logo_smalluwb_img_mobileszukaj

REJESTRACJA NA STUDIA II STOPNIA TRWA DO 16 WRZEŚNIA 2021r.

 

Kryteria kwalifikacji
 

Biologia

Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk:

  • ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku),
  • medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu),
  • rolniczych (dyscypliny: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo),
  • inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka).
     

  Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Obowiązkowo wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia.


Dokumenty wymagane do rekrutacji

Dokumenty przyjmowane są w dziekanacie Wydziału Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J (pok. 1010, 1012, 1014).


Harmonogram rekrutacji


Wydziałowa komisja rekrutacyjna:

mgr Barbara Jamiołkowska:  tel. 85 738 84 15

Katarzyna Galińska:                   tel. 85 738 84 14

mgr Sylwia Gardziejczyk:        tel. 85 738 83 83

e-mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej: poniedziałek-piątek, godz. 10.00-14.00


Więcej informacji o rekrutacji na studia II stopnia, sposobie przeliczania punktów, dokumentach, na stronach Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia:

Biologia

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

 

Szczegółowe informacje o programie studiów wraz z wykazem przedmiotów na poszczególnych semestrach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona