logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne w Katedrze Zoologii
i Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Klauzula informacyjna
Ogłoszenie o konkursie
Wyniki konkursu

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona