logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zakład Chemii Środowiska poszukuje chętnego absolwenta kierunków Chemia, Ochrona środowiska lub Biologia do odbycia stażu w ramach programu Urzędu Pracy aktywizacji młodzieży bezrobotnej w terminie 1.X.2017-30.IX.2018.

Staż w naszym zakładzie umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi (GC-MS, LC-MS, HPLC) oraz nowymi procedurami izolacji analitów z próbek rzeczywistych (SPE, SPME, ekstrakcja dyspersyjna i in.). Osoby, które do tej pory odbywały staże w naszym zakładzie uczestniczyły również w naszych pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Zakładzie. Wszyscy są współautorami już opublikowanych artykułów naukowych.

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Joanna Karpińska, prof. UwB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona