.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Maj 2021

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku ufundował nagrody pięciu zwycięzcom etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej z naszego regionu, wśród których mamy czterech laureatów i jednego finalistę zawodów centralnych. Główną nagrodą jest podręcznik pt. „Anatomia człowieka” pod redakcją naukową Janiny Sokołowskiej-Pituchowej wydany przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Nasi zwycięzcy otrzymali również dyplomy gratulacyjne. Dyplomy gratulacyjne wysłane zostały także do nauczycieli, którzy przygotowywali swoich wychowanków do kolejnych etapów olimpiady biologicznej, wspierali ich swoją wiedzą i dodawali otuchy.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 

 

 


Kwiecień 2021

W dniach 24 – 25 kwietnia odbyły się zawody centralne w ramach 50. Olimpiady Biologicznej. Ze względu na warunki pandemiczne wszystkie etapy tych zawodów były w trybie on-line. Do zawodów przystąpiło 80. uczniów z całej Polski, w tym pięcioro z naszego regionu. Pierwszego dnia, uczestnicy zmagali się z zadaniami i pytaniami w ramach pracowni: botanicznej, bioinformatycznej, zoologicznej i biochemicznej. Drugi dzień zawodów rozpoczął się od napisania egzaminu teoretycznego, a następnie odbyły się obrony projektów badawczych. Każdy projekt badawczy został wcześniej oceniony przez dwóch recenzentów, a ocenę końcową wystawił panel ekspertów OB.

Po podsumowaniu punktacji związanej ze wszystkimi aktywnościami w ramach etapu centralnego, okazało się, że aż czterech uczniów z naszego regionu zostało laureatami OB, a jeden finalistą. Jeden z uczniów zajął 8. miejsce z wynikiem 74,72% punktów (laureat II stopnia), trzej uczestnicy uplasowali się na miejscach: 16 (71,39%), 19 (70,00%) oraz 25 (66,94%), co czyni ich laureatami III stopnia. Finalista z naszego okręgu zajął 54. miejsce. Są to uczniowie z następujących szkół: I LO im. T. Kościuszki w Łomży oraz dwóch szkół białostockich, I LO im. A. Mickiewicza oraz II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Wszystkim uczestnikom etapu centralnego serdecznie gratulujemy doskonałych wyników! Mamy nadzieję, że udział w olimpiadzie biologicznej pozostanie dla Was miłym wspomnieniem i pomoże zrealizować Wasze marzenia związane z wyborem ścieżki zawodowej.

 

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 

 


Marzec 2021

W dniu 16.03.2021 r. Komitet Główny podał wyniki zawodów okręgowych, do których przystąpiło 564 uczniów z całej Polski. W województwie podlaskim test w ramach etapu okręgowego pisało 32 uczestników. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 76 osób, w tym pięć z naszego regionu. Zwycięzcami zawodów okręgowych OB są uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 40 punktów na 50 możliwych. Najwyższy uzyskany wynik to 46 punktów i miała go tylko jedna osoba.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu okręgowego, a szczególne gratulacje kierujemy do zwycięzców tego etapu, którzy już w kwietniu będą próbować swoich sił w zawodach centralnych.  

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Luty 2021

W sobotę, 27 lutego, odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Biologicznej. Były to zawody zorganizowane w trybie zdalnym, przy pomocy aplikacji Google Meet. Dzięki tej aplikacji każdy z siedmiorga przedstawicieli KOOB w Białymstoku nawiązał połączenie wideokonferencyjne z dziewięcioma podległymi sobie uczestnikami z różnych regionów Polski. Nie mieliśmy w swoich grupach uczestników z Podlasia, bowiem podlascy uczniowie zostali przypisani do opiekunów z innych Komitetów Okręgowych. Skompresowany i zabezpieczony hasłem komplet dokumentów (arkusz z zadaniami i karta odpowiedzi) został rozesłany do uczestników przez Komitet Główny przed rozpoczęciem zawodów. O godzinie 10.20 opiekunowie przekazali swoim uczniom na czacie hasło do otworzenia plików, i zawody się rozpoczęły. W arkuszu znajdowało się 50 zadań zamkniętych, które należało rozwiązać w ciagu 2,5 godziny. Gdy czas minął, uczestnicy przesłali wypełnione karty odpowiedzi do swoich opiekunów. Wszystkie karty z okręgu wpłynęły następnie do koordynatora, dr Bożeny Kozłowskiej-Szerenos, która odesłała je wraz z protokołami opiekunów do KG w Warszawie.

Ze względu na nietypową organizację zawodów okręgowych emocji nie brakowało, ani po stronie uczestników, ani po stronie opiekunów i koordynatora. Jednak wszystko przebiegło sprawnie i bezawaryjnie. Czekamy teraz z niecierpliwością na ogłoszenie wyników!

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Luty 2021

Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej,

Na stronie internetowej Komitetu Głównego, w zakładce Aktualności http://www.olimpbiol.pl/index.php/aktualnosci/

znajdują się następujące informacje związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

1) Aktualizacja wymagań technicznych zawodów okręgowych, gdzie jest opisane jakie warunki muszą być spełnione, aby przystąpić do egzaminu pisemnego. Z tej zakładki należy pobrać próbny skompresowany plik Test.zip w celu przetestowania otwierania zahasłowanego arkusza zadań i karty odpowiedzi.

2) Zmieniony regulamin zawierający wytyczne do przebiegu zawodów okręgowych on-line. W regulaminie znajdują się szczegółowe wytyczne na temat przebiegu zdalnych zawodów oraz wskazane są sytuacje, których nieprzestrzeganie grozi uczestnikowi olimpiady dyskwalifikacją.

3) Film na temat zawodów zdalnych pokazujący przykładowy program jaki musi być zainstalowany na komputerze uczestnika, żeby mógł on otworzyć zahasłowany pakiet z arkuszem zadań i kartą odpowiedzi oraz jak wypełniać kartę odpowiedzi.

Gorąco polecamy zapoznanie się z powyższymi wytycznymi, a także śledzenie na bieżąco aktualności Komitetu Głównego.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Styczeń 2021

UWAGA WAŻNE!
Komitet Okręgowy w Białymstoku uzyskał zgodę władz Wydziału Biologii i Uniwersytetu w Białymstoku na przeprowadzenie zawodów etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej w siedzibie wydziału w dniu 27.02.2021 r.

 

Styczeń 2021

UWAGA!!! Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej

Nastąpiły zmiany w harmonogramie Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło zmiany w harmonogramie Olimpiady Biologicznej. Są one następujące:

 

Wydarzenie2020/2021
Dyrektor szkoły deponuje pracę badawczą Uczestnika w repozytorium udostępnionym przez system elektronicznydo 25 stycznia (poniedziałek)
Ostateczny termin składania wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopniawykreślono – nie ma możliwości zmiany miejsca przystąpienia do zawodów
Ostateczny termin wydania decyzji w sprawie zmiany miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopniawykreślono – nie ma możliwości zmiany miejsca przystąpienia do zawodów
Weryfikacja formalna pracy badawczej przez KOOB dopuszczająca Uczestnika do egzaminu pisemnego zawodów II stopniado 1 lutego (poniedziałek)
Ostateczny termin przesłania poprawionych prac badawczych3 lutego (środa)
Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie pisemnym II stopnia4 lutego (czwartek)
Egzamin pisemny zawodów II stopnia. Uczestnik przystępuje do egzaminu w miejscu wskazanym przez KOOB, do którego przynależy27 lutego (sobota)
Opublikowanie zasad oceniania rozwiązań zadańdo 13 marca (sobota) do dwóch tygodni od daty egzaminu
KOOB przesyłają oryginały kart odpowiedzi do KGOBdo 2 marca (wtorek) decyduje data stempla
pocztowego
Odwołania od treści zadań lub zasad oceniania rozwiązań zadańdo 19 marca (piątek) wyłącznie drogą
elektroniczną do pięciu dni roboczych od opublikowania treści zadań oraz zasad oceniania rozwiązań zadań na stronie internetowej
Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia przez KGOB (ocena egzaminu pisemnego)                                             do 27 marca (sobota) do czterech tygodni od daty egzaminu
Ostateczna kwalifikacja Uczestników do zawodów III stopnia (powiadomienia listowne do Szkół)do 31 marca

 

Termin zawodów centralnych na razie nie uległ zmianie. Są one zaplanowane w dniach 23 – 25 kwietnia 2021 r. w Warszawie.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Grudzień 2020

W dniu 18.12.2020 r. odbyło się spotkanie Komitetu Okręgowego w Białymstoku z uczniami i nauczycielami z różnych szkół województwa podlaskiego, poświęcone zagadnieniom związanym z olimpiadą biologiczną. W spotkaniu na platformie blackboard wzięło udział 65 osób.

Przewodnicząca KOOB, dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, wyjaśniła w jaki sposób są oceniane projekty badawcze i na co recenzenci zwracają uwagę. Z kolei, sekretarz KOOB, dr Bożena Kozłowska-Szerenos, pokazała na czym polegają wprowadzone w obecnie trwającej edycji olimpiady zmiany regulaminowe. Wytłumaczyła także, jak w ramach pracy badawczej prawidłowo przygotować plakat.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


listopad 2020

Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej,

Na zebraniu Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych, które odbyło się 14.11.2020 r., zapadły następujące decyzje:

1) Do 01.12.2020 r. istnieje możliwość zmiany wcześniej zgłoszonego i zatwierdzonego tematu pracy badawczej. Dotyczy to projektów, które nie zostały jeszcze zrealizowane, a ich obecne wykonanie jest niemożliwe ze względu na stan epidemii i związane z nim przepisy.

Prośbę o zmianę tematu należy skierować do Komitetu Okręgowego w Białymstoku (adres e-mail: koob.bialystok@gmail.com). Uczeń powinien zaproponować taką modyfikację tematu, która będzie możliwa do wykonania w obecnych warunkach. W  uzasadnionych przypadkach będą akceptowane zupełnie nowe tematy prac badawczych. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KOOB, podobnie jak w przypadku pierwotnie zgłoszonego tematu pracy badawczej.

2)  W połowie grudnia Komitet Główny ogłosi decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu zawodów okręgowych.

3) W tej edycji Olimpiady nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


październik 2020

 

Etap szkolny 50. Olimpiady Biologicznej

W sobotę, 10 października 2020 r., odbył się etap szkolny zmagań w ramach 50. Olimpiady Biologicznej. W całym okręgu białostockim do zawodów przystąpiło 59 uczniów, których tematy projektów badawczych zostały wcześniej zaakceptowane przez Komitet Okręgowy w Białymstoku. Z zadaniami i pytaniami olimpijskimi, opracowanymi przez Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz wolontariuszy, zmagali się uczniowie w następujących szkołach naszego regionu:

Szkoła

Miejscowość

Liczba uczestników

II LO im. Polonii i Polaków na Świecie

Augustów

1 osoba

I LO im. A. Mickiewicza

Białystok

12 osób

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Białystok

26 osób

III LO im. K. K. Baczyńskiego

Białystok

6 osób

IV LO im. C. K. Norwida

Białystok

5 osób

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta

Białystok

1 osoba

LO im. Rot. W. Pileckiego

Ciechanowiec

1 osoba

I LO im. T. Kościuszki

Łomża

4 osoby

LO

Siemiatycze

1 osoba

LO im. Ks. J. Popiełuszki

Suchowola

1 osoba

II LO i. Gen. Z. Podhorskiego

Suwałki

1 osoba

 

Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego olimpiady!

Komitet Okręgowy w Białymstoku

 


wrzesień 2020
 

Drodzy Uczniowie,
Zbliża się kolejna szansa na sprawdzenie swojej wiedzy biologicznej. W tym roku szkolnym odbędzie się 50. Olimpiada Biologiczna, jak zwykle w trzech etapach: szkolnym (10 października 2020 r.), okręgowym (23 stycznia 2021 r.) oraz centralnym (23 – 25 kwietnia 2021 r.). Miejmy nadzieję, że nic nie zakłóci przebiegu tegorocznych zmagań olimpijskich.

W Olimpiadzie Biologicznej mogą wziąć udział uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez swojego nauczyciela i dyrekcję szkoły.

Każdy uczestnik Olimpiady Biologicznej musi zgłosić temat pracy badawczej z zakresu biologii zgodny z regulaminem OB (http://www.olimpbiol.pl/index.php/regulamin/). Temat pracy jest deklarowany w czasie rejestracji uczestnika przez dyrektora szkoły w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.olimpbiol.pl. Wszystkie informacje na temat przygotowania pracy badawczej znajdują się w poradniku opracowanym przez Komitet Główny OB. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.olimpbiol.pl/wp-content/uploads/2017/09/ebis-2017-2-9.pdf.     Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani naukami biologicznymi, orientują się w najnowszych osiągnięciach w zakresie tych nauk, a także pragną w przyszłości studiować na kierunkach związanych z przyrodą lub medycyną (ale nie tylko), do wzięcia udziału w 50. Olimpiadzie Biologicznej.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


wrzesień 2019
W związku z ustaleniem ostatecznej postaci regulaminu oraz harmonogramu, otwarta została rejestracja uczestników 49 Olimpiady Biologicznej. Rejestracja trwać będzie do końca września 2019, po tym terminie system nie będzie przyjmował nowych uczestników. Gorąco zapraszamy!! 

Dostępny już jest aktualny harmonogram Olimpiady Biologicznej w bieżącym roku szkolnym. Więcej informacji, w tym także aktualny regulamin (przypominamy, że od roku szkolnego 2019/2020 uległ on pewnym modyfikacjom) można znaleźć na stronie głównej Olimpiady Biologicznej

 


lipiec 2017
Rejestracja uczestników 47 Olimpiady Biologicznej już otwarta! Zapraszamy!

 


czerwiec 2017
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym poradnikiem "Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną". Życzymy miłej lektury! 

W siedzibie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące 46. Olimpiadę Biologiczną z uczestnikami etapu centralnego (Fot).  

 


styczeń 2017
W dniu 20 stycznia odbyły się zawody okręgowe w ramach 46. Olimpiady Biologicznej. Zapraszamy do galerii zdjęć

Siedziba:

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. 85 738-83-67
tel. 85 738-80-30 
tel. 85 738-83-84
koob.bialystok@gmail.com

Strona Internetowa Olimpiady Biologicznej

Na stronie internetowej prowadzonej przez Komitet Główny można znaleźć aktualności, harmonogram, regulaminy i inne potrzebne informacje.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona