logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Kryteria kwalifikacji
 

Biologia

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk:

  • ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku),
  • medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu),
  • rolniczych (dyscypliny: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo),
  • inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka).
     

  Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - rekrutacja zawieszona

Obowiązkowo wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia.


Dokumenty wymagane do rekrutacji

Dokumenty przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J (pok. 1010, 1012, 1014).


Harmonogram rekrutacji


Wydziałowa komisja rekrutacyjna:

mgr Barbara Jamiołkowska:         tel. 85 738 84 15

Katarzyna Galińska:                     tel. 85 738 84 14

Wioleta Wróbel - Dakowicz:         tel. 85 738 83 83

e-mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-14.00


Więcej informacji o rekrutacji na studia II stopnia, sposobie przeliczania punktów, dokumentach, na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia:

Biologia

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - rekrutacja zawieszona

 

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona