logo_smalluwb_img_mobileszukaj

KOMFORT STUDIOWANIA

Na naszych studentów czekamy w nowoczesnym Kampusie w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.
 

     
 

Tradycja biologii uniwersyteckiej w Białymstoku sięga ponad 45 lat, a Wydział Biologii jest dynamicznie rozwijającą się jednostką akademicką.

Budynek Wydziału Biologii został zaprojektowany z myślą o wygodnym i nowoczesnym studiowaniu.

Przestrzenne sale wykładowe posiadają sprzęt multimedialny, pracownie komputerowe, w tym pracownia GIS oraz sale laboratoryjne wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i dostosowane są do potrzeb pracy dydaktycznej w zakresie biologii molekularnej, mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej i in.
 

    

 

W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.

 

Chcesz odpocząć, nabrać energii na dalszą pracę! O każdej porze roku, na Wydziale Biologii można znaleźć miejsce na chwilę wytchnienia…
 

  

 

 

STACJA TERENOWA W GUGNACH W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Gugnach jest zlokalizowana w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. To tutaj odbywają się zajęcia terenowe w ramach studiów I i II stopnia, korzystają z niej również naukowcy z całego świata.

To również baza noclegowa dla studentów realizujących swoje prace dyplomowe, organizujących konferencje, spotkania i różnorodne eventy.

Położenie stacji sprawia, że codziennie można obserwować pasące się na łąkach biebrzańskich łosie, sarny, jelenie, polujące orliki…
 

     

 

Jest to ‘raj’ dla osób, które pasjonują się fotografią  (fot. Janusz Kupryjanowicz).
 

    

    

 


WYMIANA STUDENCKA

Nasi studenci korzystają z programów wymiany:

 • Ogólnopolskiej – Program Mobilności Studentów MOST, w ramach którego realizacja części studiów odbywa się na jednym z 28 uniwersytetów w Polsce. Aktualnie uczestnikami programu są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na MOST 

 

 • Międzynarodowej – Program Erasmus+ umożliwia zdobycie stypendium na wyjazdy na studia i praktyki za granicą m. in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Turcji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na Erasmus+ 

 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w Samorządzie studenckim Wydziału Biologii oraz w  Kole Naukowym Biologów im. dra Włodzimierza Chętnickiego.

Dzięki takiej aktywności wymieniają się doświadczeniami, mogą uczestniczyć w ogólnopolskich szkołach, seminariach oraz sympozjach i obozach naukowych.

W kole naukowym działają sekcje ornitologiczna, herpetologiczna, mikrobiologiczna,  fotograficzna. Organizuje ono wiele akcji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, m. in. akcja obrączkowania ptaków Siemianówka, akcja Płotki (Biebrzański Park Narodowy), akcja Karmnik (kampus Uniwersytecki).

 

 

START NA RYNKU PRACY

Absolwenci Wydziału Biologii podejmują pracę:

 • placówki naukowe (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka,Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński)
   
 • instytucje realizujące politykę ochrony środowiska i administracja publiczna (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe (Biebrzański, Białowieski, Wigierski, Narwiański), Parki Krajobrazowe (Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Romnickiej, Suwalski), Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urzędy Miejskie w woj. podlaskim, Podlaski Urząd Celno-Skarbowy)
   
 • centra edukacji środowiskowej (Epi-centrum Nauki w Białystoku)
   
 • firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne (Adamed Pharma S.A. i in.)
   
 • laboratoria biologiczne i medyczne (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku)
   
 • własna działalność gospodarcza (Ekotravel, Equalanpharma, Dziczenie.pl, WildPoland.com, Ptasie Radio)
   
 • Szkolnictwo (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w woj. podlaskim)
   
 • Organizacje pozarządowe (WWF, OTOP)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona