logo_smalluwb_img_mobileszukaj

TWORZYMY PASJONUJĄCE HISTORIE STUDENTÓW

 

KOMFORTOWE STUDIA W NOWCZESNYM KAMPUSIE

Na naszych studentów czekamy w nowoczesnym Kampusie w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J. Tradycja biologii uniwersyteckiej w Białymstoku sięga ponad 45 lat, a Wydział Biologii jest dynamicznie rozwijającą się jednostką akademicką.

 


 

     
 

Budynek Wydziału Biologii został zaprojektowany z myślą o wygodnym i nowoczesnym studiowaniu.

Przestrzenne sale wykładowe posiadają sprzęt multimedialny, pracownie komputerowe, w tym pracownia GIS oraz sale laboratoryjne wyposażone są w specjalistyczną aparaturę i dostosowane są do potrzeb pracy dydaktycznej w zakresie biologii molekularnej, mikrobiologii, diagnostyki laboratoryjnej i in.
 

    

 

W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.

 

Chcesz odpocząć i nabrać energii na dalszą pracę? 
O każdej porze roku, na Wydziale Biologii
można znaleźć miejsce na chwilę wytchnienia…

 

  

 

 

UNIKATOWA STACJA TERENOWA W GUGNACH W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Gugnach jest zlokalizowana w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. To tutaj odbywają się zajęcia terenowe w ramach studiów I i II stopnia, korzystają z niej również naukowcy z całego świata.

To również baza noclegowa dla studentów realizujących swoje prace dyplomowe, organizujących konferencje, spotkania i różnorodne eventy.

Położenie stacji sprawia, że codziennie można obserwować pasące się na łąkach biebrzańskich łosie, sarny, jelenie, polujące orliki…


 

     

 

Jest to ‘raj’ dla osób, które pasjonują się fotografią  (fot. Janusz Kupryjanowicz).
 

    

    

 


ZESPÓŁ TO SIŁA

 

WYMIANY STUDENCKIE

Nasi studenci korzystają z programów wymiany:

 • Ogólnopolskiej – Program Mobilności Studentów MOST, w ramach którego realizacja części studiów odbywa się na jednym z 28 uniwersytetów w Polsce. Aktualnie uczestnikami programu są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na MOST 

 

 • Międzynarodowej – Program Erasmus+ umożliwia zdobycie stypendium na wyjazdy na studia i praktyki za granicą m. in. Hiszpanii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Turcji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na Erasmus+ 

 

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ - PASJA, NAUKA, MOTYWACJA

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w Samorządzie studenckim Wydziału Biologii oraz w  Kole Naukowym Biologów im. dra Włodzimierza Chętnickiego.

Dzięki takiej aktywności wymieniają się doświadczeniami, mogą uczestniczyć w ogólnopolskich szkołach, seminariach oraz sympozjach i obozach naukowych.

W kole naukowym działają sekcje ornitologiczna, herpetologiczna, mikrobiologiczna,  fotograficzna. Organizuje ono wiele akcji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, m. in. akcja obrączkowania ptaków Siemianówka, akcja Płotki (Biebrzański Park Narodowy), akcja Karmnik (kampus Uniwersytecki).

 

 

EFEKTYWNY START NA RYNKU PRACY

Absolwenci Wydziału Biologii podejmują pracę:

 • placówki naukowe (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka,Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński)
   
 • instytucje realizujące politykę ochrony środowiska i administracja publiczna (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe (Biebrzański, Białowieski, Wigierski, Narwiański), Parki Krajobrazowe (Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Romnickiej, Suwalski), Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Urzędy Miejskie w woj. podlaskim, Podlaski Urząd Celno-Skarbowy)
   
 • centra edukacji środowiskowej (Epi-centrum Nauki w Białystoku)
   
 • firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne (Adamed Pharma S.A. i in.)
   
 • laboratoria biologiczne i medyczne (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku)
   
 • własna działalność gospodarcza (Ekotravel, Equalanpharma, Dziczenie.pl, WildPoland.com, Ptasie Radio)
   
 • Szkolnictwo (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w woj. podlaskim)
   
 • Organizacje pozarządowe (WWF, OTOP)

 

 

WYBIERZ KIERUNEK

 

BIOLOGIA

Chcesz zdobyć gruntowną wiedzę z nauk przyrodniczych?

Zaplanować i wykonać analizy laboratoryjne oraz badania terenowe?

Zdobyć umiejętności wykonywania analiz na nowoczesnej i specjalistycznej aparaturze?

 

Studiując Biologię zdobędziesz wszechstronne wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę o najbardziej aktualnych i najważniejszych metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce.

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego pozwolą na efektywniejsze opanowanie metod in vitro, in vivo oraz in silico na poziomie genów, komórek roślinnych i zwierzęcych, organizmów i ekosystemów.

 

Nabędziesz umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego, doboru technik przydatnych do wykonywania badań molekularnych, mikrobiologicznych, ekologicznych i środowiskowych.

Swoje zainteresowania poszerzysz, wybierając przedmioty fakultatywne z czterech bloków: Biologia eksperymentalna i molekularna, Biologia sądowa, Ekologia i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym oraz Mikrobiologia z biotechnologią.

Zobacz plan studiów

 

   

  ZAPISZ SIĘ TERAZ  >> 

 

MIKROBIOLOGIA

Fascynuje Cię niewidoczny gołym okiem świat wokół nas?

Chciałbyś pracować z najnowocześniejszą aparaturą naukowo-badawczą?

Marzysz, by w przyszłości znaleźć dobrą i ciekawą pracę w nowoczesnym laboratorium bądź firmie biotechnologicznej?

A może wolisz pracę w przetwórstwie spożywczym lub szeroko pojętej ochronie środowiska?

 

Studiując na kierunku Mikrobiologia, zdobędziesz wszechstronną wiedzę w zakresie wirusologii, biologii bakterii, immunologii i biochemii oraz protozoologii.

Dzięki różnorodnym zajęciom odbywającym się w świetnie wyposażonym kampusie UwB, nauczysz się korzystać z nowoczesnej aparatury badawczej, co stanowi podstawę pracy współczesnego mikrobiologa.

Dowiesz się, w jaki sposób prowadzić badania naukowe na różnych poziomach organizacji życia, a jednocześnie nabędziesz liczne umiejętności praktyczne potrzebne w późniejszej pracy zawodowej.

Opanujesz metody identyfikacji mikroorganizmów za pomocą różnorodnych technik. Poznasz szeroki wachlarz metod laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii i diagnostyki mikrobiologicznej.

Dowiesz się także, w jaki sposób prowadzić hodowle komórkowe oraz prowadzić analizy laboratoryjne wód, gleby, powietrza oraz żywności.

Zobacz plan studiów

 

  

  ZAPISZ SIĘ TERAZ  >> 

 

EKOBIZNES (studia międzywydziałowe)

Chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą wykorzystując potencjał przyrodniczy oraz innowacyjne technologie środowiskowe?

Interesuje Cię praca jako specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem?

A może wybierzesz działalność konsultingową w zakresie monitoringu środowiska, analizy rynków, towarów i usług środowiskowych oraz analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego?
 

Kierunek Ekobiznes został utworzony w wyniku współpracy Wydziału Biologii i Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB.

Studiując Ekobiznes, nabędziesz umiejętności łączenia zagadnień związanych z ekonomią, zarządzaniem oraz gospodarowaniem środowiskiem przyrodniczym. Zrozumiesz rolę i znaczenie środowiska w różnych formach aktywności gospodarczej.

Zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w branżach związanych z gospodarowaniem i ochroną środowiska.

Poznasz zasady zrównoważonego rozwoju i będziesz potrafił je zastosować w praktyce.

Zobacz plan studiów

 

   

  ZAPISZ SIĘ TERAZ  >> 

 

 

Ważne linki dla kandydatów:

Rekrutacja krok po kroku

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Bezpośredni link do zapisu na studia I stopnia

ZAPISZ SIĘ!

Harmonogram rekrutacji


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona