logo_smalluwb_img_mobileszukaj

BIOLOGIA Z POWEREM !

 

Studiując biologię zdobędziesz wszechstronne wykształcenie przyrodnicze oraz wiedzę o najbardziej aktualnych i najważniejszych metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych wraz z możliwością ich zastosowania w praktyce. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego pozwolą na efektywniejsze opanowanie metod in vitro, in vivo oraz in silico na poziomie genów, komórek roślinnych i zwierzęcych, organizmów i ekosystemu. Nabędziesz umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego, doboru technik przydatnych do wykonywania badań ekologicznych, mikrobiologicznych, środowiskowych, waloryzacji przyrodniczej i monitoringu środowiska. Nauczysz się przeprowadzać testy diagnostyczne wykorzystywane w laboratoriach badających żywność, leki, próbki środowiskowe oraz wykonywać analizy mikrobiologiczne.


Zdobyte doświadczenie na kierunku BIOLOGIA będzie pomocne w przyszłej pracy zawodowej np. w laboratoriach, parkach narodowych, krajobrazowych, szkołach, urzędach różnego szczebla czy w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

 


Nowoczesny program studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA na Wydziale Biologii UwB został przygotowany z myślą o Tobie, dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu POWR 3.5 „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”.

 

Absolwenci BIOLOGII pracują m.in. w:

- branży biotechnologicznej, badawczo-rozwojowej oraz w placówkach naukowych, laboratoriach diagnostycznych, medycznych i kryminalistycznych,
- instytucjach ochrony środowiska np. w parkach narodowych i krajobrazowych oraz urzędach administracji państwowej,
- organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą ochroną przyrody,
- szkołach, jako nauczyciele biologii i przyrody.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
ul. Ciołkowskiego 1J
15-245 Białystok

Telefony:
(85) 738 8415
(85) 738 8414
(85) 738 8383 
mail: biologia.rekrutacja@uwb.edu.pl

 

Wirtualne Dni Otwarte UwB


Internetowa Rejestracja Kandydatów
BIOLOGIA - nowy program studiów!!


Zobacz także
MIKROBIOLOGIA - nowość!!
EKOBIZNES

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona