logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Z jednej strony poszerzysz wiedzę biologiczną o specjalistyczne zagadnienia z ekologii roślin i fitosocjologii, biologii ewolucyjnej, genetyki molekularnej i sądowej, mikrobiologii środowiska i klinicznej, immunopatologii, poznasz techniki molekularne, kultury in vitro oraz metody filogenetyki molekularnej, będziesz planował badania naukowe oparte na metodologii nauk przyrodniczych i bioinformatyki.

 

Z drugiej strony nabędziesz kompetencje zawodowe do pracy jako nauczyciel biologii w szkole podstawowej i średniej. Kompetencje zawodowe osiągniesz, uczestnicząc w zajęciach z pedagogiki, psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej, w warsztatach komunikacji interpersonalnej i diagnozy psychopedagogicznej, w treningu kreatywności. Opanujesz umiejętności projektowania i realizowania pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i średniej, monitorowania i oceniania osiągnięć uczniów z biologii. Zajęcia te są ściśle powiązane z praktyką zawodową w szkole, podczas której będziesz wykorzystywał nabytą wiedzę i umiejętności. Podczas studiów na tym kierunku nabędziesz umiejętności udostępniania wiedzy biologicznej do możliwości uczniów i jej popularyzowania, przygotowujesz się do pracy w placówkach edukacji formalnej i nieformalnej. Nabyte w toku studiów kompetencje zawodowe i społeczne zwiększą twoją konkurencyjność na rynku pracy i ułatwią odnalezienie się w różnych sytuacjach pracy zawodowej.

 

Absolwenci BIOLOGII Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM pracują m.in.:
- w placówkach badawczych, laboratoriach, instytucjach ochrony przyrody i środowiska,
- w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych) jako nauczyciele biologii,
- w ośrodkach szkoleniowych dla osób dorosłych i młodzieży, animator zajęć biologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- w placówkach popularyzujących naukę, tj. centrach nauki, eksperymentatoriach, ośrodkach edukacji ekologicznej, leśnej, przyrodniczej, muzeach przyrodniczych, izbach muzealnych i w wydawnictwach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl


Wirtualne Dni Otwarte UwB - ZAPRASZAMY!

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona