logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Wydział Biologii umożliwia podjęcie studiów I stopnia na trzech kierunkach

Kierunek Biologia to nowoczesne studia, dzięki którym można zdobyć wszechstronne wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę o aktualnych i najważniejszych metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce.


Po raz pierwszy finansowany jest on z funduszy unijnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu POWER 3.5. Dodatkowe finansowanie zapewnia naszym studentom jeszcze większe możliwości wykorzystania aparatury i wprowadzenie unikalnych oraz specjalistycznych analiz laboratoryjnych.

Mikrobiologia to nowy kierunek, na który rekrutacja rozpoczyna się już w roku akademickim 2020/2021. Powstał on jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszych czasów oraz przyszłych studentów, którzy chcieliby zdobyć wszechstronną wiedzę w zakresie wirusologii, biologii bakterii, immunologii i biochemii oraz protozoologii.

Ekobiznes, realizowany na Wydziale Biologii wspólnie w Wydziałem Ekonomii i Finansów, należy do nielicznych tego typu interdyscyplinarnych kierunków w Polsce. Pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu ekonomii oraz ochrony środowiska i biologii. Połączenie tych dyscyplin gwarantuje możliwość rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce.

 

         

 

Studia II stopnia można realizować na dwóch kierunkach

Na kierunku Biologia, nabędziesz specjalistyczną wiedzę biologiczną w stosunku do studiów I stopnia, w zależności od wyboru jednego z czterech bloków

Biologia molekularna

Biologia sądowa

Biologia środowiskowa

Mikrobiologia z biotechnologią

 

Wychodzimy naprzeciw wszystkim studentom tego kierunku, którzy jednocześnie są zainteresowani karierą nauczycielską i dajemy możliwość studiowania Biologii z przygotowaniem pedagogicznym, ponieważ niektóre przedmioty są wspólne dla obu kierunków.
 

Kierunek Biologia z przygotowaniem pedagogicznym, to zdobywanie kompetencji zawodowych pracy jako nauczyciel biologii w szkole podstawowej i średniej oraz wszechstronne poszerzanie wiedzy biologicznej.

Kierunki studiów na naszym wydziale to również bogata oferta zajęć terenowych realizowanych na wybranych obszarach cennych przyrodniczo m.in. w stacji terenowej Wydziału Biologii w Gugnach

 

 

KOMFORT STUDIOWANIA

Na naszych studentów czekamy w nowoczesnym Kampusie w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1. (zdjęcia kampusu)

Tradycja biologii uniwersyteckiej w Białymstoku sięga ponad 45 lat, a Wydział Biologii jest dynamicznie rozwijającą się jednostką akademicką.

Budynek Wydziału Biologii został zaprojektowany z myślą o wygodnym i nowoczesnym studiowaniu. Przestrzenne sale wykładowe posiadają sprzęt multimedialny, pracownie komputerowe w tym pracownia GIS oraz laboratorium dostosowane są do potrzeb pracy dydaktycznej. Laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę stosowaną do nauczania metod m.in. w biologii molekularnej, mikrobiologii i diagnostyce laboratoryjnej.

W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.

          

 

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

System kształcenia na Wydziale Biologii ma na celu przygotowanie Absolwenta do podjęcia pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w laboratoriach biologicznych, przemysłowych, mikrobiologicznych i medycznych, instytucjach związanych z ochroną środowiska oraz urzędach. Nasi absolwenci chętnie są zatrudniani jako nauczyciele biologii zarówno w szkołach średnich jak i podstawowych.

Programy kształcenia na kierunkach biologia, mikrobiologia i ekobiznes zostały utworzone zgodnie z wymaganiami rynku pracy, pod kątem zdobycia przez naszych Studentów praktycznych umiejętności. W ich przygotowaniu i opiniowaniu uczestniczyli specjaliści wielu firm, potencjalnych pracodawców m.in. z: Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Urzędu Miasta w Białymstoku oraz przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego.

 

         

 

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w Kole Naukowym Biologów. Dzięki takiej aktywności wymieniają się doświadczeniami, mogą uczestniczyć w ogólnopolskich szkołach, seminariach oraz sympozjach i obozach naukowych.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona