logo_smalluwb_img_mobileszukaj
Harmonogram rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2021/2022:

 

Rejestracja elektroniczna: 23-24.02.2022 r. (wymagane dokumenty to: Załącznik 1, Załącznik 2 , Załącznik 3, Załącznik 4)

Kontakt:

e-mail: akademia.wbch@uwb.edu.pl

telefon: (085) 738-8287, -8271, -8412, -8391 

W semestrze letnim proponujemy wykłady z biologii (wykaz zajęć w załączniku).

 

Do pobrania:

Regulamin Akademii Młodego Badacza


Wykaz i rozkład proponowanych zajęć 

Wniosek indywidualny (Załącznik nr 1)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2a)

Oświadczenie ucznia (Załącznik nr 2b)

Rekomendacja nauczyciela (Załącznik nr 3)

Wniosek dyrektora szkoły (Załącznik nr 4)

Klauzula informacyjna AMB

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona