logo_smalluwb_img_mobileszukaj

PATENTY I ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

Patent P.401362: Niemirowicz K., Car H., Święcicka I., Wilczewska A.Z. "Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococus aureus oraz grzybów Candida albicans".

Patent P.42611: A. Hryniewicka, M. Malinowska, J.W. Morzycki, T. Hauschild„Steroidowa sól imidazoliowa, sposoby jej wytwarzania oraz jej zastosowania”.

 

GRANTY:

Projekt: Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do ekologicznie odrębnych środowisk
Kierownik: dr Justyna Drewnowska
Instytucja finansująca: NCN (Konkurs SONATA 12)
Kwota: 372 125 zł
Termin realizacji: 2017-2020

Projekt: Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła
Kierownik: dr Aneta Książek
Instytucja finansująca: NCN (Konkurs OPUS 11)
Kwota: 905 746 zł
Czas realizacji: 2017-2020

Projekt: Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze środowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie 
Kierownik: prof. dr hab. Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: NCN (Konkurs OPUS 10)
Kwota: 598 800,00 zł.
Czas realizacji: 2016-2019

Projekt: Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej
Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Hauschild
Instytucja finansująca: NCN (Konkurs PRELUDIUM 6)
Kwota: 100 000 zł
Termin realizacji: 2014-2017

Projekt: Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę
Kierownik: mgr Justyna Drewnowska
Instytucja finansująca: NCN (Konkurs PRELUDIUM 5)
Kwota:  99 918 zł
Czas realizacji: 2014-2016

Projekt: Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?
Kierownik: dr Marek Bartoszrewicz
Instytucja Finansująca: NCN (Konkurs Opus 2)
Kwota 245 000 zł.
Czas realizacji: 2012-2016

Projekt: Wybrane plazmidy entomopatogennego szczepu Bacillus thuringiensis IS5056 – stworzenie podstaw pod produkcję bioinsektycydów
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 235 000 zł
Czas realizacji: 2011-2014

Projekt: Struktura genetyczna oraz transfer genów w wybranych populacjach Bacillus cereus sensu lato z północno-wschodniej Polski
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 235 000 zł
Czas realizacji: 2011-2014

Projekt: Związek między zróżnicowaniem tempa metabolizmu i wskaźników odporności niespecyficznej a przeżywalnością w naturalnej populacji nornika północnego Microtus oeconomus
Kierownik: dr Aneta Książek
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 150 630 zł
Czas realizacji: 2010-2013

Projekt: Molekularna analiza plazmidów oraz genów kodujących oporność na makrolidy, linkozamidy i streptograminy B (MLS) u szczepów Staphylococcus sp. izolowanych od dziko-żyjących drobnych ssaków
kierownik: dr Tomasz Hauschild
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 125 000 zł
Czas realizacji 2007-2009

Projekt: Charakterystyka genów i właściwości entomo-patogennych toksyn Vip3 środowiskowych szczepów Bacillus thuringiensis z północno – wschodniej Polski
Kierownik projektu: dr Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 127 000 zł
Czas realizacji: 2006-2008

Projekt: Improvement of Insecticidal Efficacy of Environmental Bacillus Thuringiensis Strains From Northeast Poland
Kierownik: dr Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: Council for International Exchange of Scholars (Washington D.C.)
Czas realizacji: 2006.10.01 – 2007.02.28
GRANT_NUMBER: 7d33a45074cc05c8a8b98c8b5cf19c3b

Projekt: Związek między tempem metabolizmu podstawowego i wykorzystaniem wydolności zapasowej narządów wewnętrznych u myszy laboratoryjnej
Kierownik: dr Aneta Książek
Instytucja finansująca: MNiSW
Kwota: 98 800 zł
Czas realizacji: 2005-2007

Projekt: Molekularna analiza antybiotykoopornych szczepów gronkowców oraz ich wymiana między gryzoniami i zwierzętami gospodarskimi
Kierownik: dr Tomasz Hauschild
Instytucja finansująca: MNiSW (projekt badawczy nr 158 w ramach współpracy dwustronnej między Polską i Niemcami w dziedzinie nauk rolniczych na lata 2004-2005)
Termin realizacji: 2004-2005

Projekt: Koszty odpowiedzi immunologicznej a tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej
Kierownik: mgr Aneta Książek
Instytucja finansująca: KBN
Kwota: 20 000 zł
Czas realizacji: 2002-2003

Projekt: Właściwości entomopatogenne szczepów Bacillus thuringiensis wyizolowanych z północno-wschodniej Polski
Kierownik projektu: dr Izabela Święcicka
Instytucja finansująca: KBN
Kwota: 98 000 zł
Czas realizacji: 2002-2004

Projekt: Charakterystyka gronkowców wyizolowanych z przewodu pokarmowego drobnych ssaków
Wykonawca: mgr Tomasz Hauschild
Instytucja finansująca: KBN (grant promotorski)
Kwota: 50 000 zł
Termin realizacji: 1999-2000

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona