logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wyniki konkursu na stanowisko stypendystę/doktoranta w projekcie Sonata

W wyniku postępowania konkursowego na stanowisko stypendysta/doktorant, w ramach projektu "Model nabywania oporności na polieny u Malassezia pachydermatis" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata),

spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa (w składzie: dr Urszula Czyżewska, dr hab. Aneta Książek, dr Magda Świsłocka)

wybrała laureata - mgr Sandrę Chmielewską.

Serdecznie gratulujemy.

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona