logo_smalluwb_img_mobileszukaj

AKTUALNOŚCI

 

Maj 2021

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku ufundował nagrody pięciu zwycięzcom etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej z naszego regionu, wśród których mamy czterech laureatów i jednego finalistę zawodów centralnych. Główną nagrodą jest podręcznik pt. „Anatomia człowieka” pod redakcją naukową Janiny Sokołowskiej-Pituchowej wydany przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Nasi zwycięzcy otrzymali również dyplomy gratulacyjne. Dyplomy gratulacyjne wysłane zostały także do nauczycieli, którzy przygotowywali swoich wychowanków do kolejnych etapów olimpiady biologicznej, wspierali ich swoją wiedzą i dodawali otuchy.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 

 

 


Kwiecień 2021

W dniach 24 – 25 kwietnia odbyły się zawody centralne w ramach 50. Olimpiady Biologicznej. Ze względu na warunki pandemiczne wszystkie etapy tych zawodów były w trybie on-line. Do zawodów przystąpiło 80. uczniów z całej Polski, w tym pięcioro z naszego regionu. Pierwszego dnia, uczestnicy zmagali się z zadaniami i pytaniami w ramach pracowni: botanicznej, bioinformatycznej, zoologicznej i biochemicznej. Drugi dzień zawodów rozpoczął się od napisania egzaminu teoretycznego, a następnie odbyły się obrony projektów badawczych. Każdy projekt badawczy został wcześniej oceniony przez dwóch recenzentów, a ocenę końcową wystawił panel ekspertów OB.

Po podsumowaniu punktacji związanej ze wszystkimi aktywnościami w ramach etapu centralnego, okazało się, że aż czterech uczniów z naszego regionu zostało laureatami OB, a jeden finalistą. Jeden z uczniów zajął 8. miejsce z wynikiem 74,72% punktów (laureat II stopnia), trzej uczestnicy uplasowali się na miejscach: 16 (71,39%), 19 (70,00%) oraz 25 (66,94%), co czyni ich laureatami III stopnia. Finalista z naszego okręgu zajął 54. miejsce. Są to uczniowie z następujących szkół: I LO im. T. Kościuszki w Łomży oraz dwóch szkół białostockich, I LO im. A. Mickiewicza oraz II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Wszystkim uczestnikom etapu centralnego serdecznie gratulujemy doskonałych wyników! Mamy nadzieję, że udział w olimpiadzie biologicznej pozostanie dla Was miłym wspomnieniem i pomoże zrealizować Wasze marzenia związane z wyborem ścieżki zawodowej.

 

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 

 


Marzec 2021

W dniu 16.03.2021 r. Komitet Główny podał wyniki zawodów okręgowych, do których przystąpiło 564 uczniów z całej Polski. W województwie podlaskim test w ramach etapu okręgowego pisało 32 uczestników. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 76 osób, w tym pięć z naszego regionu. Zwycięzcami zawodów okręgowych OB są uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 40 punktów na 50 możliwych. Najwyższy uzyskany wynik to 46 punktów i miała go tylko jedna osoba.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom etapu okręgowego, a szczególne gratulacje kierujemy do zwycięzców tego etapu, którzy już w kwietniu będą próbować swoich sił w zawodach centralnych.  

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Luty 2021

W sobotę, 27 lutego, odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Biologicznej. Były to zawody zorganizowane w trybie zdalnym, przy pomocy aplikacji Google Meet. Dzięki tej aplikacji każdy z siedmiorga przedstawicieli KOOB w Białymstoku nawiązał połączenie wideokonferencyjne z dziewięcioma podległymi sobie uczestnikami z różnych regionów Polski. Nie mieliśmy w swoich grupach uczestników z Podlasia, bowiem podlascy uczniowie zostali przypisani do opiekunów z innych Komitetów Okręgowych. Skompresowany i zabezpieczony hasłem komplet dokumentów (arkusz z zadaniami i karta odpowiedzi) został rozesłany do uczestników przez Komitet Główny przed rozpoczęciem zawodów. O godzinie 10.20 opiekunowie przekazali swoim uczniom na czacie hasło do otworzenia plików, i zawody się rozpoczęły. W arkuszu znajdowało się 50 zadań zamkniętych, które należało rozwiązać w ciagu 2,5 godziny. Gdy czas minął, uczestnicy przesłali wypełnione karty odpowiedzi do swoich opiekunów. Wszystkie karty z okręgu wpłynęły następnie do koordynatora, dr Bożeny Kozłowskiej-Szerenos, która odesłała je wraz z protokołami opiekunów do KG w Warszawie.

Ze względu na nietypową organizację zawodów okręgowych emocji nie brakowało, ani po stronie uczestników, ani po stronie opiekunów i koordynatora. Jednak wszystko przebiegło sprawnie i bezawaryjnie. Czekamy teraz z niecierpliwością na ogłoszenie wyników!

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Luty 2021

Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej,

Na stronie internetowej Komitetu Głównego, w zakładce Aktualności http://www.olimpbiol.pl/index.php/aktualnosci/

znajdują się następujące informacje związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

1) Aktualizacja wymagań technicznych zawodów okręgowych, gdzie jest opisane jakie warunki muszą być spełnione, aby przystąpić do egzaminu pisemnego. Z tej zakładki należy pobrać próbny skompresowany plik Test.zip w celu przetestowania otwierania zahasłowanego arkusza zadań i karty odpowiedzi.

2) Zmieniony regulamin zawierający wytyczne do przebiegu zawodów okręgowych on-line. W regulaminie znajdują się szczegółowe wytyczne na temat przebiegu zdalnych zawodów oraz wskazane są sytuacje, których nieprzestrzeganie grozi uczestnikowi olimpiady dyskwalifikacją.

3) Film na temat zawodów zdalnych pokazujący przykładowy program jaki musi być zainstalowany na komputerze uczestnika, żeby mógł on otworzyć zahasłowany pakiet z arkuszem zadań i kartą odpowiedzi oraz jak wypełniać kartę odpowiedzi.

Gorąco polecamy zapoznanie się z powyższymi wytycznymi, a także śledzenie na bieżąco aktualności Komitetu Głównego.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Styczeń 2021

UWAGA WAŻNE!
Komitet Okręgowy w Białymstoku uzyskał zgodę władz Wydziału Biologii i Uniwersytetu w Białymstoku na przeprowadzenie zawodów etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej w siedzibie wydziału w dniu 27.02.2021 r.

 

Styczeń 2021

UWAGA!!! Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej

Nastąpiły zmiany w harmonogramie Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki zatwierdziło zmiany w harmonogramie Olimpiady Biologicznej. Są one następujące:

 

Wydarzenie2020/2021
Dyrektor szkoły deponuje pracę badawczą Uczestnika w repozytorium udostępnionym przez system elektronicznydo 25 stycznia (poniedziałek)
Ostateczny termin składania wniosku o zmianę miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopniawykreślono – nie ma możliwości zmiany miejsca przystąpienia do zawodów
Ostateczny termin wydania decyzji w sprawie zmiany miejsca przystąpienia do egzaminu pisemnego zawodów II stopniawykreślono – nie ma możliwości zmiany miejsca przystąpienia do zawodów
Weryfikacja formalna pracy badawczej przez KOOB dopuszczająca Uczestnika do egzaminu pisemnego zawodów II stopniado 1 lutego (poniedziałek)
Ostateczny termin przesłania poprawionych prac badawczych3 lutego (środa)
Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie pisemnym II stopnia4 lutego (czwartek)
Egzamin pisemny zawodów II stopnia. Uczestnik przystępuje do egzaminu w miejscu wskazanym przez KOOB, do którego przynależy27 lutego (sobota)
Opublikowanie zasad oceniania rozwiązań zadańdo 13 marca (sobota) do dwóch tygodni od daty egzaminu
KOOB przesyłają oryginały kart odpowiedzi do KGOBdo 2 marca (wtorek) decyduje data stempla
pocztowego
Odwołania od treści zadań lub zasad oceniania rozwiązań zadańdo 19 marca (piątek) wyłącznie drogą
elektroniczną do pięciu dni roboczych od opublikowania treści zadań oraz zasad oceniania rozwiązań zadań na stronie internetowej
Ogłoszenie wyników zawodów II stopnia przez KGOB (ocena egzaminu pisemnego)                                             do 27 marca (sobota) do czterech tygodni od daty egzaminu
Ostateczna kwalifikacja Uczestników do zawodów III stopnia (powiadomienia listowne do Szkół)do 31 marca

 

Termin zawodów centralnych na razie nie uległ zmianie. Są one zaplanowane w dniach 23 – 25 kwietnia 2021 r. w Warszawie.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


Grudzień 2020

W dniu 18.12.2020 r. odbyło się spotkanie Komitetu Okręgowego w Białymstoku z uczniami i nauczycielami z różnych szkół województwa podlaskiego, poświęcone zagadnieniom związanym z olimpiadą biologiczną. W spotkaniu na platformie blackboard wzięło udział 65 osób.

Przewodnicząca KOOB, dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, wyjaśniła w jaki sposób są oceniane projekty badawcze i na co recenzenci zwracają uwagę. Z kolei, sekretarz KOOB, dr Bożena Kozłowska-Szerenos, pokazała na czym polegają wprowadzone w obecnie trwającej edycji olimpiady zmiany regulaminowe. Wytłumaczyła także, jak w ramach pracy badawczej prawidłowo przygotować plakat.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


listopad 2020

Uczestnicy etapu okręgowego 50. Olimpiady Biologicznej,

Na zebraniu Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych, które odbyło się 14.11.2020 r., zapadły następujące decyzje:

1) Do 01.12.2020 r. istnieje możliwość zmiany wcześniej zgłoszonego i zatwierdzonego tematu pracy badawczej. Dotyczy to projektów, które nie zostały jeszcze zrealizowane, a ich obecne wykonanie jest niemożliwe ze względu na stan epidemii i związane z nim przepisy.

Prośbę o zmianę tematu należy skierować do Komitetu Okręgowego w Białymstoku (adres e-mail: koob.bialystok@gmail.com). Uczeń powinien zaproponować taką modyfikację tematu, która będzie możliwa do wykonania w obecnych warunkach. W  uzasadnionych przypadkach będą akceptowane zupełnie nowe tematy prac badawczych. Wszelkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez KOOB, podobnie jak w przypadku pierwotnie zgłoszonego tematu pracy badawczej.

2)  W połowie grudnia Komitet Główny ogłosi decyzję o ewentualnym przełożeniu terminu zawodów okręgowych.

3) W tej edycji Olimpiady nie będzie możliwości przystąpienia do zawodów okręgowych w miejscu innym niż wskazane przez macierzysty okręg.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


październik 2020

 

Etap szkolny 50. Olimpiady Biologicznej

W sobotę, 10 października 2020 r., odbył się etap szkolny zmagań w ramach 50. Olimpiady Biologicznej. W całym okręgu białostockim do zawodów przystąpiło 59 uczniów, których tematy projektów badawczych zostały wcześniej zaakceptowane przez Komitet Okręgowy w Białymstoku. Z zadaniami i pytaniami olimpijskimi, opracowanymi przez Komitet Główny, Komitety Okręgowe oraz wolontariuszy, zmagali się uczniowie w następujących szkołach naszego regionu:

Szkoła

Miejscowość

Liczba uczestników

II LO im. Polonii i Polaków na Świecie

Augustów

1 osoba

I LO im. A. Mickiewicza

Białystok

12 osób

II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Białystok

26 osób

III LO im. K. K. Baczyńskiego

Białystok

6 osób

IV LO im. C. K. Norwida

Białystok

5 osób

VI LO im. Króla Zygmunta Augusta

Białystok

1 osoba

LO im. Rot. W. Pileckiego

Ciechanowiec

1 osoba

I LO im. T. Kościuszki

Łomża

4 osoby

LO

Siemiatycze

1 osoba

LO im. Ks. J. Popiełuszki

Suchowola

1 osoba

II LO i. Gen. Z. Podhorskiego

Suwałki

1 osoba

 

Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego olimpiady!

Komitet Okręgowy w Białymstoku

 


wrzesień 2020
 

Drodzy Uczniowie,
Zbliża się kolejna szansa na sprawdzenie swojej wiedzy biologicznej. W tym roku szkolnym odbędzie się 50. Olimpiada Biologiczna, jak zwykle w trzech etapach: szkolnym (10 października 2020 r.), okręgowym (23 stycznia 2021 r.) oraz centralnym (23 – 25 kwietnia 2021 r.). Miejmy nadzieję, że nic nie zakłóci przebiegu tegorocznych zmagań olimpijskich.

W Olimpiadzie Biologicznej mogą wziąć udział uczniowie 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez swojego nauczyciela i dyrekcję szkoły.

Każdy uczestnik Olimpiady Biologicznej musi zgłosić temat pracy badawczej z zakresu biologii zgodny z regulaminem OB (http://www.olimpbiol.pl/index.php/regulamin/). Temat pracy jest deklarowany w czasie rejestracji uczestnika przez dyrektora szkoły w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.olimpbiol.pl. Wszystkie informacje na temat przygotowania pracy badawczej znajdują się w poradniku opracowanym przez Komitet Główny OB. Poradnik można pobrać ze strony: http://www.olimpbiol.pl/wp-content/uploads/2017/09/ebis-2017-2-9.pdf.     Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy są zainteresowani naukami biologicznymi, orientują się w najnowszych osiągnięciach w zakresie tych nauk, a także pragną w przyszłości studiować na kierunkach związanych z przyrodą lub medycyną (ale nie tylko), do wzięcia udziału w 50. Olimpiadzie Biologicznej.

Komitet Okręgowy OB w Białymstoku

 


wrzesień 2019
W związku z ustaleniem ostatecznej postaci regulaminu oraz harmonogramu, otwarta została rejestracja uczestników 49 Olimpiady Biologicznej. Rejestracja trwać będzie do końca września 2019, po tym terminie system nie będzie przyjmował nowych uczestników. Gorąco zapraszamy!! 

Dostępny już jest aktualny harmonogram Olimpiady Biologicznej w bieżącym roku szkolnym. Więcej informacji, w tym także aktualny regulamin (przypominamy, że od roku szkolnego 2019/2020 uległ on pewnym modyfikacjom) można znaleźć na stronie głównej Olimpiady Biologicznej

 


lipiec 2017
Rejestracja uczestników 47 Olimpiady Biologicznej już otwarta! Zapraszamy!

 


czerwiec 2017
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym poradnikiem "Jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną". Życzymy miłej lektury! 

W siedzibie Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące 46. Olimpiadę Biologiczną z uczestnikami etapu centralnego (Fot).  

 


styczeń 2017
W dniu 20 stycznia odbyły się zawody okręgowe w ramach 46. Olimpiady Biologicznej. Zapraszamy do galerii zdjęć

Siedziba:

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. 85 738-83-67
tel. 85 738-80-30 
tel. 85 738-83-84
koob.bialystok@gmail.com

Strona Internetowa Olimpiady Biologicznej

Na stronie internetowej prowadzonej przez Komitet Główny można znaleźć aktualności, harmonogram, regulaminy i inne potrzebne informacje.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona