logo_smalluwb_img_mobileszukaj

Studiując biologię na II stopniu, nabywasz w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę biologiczną w zależności od wybranego do realizacji bloku.

 

Dajemy również możliwość studiowania Biologii na II stopniu i Biologii z przygotowaniem pedagogicznym jednocześnie, ponieważ niektóre przedmioty są wspólne dla obu kierunków.


Blok: Biologia molekularna
Pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie biologii molekularnej np. genetyki i biofizyki molekularnej, enzymologii, filogenezy molekularnej, bioinformatyki, a także paleobiologii. Podstawową grupę zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z wykorzystaniem technik molekularnych z elementami nanotechnologii, przygotowujące absolwenta do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych.

 


Blok: Biologia sądowa
Realizacja bloku Biologia sądowa umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych, które mogą być wykorzystywane w sądownictwie i kryminalistyce. Absolwent otrzyma obszerną wiedzę z zakresu genetyki człowieka, genetycznych podłoży zachowań patologicznych człowieka, osmologii, genetyki sądowej, metod analizy genomów, kryminalistyki czy daktyloskopii. Zdobędzie umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, gatunków roślin trujących oraz narkotycznych, przeprowadzania analiz genetycznych i biochemicznych (typowanie i zabezpieczanie dowodów i śladów biologicznych).Blok: Biologia środowiskowa
Ten blok pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. Jest on realizowany w ramach takich przedmiotów, jak gleboznawstwo, ekologia roślin, fitosocjologia, toksykologia środowiska, mikrobiologia środowiska. Studenci uczestniczą w licznych zajęciach terenowych, co przygotowuje ich do podejmowania pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium.

 

 

Blok: Mikrobiologia z biotechnologią
Program mikrobiologii z biotechnologią uzupełnia wiedzę oraz umożliwia poznanie, rozumienie i interpretowanie procesów biologicznych i biotechnologicznych zachodzących przy współudziale mikroorganizmów. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz nabywa umiejętności pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), w placówkach weterynaryjnych, ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

 

Absolwenci BIOLOGII pracują m.in. w:

- branży biotechnologicznej, badawczo-rozwojowej oraz w placówkach naukowych, laboratoriach diagnostycznych, medycznych i kryminalistycznych,
- instytucjach ochrony środowiska np. w parkach narodowych i krajobrazowych oraz urzędach administracji państwowej,
- organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody,
- szkołach, jako nauczyciele biologii i przyrody.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl


Wirtualne Dni Otwarte UwB - ZAPRASZAMY!

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona