logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022

 

Czynności

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

 

od 26.07.2021 r.

godz. 00:01

od 17.08.2021 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2021 r.

godz. 23:59

31.08.2021 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2021 r. - 12.08.2021 r.

01.09.2021 r. - 02.09.2021 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek

organizacyjnych.

13.08.2021 r.

03.09.2021 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

16.08.2021 r.

06.09.2021 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Limit miejsc przyznanych Wydziałowi Biologii przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ogłoszony w Komunikacie nr 17 z dnia 21 czerwca 2021 r. wynosi 9. W puli przyznanych miejsc 70% przysługuje studentom Wydziału Biologii kontynuującym naukę, natomiast 30% przeznaczonych jest dla studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, w ramach limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich, podejmuje dziekan.

Miejsca w domach studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeżdżającym do UwB w ramach wymiany przyznaje dziekan w ramach przyznanego wydziałowi limitu.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta powinien być wypełniony i zarejestrowany przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym składany jest wniosek, wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody rodziny (do końca roku akademickiego 2020/2021 rokiem bazowym jest rok 2019). Przy obliczaniu dochodu rodziny studenta pomocne mogą być: informator o sposobie obliczania dochodu oraz instrukcja składania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb UwB. Proszę również zapoznać się z instrukcją składania wniosku o miejsce w DS w systemie USOSweb. Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, musi potwierdzić w systemie USOSweb chęć zamieszkania w akademiku.

Odpłatności za zakwaterowanie w roku akad. 2021/2022 - Komunikat Rektora o cenach opłat za DS - w przygotowaniu 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy studentów Wydziału Biologii UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 1015 lub pod numerem telefonu 85 738 84 16.

Szczegółowe informacje dotyczące Domów Studenta zawiera: Zarządzenie Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w terminie od (sobota) 25 września 2021 r. do 5 października 2021 r. (wtorek). 

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc) proszę kierować bezpośrednio do administracji Domu Studenta:

adres:

ul. Żeromskiego 1, 15-349 Białystok

telefony:

+48 85 745 78 97 - recepcja

 

+48 85 745 78 98, +48 85 745 78 99

fax:

+48 85 745 78 99

e-mail:

ds1@uwb.edu.pl

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona