logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Decyzja nr 1 - w sprawie uzupełnienia składu Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych na okres od 01.02.2021 do 31.08.2024

Decyzja nr 2 - w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnych w roku akademickim 2021/2022

Decyzja nr 3 - w sprawie powołania komisji ds. brakowania błędnie spersonalizowanych dyplomów

Decyzja nr 4 - w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Decyzja nr 5 - w sprawie powołania pełnomocnika dziekana ds. klasy patronackiej

Decyzja nr 6 - w sprawie czasowego kształcenia zdalnego

Decyzja nr 7 - w sprawie przedłużenia czasowego kształcenia zdalnego

Decyzja nr 8 - w sprawie przedłużenia czasowego kształcenia zdalnego do 25.04.2021 r.

Decyzja nr 9 - w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej na kierunku Ekobiznes

Decyzja nr 10 - w sprawie zmiany promotora

Decyzja nr 11 - w sprawie zmiany promotora

Decyzja nr 12 - w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej na kierunku Biologia

Decyzja nr 13 - w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej poprawkowy egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 14 - w sprawie zmiany Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. realizacji programu POWR. 3.5 od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Decyzja nr 15 - w prawie studenckich praktyk zawodowych realizowanych od roku akademickiego 2021/2022

Decyzja nr 16 - w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 17 - w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. studentów z niepełnosprawnościami od 1 października 2021 r. na czas usprawiedliwionej nieobecności dr Justyny Drewnowskiej

Decyzja nr 18 - w sprawie powołania kolejnego Koordynatora Wydziału ds. programu Erasmus+ na okres od 1 października 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Decyzja nr 19a - w sprawie uzupełnienia składu Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych na okres od 01.02.2021 do 31.08.2024

Decyzja nr 19b - w sprawie uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry na okres od 1.10.2021 do 31.08.2024

Decyzja nr 20 - w sprawie powołania dr Ewy Oleńskiej na opiekuna praktyk zawodowych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 21 - w sprawie zajęć dydaktycznych, które nie mogą być prowadzone w siedzibie uczelni z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego

Decyzja nr 22 - w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora Projektu „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” na okres od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Decyzja nr 23 - w sprawie powołania dr Joanny Borowik na opiekuna praktyk zawodowych na rok akademicki 2021/2022

Decyzja nr 24 - w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Biologii ds. równości płci na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona