logo_smalluwb_img_mobileszukaj

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2020 roku zmarł

ŚP.

Prof. dr hab. Jan Bystrek

współtwórca i wieloletni kierownik

Zakładu Botaniki Uniwersytetu w Białymstoku

emerytowany profesor 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor Jan Bystrek był absolwentem biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie następnie pracował i przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Stopień doktora uzyskał w 1965 roku, doktora habilitowanego w 1977 roku, a tytuł profesora w 1991 roku.

W latach 1986-2007 Profesor Jan Bystrek współtworzył i rozwijał Zakład Botaniki w Instytucie Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (od 1997 Uniwersytet w Białymstoku), którym przez wiele lat kierował.

Profesor Jan Bystrek był znakomitym lichenologiem, taksonomem, wybitnym znawcą przedstawicieli rodziny Usneaceae. Opisał nowy rodzaj porostu Sulcaria oraz kilkadziesiąt nowych taksonów różnej rangi, w tym nowe dla nauki gatunki z rodzajów Bryoria i Usnea. Dokonane przez niego podziały taksonomiczne przyjęły się w światowej systematyce porostów. Badał biotę porostów Karpat, Gór Świętokrzyskich, Lubelszczyzny i północno-wschodniej Polski. Był autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, w tym dwóch podręczników lichenologii. Opracował wiele haseł o porostach w Encyklopedii Powszechnej PWN. Wypromował 5 doktorów (w tym 2 na UwB) i ponad 180 magistrów.

Profesor Jan Bystrek był członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego (współzałożycielem sekcji lichenologicznej PTB), Rady Naukowej Instytutu Botaniki PAN, Lubelskiego Oddziału PAN, Zarządu Regionalnego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W uznaniu aktywnej i owocnej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej Profesor otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Złotą Odznakę ZNP.

 

W osobie Pana Profesora Jana Bystrka żegnamy

wybitnego specjalistę w zakresie lichenologii oraz wychowawcę wielu pokoleń biologów

 

Dziekan i pracownicy Wydziału Biologii
Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

MASZ CIEKAWE ZDJĘCIA LUB INTERESUJĄCE INFORMACJE PRZYRODNICZE?

Wyślij je na stronę internetową Wydziału Biologii.

PROMOCJA, OLIMPIADY I KONKURSYikona
Cooperationikona