logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Komitet Okręgowy

 

Prezydium

Dr hab. Katarzyna Jadwiszczak - przewodnicząca

Dr Marek Bartoszewicz - vice przewodniczący

Dr Bożena Kozłowska-Szerenos - sekretarz

 

Członkowie Komitetu Okręgowego

Dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB 

Dr hab. Aneta Borkowska

Dr hab. Paweł Brzęk 

Dr Urszula Czyżewska 

Dr hab. Danuta Drzymulska 

Dr hab. inż. Magdalena Grabowska

Dr hab. Piotr Jadwiszczak

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

Dr Maciej Matosiuk

Mgr Dorota Mościcka (OKE w Łomży)

Dr Alicja Piotrowska-Niczyporuk

Dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB

Dr Alina Stankiewicz 

Dr hab. Ada Wróblewska, prof. UwB

Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

 

Przedstawiciele KO w Komitecie Głównym Olimpiady Biologicznej

Dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB

 

Panel ekspertów Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej

Prof. dr hab. Iwona Ciereszko

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

 

Siedziba:

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok
tel. (085) 738 80 24
tel. (085) 738 83 84 
tel. (085) 738 84 31

Uczniów i nauczycieli zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przygotowywania pracy badawczej. Poradnik znajdziecie pod tym linkiem [PDF].

Strona Internetowa Olimpiady Biologicznej

Na stronie internetowej prowadzonej przez Komitet Główny można znaleźć aktualności, harmonogram, regulaminy i inne potrzebne informacje. 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona