logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Decyzja nr 1 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry

Decyzja nr 2 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Decyzja nr 3 - w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych

Decyzja nr 4 - w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Decyzja nr 5 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej

Decyzja nr 6 - w sprawie powołania Pełnomocników i Koordynatorów Dziekana

Decyzja nr 7 - w sprawie powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej ds. Koncepcji Kształcenia na Wydziale Biologii

Decyzja nr 8 - w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnych w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 9 - w sprawie powołania składu komisji seminarium dyplomowego w roku akademickim 2019/2020

Decyzja nr 10 - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Decyzja nr 11 - w sprawie czasowego prowadzenia kształcenia zdalnego jako podstawowej formy zajęć dydaktycznych

Decyzja nr 12 - w sprawie powołanie Kierunkowego Zespołu Dydaktycznego - Mikrobiologia na okres 25.05.2020 - 31.08.2020

Decyzja nr 13 - w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Biologii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Decyzja nr 14 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej 2020-2024

Decyzja nr 15 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry 2020-2024

Decyzja nr 16 - w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2020-2024

Decyzja nr 17 - w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych 2020-2024

Decyzja nr 18 - w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia 2020-2024

Decyzja nr 19 - w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana i Koordynatorów Wydziału 2020-2024

Decyzja nr 20 - w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 21 - w sprawie powołania opiekunów praktyk na rok akademicki 2020/2021

Decyzja nr 22 - w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia

Decyzja nr 23 - w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Decyzje nr 24 - w sprawie modyfikacji składu kierunkowego zespołu dydaktycznego - Biologia z przyg.ped.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona