logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Doctorates

Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne przeprowadza postępowanie doktorskie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. 

Zaleca się, by wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zapoznał się ze szczegółowym trybem postępowania w sprawie nadania tego stopnia, określonym przez senat na podstawie art. 185-197 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Uchwała Nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich

 

  1. Tryb w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego
  2. Tryb postępowania w przewodzie doktorskim wszczętym przed 30 kwietnia 2019 r.
  3. Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora po 1 października 2019 r.
  4. Tryb eksternistyczny postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 

 

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona